Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Prenova Glavnega trga je končana, pločnik zgrajen, postavljeno pa je tudi novoletno drevo

Komunalni vestnik: Prenova Glavnega trga je končana, pločnik zgrajen, postavljeno pa je tudi novoletno drevo

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik imajo za seboj še en uspešen delovni teden, saj so v prejšnjem tednu zaključili z deli na kar dveh investicijskih projektih Občine Kamnik. Na prenovljenem Glavnem trgu so že postavili novoletno drevo, pločnik med Zdušo in Podjelšami je dokončan, zima pa v zaenkrat še prizanaša z obilnejšimi snežnimi padavinami, tako da se lahko dela razmeroma nemoteno nadaljujejo tudi na drugih gradbiščih.

Tedenski vestnik KPK (od 20. do 26. 11.2018)

Prenova Glavnega trga

Konec prejšnjega tedna so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, katerih stalne prisotnosti v središču mesta smo se tekom letošnjega leta nekako že kar navadili, uredili še zadnje detajle in z Glavnega trga umaknili varovalno ograjo, s čemer se je slednjič končala tudi njegova prenova.

Delo bi bilo zagotovo končano že precej prej, vendar so prenovo osrednjega kamniškega trga za nekaj mesecev zavrla obsežna arheološka izkopavanja. Se je pa kljub temu izplačalo potrpeti, saj je prenovljeni Glavni trg prav lep, prav tako obnovljena in osvežena mestna fontana z ribicami v obliki solnice, pa ob mraku zažari v siju nove osvetlitve, ki je vgrajena med granitne kocke.

Pločnik med Zdušo in Podjelšami

Prejšnji teden je bila dokončana tudi izgradnja prvega dela hodnika za pešce ob cesti med Godičem in Mekinjami. Pločnik med Zdušo in odcepom za Podjelše je bil zgrajen in asfaltiran že teden poprej, v prejšnjem tednu pa je bila dokončno urejena in priklopljena tudi javna razsvetljava.

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Z nezmanjšanim tempom so se v preteklem tednu nadaljevala tudi dela izgradnje sekundarne kanalizacije na območju Tuhinjske doline, kjer se, v Srednji vasi, Vrhpoljah in na Lokah, sočasno polagajo tudi telekomunikacijski vodi, obnavljata pa se tudi vodovod in meteorna kanalizacija.

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana v Črni

V skladu z načrti in predvidenim terminskim planom se nadaljujejo tudi dela rekonstrukcije vodohrana v Črni, kjer se je v prejšnjem tednu že položilo cevi za odvodnjavanje ter izvedla vgradnja podložnega betona objekta.

Rekonstrukcija dela vodovoda Tunjiška – Žale

Tekom prejšnjega tedna so bila zaključna dela izvedena tudi pri rekonstrukcijskih delih javnega vodovodnega omrežja med Tunjiško cesto in Žalami, kjer je bila izvedena regulacija sistema, vodovod pa tudi dezinficiran.

Izgradnja komunalne infrastrukture na Molkovi poti

V prejšnjem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik odprli novo gradbišče, in sicer v Mekinjah, kjer so se začela dela izgradnje komunalne infrastrukture na Molkovi poti.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

Ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so se tudi v prejšnjem tednu posvečale tudi urejanju in vzdrževanju občinskih cest.

Tokrat sta bili urejeni makadamski cesti med Krivčevim in Kranjskim Rakom ter Žago in Podstudencem, na asfaltni cesti v Zgornjem Motniku so bile pokrpane udarne jame, na nekaterih cestah pa urejene in na novo utrjene bankine.

Seveda pa je v teh dneh, četudi zaenkrat še nismo bili deležni kakih posebnih snežnih padavin, posebna skrb namenjena tudi aktivnostim, ki so povezane z zimsko službo.

Kanalizacija

Vzdrževalne ekipe KPK so v prejšnjem tednu poskrbele tudi za redna vzdrževalna dela, preglede kanalizacijskega sistema in strojnega čiščenja črpališč na območju Volčjega Potoka, Qlandie, Na produ, IKŠ-a, Vrhpolj, Žal, Stahovice, Podgorja, Zagorice, Županjih Njiv, Bistričice, Godiča in Stranj.

Izvedeni so bili tudi redni pregledi in vzdrževanje črpališč in razbremenilnikov ČN Črna, Tunjice (Košiše, Tunjiška Mlaka), Vrhpolje, Markovo, Podhruška, Loke, Potok, obenem pa je bila izvedena tudi deratizacija kanalizacije na območju Kamnika, Podgorja, Duplice, Bakovnika in Kovinarske ulice, na Tunjiški cesti pa so bili očiščeni kanalizacijski vodi.

Vodovod

Po spisku gasilcev PGD Gozd so vzdrževalne ekipe KPK poskrbele za popravilo hidrantov na območju Gozda, poskrbljeno je bilo za redno vzdrževanje objektov, vodohranov in črpališč, nadaljevala pa so se tudi dela v okviru investicijskih projektov.

Javna razsvetljava

Že kar nekaj časa imajo še posebej veliko dela delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbijo za javno razsvetljavo, saj se, poleg rednih vzdrževalnih del na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih, ukvarjajo tudi s postavljanjem novoletne okrasitve in razsvetljave, ki nas bo v Kamniku z lučkami razveseljevala cel december in novoletne praznike. Na večini izmed predvidenih mest je okrasitev že nameščena, do 7. decembra, ko se bodo v Kamniku slovesno prižgale novoletne luči, pa bo nameščena še povsod tam, kjer je to predvideno.

Skrb za okolico in vzdrževanje pokopališč

Kot običajno, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v prejšnjem tednu poskrbeli tudi za redno praznjenje košev za odpadke in vzdrževanje pokopališč, še vedno pa je precej dela tudi z odstranjevanjem odpadlega listja.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med  27. 11. in 3. 12. 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

 • ureditev makadamskih cest: KOLOVEC-PALOVČE, SELA PRI KAMNIKU
 • ureditev bankin: PŠAJNOVICA
 • krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: BISTRIČICA
 • sanacija ceste: LAZE V TUHINJU
 • nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije, vodovoda in telekomunikacijskih vodov na območju Tuhinjske doline
 • ndaljevanje del rekonstrukcije vodohrana v Črni pri Kamniku
 • zaključek rekonstrukcije dela javnega vodovodnega omrežja med Tunjiško cesto in Žalami
 • nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture – obnova cevovoda Mekinje – Molkova pot
 • obnovo cevovoda v Spodnjih Stranjah
 • redni pregledi, vzdrževanje in strojno čiščenje črpališč
 • čiščenje greznic in kanalizacije v občini Kamnik
 • dela v okviru investicijskih projektov
 • dodaten pregled in morebitno popravilo hidrantov (13 kom) – v okviru meseca požarne varnosti na območju Kamnika (po spisku PGD Duplica)
 • redno vzdrževanje objektov, vodohranov in črpališč.
 • nadaljevanje nameščanja novoletne okrasitve Kamnika
 • postavitev kamniške svetilke na Glavnem trgu
 • tekoča vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih
 • dela v okviru investicijskih projektov
 • redna vzdrževalna dela na pokopališčih…

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.

Postavitev novoletnih dreves

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu na Glavnem trgu in Korobaču postavili tudi novoletni drevesi, ki bosta, skupaj z novoletno okrasitvijo, v veliki meri prispevali k še bolj praznični podobi našega mesta. Atraktivno, obenem pa kar precej zahtevno postavljanje velikih smrek, pa je med občani in občankami, tako kot vsako leto, tudi zaradi veselja nad prihajajočim prazničnim časom, vzbudilo kar nekaj pozornosti.