Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Prenova Maistrove ulice se preveša v sklepno fazo

Komunalni vestnik: Prenova Maistrove ulice se preveša v sklepno fazo

Komunalno podjetje Kamnik je v minulem tednu nadaljevalo s prenovo Maistrove ulice, izgradnja pločnika na Lazah, ki se nadaljuje z gradnjo utrjene kamnite zložbe brežine potoka pod Kozjakom, je skoraj dokončana, na Vrhpoljah in Buču je vse več gospodinjstev že priključenih na kanalizacijo, na nekaterih lokalnih cestah so bile tudi v minulem tednu zakrpane luknje in urejene bankine.

Tedenski vestnik KPK (od 31. 7. do 7. 8. 2018)

Prenova Maistrove in Glavnega trga

Prenova Maistrove ulice, ki jo izvajajo delavci Komunalnega podjetja Kamnik, se preveša v sklepno fazo, saj je bilo v prejšnjem tednu izvedeno polaganje granitnih kock na površinah za pešce, pločniki, ki bodo odslej precej širši, so povečini že dobili tudi prvo, temeljno plast asfalta, na katero bodo položene granitne plošče, povečini pa je pripravljena tudi tamponska podlaga na prometnih površinah.

 

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik zaradi, domala neznosno visokih poletnih temperatur, zagotovo nimajo najlažjih pogojev za delo, vendar se dela nadaljujejo z nezmanjšanim tempom, delavci pa si svoje zahtevno in naporno delo vsaj nekoliko olajšajo tudi z lastno iznajdljivostjo.

Pločnik na Lazah in utrjevanje brežine Češnjiškega potoka

Pločnik med Lazami, Malim hribom in Zgornjim Tuhinjem je domala dokončan, saj mu manjka zgolj še nekaj zadnjih metrov asfaltne prevleke v zaključnem delu pri kmetiji Mlinar oz. gostilni Pod Kozjakom, kjer bodo  delavci Komunalnega podjetja Kamnik v prihodnjih dneh na brežini potoka zgradili tudi varovalno kamnito zložbo.

 

Dela so se v tem tednu že začela, utrjena brežina Češnjiškega potoka, pa bo zagotovo učinkovito zmanjšala oz. preprečila težave, ki jih ob večjih padavinah povzroča nepredvidljiv hudourniški potok.

Razen novega pločnika, pa bo k prometni varnosti zagotovo pripomogla tudi novo zgrajena javna razsvetljava.

Gradnja kanalizacije na Vrhpoljah in v Buču

Komunalno podjetje Kamnik, kot izvajalec del, nadaljuje tudi z izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v vaseh Vrhpolje in Buč. Obsežna dela so za tamkajšnje prebivalce trenutno sicer res še nekoliko zoprna, ampak bo že kaj kmalu precej bolje, saj bodo gospodinjstva dobila težko pričakovane kanalizacijske priključke, marsikje pa tudi obnovljene infrastrukturne vode ter na novo urejene ulice.

Sanacija plazu Košiše

Večina najzahtevnejših sanacijskih del na plazu v Košišah, ki je pred časom ogrozil stanovanjsko hišo, je že izvedenih, so se pa v tem tednu usklajevale še zadnje podrobnosti o učinkoviti nadaljnji izvedbi del, ki bodo pripomogla k učinkoviti in trajni sanaciji omenjenega plazišča, na katerem se bodo dela še nadaljevala.

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest

Tudi v preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik, ki kot koncesionar skrbi za 416 kilometrov kategoriziranih javnih poti in cest v občini Kamnik, nekatere izmed njih zakrpalo in uredilo ter s tem vsaj za silo izboljšali stanje na posameznih cestah, med katerimi je kar precej takšnih, ki bi si zaslužilče tudi temeljito obnovo, kar bi delavci Komunalnega podjetja Kamnik zagotovo z veseljem izvelo, žal pa za kaj takšnega, vsaj zaenkrat, še ni razpoložljivih oz. odobrenih sredstev.

Krpanje udarnih jam in urejanje bankin

Na makadamskih cestah so bile v minulem tednu pokrpane udarne jame na relaciji Velika Lašna – Velnik, Rudnik pri Radomljah – Grdau, ob pomoči novih zaplat asfalta, pa je vsaj nekoliko boljše stanje tudi na cestah Nevlje-Oševek-Briše-Soteska, cesti skozi Cirkuše v Tuhinju, med Češnjicami in Golicami ter na relaciji Špitalič-Nova Reber.

 

Bankine so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v minulem tednu uredili na cesti med Pšajnovico in Gabrovico, na cesti med Malim in Velikim Rakitovcem, pa bodo urejene v prihajajočem tednu.

Nekoliko obširnejše sanacije voznih površin s konsolidacijo terena, so bile v prejšnjem tednu deležne ceste med Kamnikom in Zgornjimi Palovčami, Olševkom in Tučno ter Špitaličem in Okrogom, cesta med Mekinjami in Godičem, pa je dobila nove sredinske črte.

Okvirni plan dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med  8. in 14. avgustom 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

Krpanje udarnih jam ter ureditev makadamskih cest Špitalič – Dolina ter Markovo – Studenca, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah Sela – Znojile ter na cesti proti Lipljam v Tuhinju, načrtovano pa je tudi urejanje bankin med Malim in Velikim Rakitovcem ter Žalami in Milim Vrhom, na Mali Ravni pa bodo predvidoma sanirali tudi jaške.

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je zgolj okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.