Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik:  Predčasen zaključek del v Podgorju, borba z blatom v Markovem in postavitev novoletnih jelk

Komunalni vestnik:  Predčasen zaključek del v Podgorju, borba z blatom v Markovem in postavitev novoletnih jelk

Za nami je še en mrzel, vseeno pa delovno uspešen teden. Trenutno imamo odprtih kar šest gradbišč, saj smo v tem tednu pričeli z deli še na dveh dodatnih lokacijah, in sicer v Markovem,  kjer se delovna ekipa pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja spopada z zelo težkimi delovnimi pogoji, ter v Srednji vasi, kjer bo zgrajena nova meteorna kanalizacija.  Precej pred predvidenim rokom pa smo v tem tednu skoraj povsem dokončali s prenovo dela ceste skozi Podgorje, ki je bila v petek že na novo asfaltirana.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Virus nam ne bo vzel praznikov

Začetek tedna se je med drugim pričel s postavljanjem novoletnih jelk, ki smo jih že navsezgodaj pripeljali na znani lokaciji v Kamniku, na Glavni trg in h Korobaču. Pri izvedbi ni bilo posebnih težav – postavitev je tekla tekoče, vendar letos brez pretirane pozornosti mimoidočih, saj je mesto, zaradi trenutnih razmer, po večini precej prazno. Elektro ekipa je jelki že okrasila, tako da je mesto zdaj v celoti pripravljeno na nedeljski prižig prazničnih luči. Tekom tedna je bila dokončala okrasitev v mestu in okolici.

Vzdrževanje cest in javnih poti

Vzdrževalci so se v pričetku tedna lotili čiščenja muld (Velika Lašna, Bela) in montaže koritnice v Stolniku. Posvetili so se tudi urejanju in krpanju makadamskih cest v Špitaliču, Podhruški in Srednji vasi. Nadalje je bilo potrebno nasuti bankine v Zduši, na Ravnah ter zakrpati makadam na Perovem. V bližini še nedavnega gradbišča v Stahovici se je v sredini tedna izvajala sanacija asfaltne ceste oz. uvoza proti kamnolomu.

 

V sklopu vzdrževalnih del je izvedlo tudi popravilo oz. zamenjava načetih lesenih desk na Titanovi brvi.  V okviru vzdrževanja meteorne kanalizacije so se spet čistili vtoki. To pot je bila na vrsti Steletova ulica.

Začetek zimske službe

Začenjamo z zimskimi aktivnostmi. V tem tednu se je izvajal temeljit posek vej v Ravnah, zaradi zmrzali pa se je že preventivno posipalo posamezne odseke, mostove in brvi v naši občini. V Kočevem se je namestil zabojnik za varno in suho skladiščenje posipnega materiala. Kot kaže se v prihodnjem tednu obeta prvi sneg, zato so se fantje voznega parka posvetili še zadnjim kontrolam mehanizacije, nameščanju posipalcev idr.

Vzdrževanje javnih komunalnih sistemov

Ekipa vodovoda se še vedno posveča kontroli hidrantov, kontroli sistemov, popisu vodomerov v industriji, jemanju vzorcev prostega klora, izvedbi vodovodnih priključkov in drugim vzdrževalnim delom. K dodatni akciji v tej enoti je poskrbela sanacija vodovodne okvare v Nevljah.

Ekipa kanalizacije je skrbno izpraznila javne koše za smeti in pasje iztrebke ter se lotila čiščenja javnih površin – predvsem odstranjevanju odpadlega listja. Kot vsak teden ni izpustila organiziranja tržnega prostora ter poskrbela za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema, praznila greznice in čistila kanalizacijo.

Finiš na Kranjskem Raku

Gradbišče na Kranjskem Raku je v sklepni fazi. Trije kamniti oporni zidovi že stojijo, izvesti pa je potrebno še opažanje in betoniranje vencev. Predpriprave na zadnjo fazo pa so tudi že v teku, stari asfalt je bil odstranjen, v prihodnjem tednu pa se bo, s finimi asfalterskimi deli, delo zaključilo.

Nova javna razsvetljava v Snoviku

Nemoteno se nadaljuje tudi izgradnja nove javne razsvetljave med Lokami in Snovikom. Veliko kopanja, polaganja cevi in inštalaterska dela so bila v tem tednu ključna, v kratkem pa bo izvedena tudi obbetonaža pokrovov, da bo v naslednjem tednu vse nared za postavitev kandelabrov in ureditev bankin.

Poslavljamo se od Podgorja

Skoraj mesec dni pred predvidenim rokom smo konec tedna praktično že zaključili z deli v Podgorju. Prenova 200 m dolge ceste je ves čas tekla nad pričakovanji. Tako je bilo, v relativno kratkem času, narejeno ogromno dela – od izvedene meteorne kanalizacije, vodovoda, TK vodov in preplastitve ceste.

Urejen del ceste, v nadaljevanju katere bo v prihodnje, ko bodo za to zagotovljena sredstva, še veliko dela, bo dobilo tudi novo javno razsvetljavo, že v petek pa sta bili položeni tudi obe plasti novega asfalta.

Dela na Sadnikarjevi ulici

Na Sadnikarjevi ulici so podzemna dela končana. V tem tednu se je že začelo s tlakovanjem ulice, ki pa je, zaradi ohranitve kulturne dediščine starega mestnega jedra in upoštevanja vzorca polaganja, sicer nekoliko bolj zamudno in počasno.

Novo gradbišče v Podhruški

Na delno cestno zaporo ste konec tega tedna lahko že v Podhruški oz. v Srednji vasi, kjer je bilo odprto novo gradbišče. Na omenjenem območju bo, v roku dobrega meseca dni, zgrajena nova meteorna kanalizacija, obenem pa tudi optično omrežje in javna razsvetljava. Celoto bo zokrožila izvedba novega hodnika za pešce oziroma pločnika v dolžini okoli 360 m.

Borba z blatom na Markovem

Na precej zahtevnem, močvirnatem in strmem terenu Markovega smo v tem pričeli z izvedbo fekalne kanalizacije. Z deli se bo potrebno prebiti vse tja do Porebri, kjer bo z izgradnjo kanalizacije končno mogoč priklop odročnejšim odjemalcem.  Gradbena ekipa je v tem tednu izvajala izkop, polaganje kanalizacije in poskrbela za sprotno zasipanje terena, pri delu pa se je, zaradi vode in velikih količin domala živega blata, ki je zahtevalo tudi utrjevanje strojnih dostopov do močvirnega zemljišča z velikimi hlodi, soočala s kar precejšnjimi težavami, ki pa jih je, z nemalo truda in volje, nenazadnje pa tudi z moralno in »kofetkarsko« pomočjo tamkaj živečih občanov, uspešno premostila.

Uvod v advent

Vestnik zaključujemo s praznično tematiko. Vodstvo Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. je v duhu prihajajočega adventa in njegove prve nedelje v Keršmanečvem parku, ob vznožju stare lipe, poskrbelo za izvedbo postavitve adventnega venca.

Prva luč bo zagorela na 1. adventno nedeljo, 29. 11. 2020. Simbolni pomen adventnega venčka ima v letošnjem letu, ko se precej nemočno spopadamo s nenavadnim obdobjem, še toliko večji pomen. Prižgimo luči – življenju in upanju.

Načrti za prihodnji teden

V 49. tednu letošnjega leta nas, razen del na odprtih gradbiščih, čakajo še sledeča vzdrževalna dela:

 • VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
 • UREJANJE MAKADAMSKIH CEST: Črna, Stolnik
 • KRPANJE UDARNIH JAM NA MAKADAMSKIH CESTAH: Stolnik
 • DOSIPAVANJE BANKIN. Rudnik pri Radomljah, Volčji Potok
 • ZAMENJAVA LTŽ MREŽE: Vavpetičeva. tržnica
 • ZIMSKA SLUŽBA: posipanje
  POSEK VEJEVJA : Ravne
 • VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE: čiščenje vtokov na Ljubljanski in Steletovi cesti
 • VZDRŽEVANJE TRŽNICE
 • PREGLED IN NADZOR CEST
 • ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
Komunalno podjetje Kamnik

 

KOPKOV LIKOVNI NATEČAJ  ŠE TRAJA!

Še vedno pozivamo otroke, da se pridružijo Kopkovemu likovnemu natečaju, na temo Kamnik 2021. Najbolj izvirne izdelke bo Kopko nagradil s simpatičnimi nagradami. Otroci naj izdelke posredujejo na naše naslove (klasično ali elektronsko), lahko pa ga pustijo tudi v poštnem nabiralniku uprave.  Natečaj se izteče 6. decembra, točno na Miklavžev dan. Časa je še teden dni.

Vljudno vabljeni!