Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: September na gradbiščih ponuja odlične delovne pogoje, ki jih s pridom izkoriščamo

Komunalni vestnik: September na gradbiščih ponuja odlične delovne pogoje, ki jih s pridom izkoriščamo

O sobotnem nočnem asfaltiranju je bilo že veliko povedanega. Organizacija in izvedba sta tekli nad pričakovanji, saj so bila dela zaključena v pičlih šestih urah, po nedeljskem predahu pa je v ponedeljek sledil niz novih del, ki bodo aktualna še vso letošnjo jesen.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Kje in kaj vzdržujemo

Popravila cest so se v tem tednu vrstila kot po tekočem traku. Krpanju asfalta nismo ušli tudi v preteklem tednu, saj smo bili na cesti na Bakovniku, na Hribu, v Porebri in Stolniku, v Lipljah in na Lazah.

 

V sklop urejanja cest je sodilo tudi obsekavanje vej, z namenom zagotavljanja preglednosti cest – tokrat v Krivčevem, čiščenje vtokov se je izvajalo na poti iz Palovč v Veliko Lašno in v Špitaliču, urejanje bankin pa je potekalo v Palovčah in na Klemenčevem, skupaj s porezom in zasipom ceste v Bistričici in Pšajnovici, kjer je bila potrebna tudi odstranitev podrtih dreves.

 

Pokrpali smo tudi makadamske luknje v Županjih Njivah in v Podstudencu, na Okroglem, Kregarjevem in na poti Tunjice – Zadnji Vrh.

Nič manj dela ni bilo z makadamskimi cestami v Košišah, Lanišah  in s cesto Krivčevo – Kranjski Rak, kjer se je obenem očistilo tudi zadelane kanale.

V sklopu meteorne kanalizacije so bili očiščeni jaški na relaciji Rožično – Sela.  Neurja so na cestah pustila odvečni pesek v Stolniku,  Gradišču, Godiču, Tunjicah, Bistričici in na Brezjah.

 

Vzdrževali smo tudi vodovodne objekte. Pokošeno je bilo okrog vodohranov v Podgorju, na Studencih in okoli objekta ‘Pod skalo’. Zaradi neurja je bila posebna pozornost namenjena skrbnemu očiščenju vodohrana v Kališah.

Pričetek tedna je ‘popestrila’ vodovodna okvara v Gozdu, ki je zdaj odpravljena. Ponekod je bila potrebna zamenjava poškodovanih ali dotrajanih hidrantov, vzdrževalna ekipa pa se je v petek se je ekipa polotila tudi hidranta na Obrtniški ulici v Šmarci in hidranta v Mekinjah. Kot vsak teden, pa so se skrbno popisovali vodomeri in izvajali hišni priključki.

Znova o prometnih znakih

Vedno znova podrti, poškodovani znaki opozarjajo na številne objestneže v našem okolišu. Na Ljubljanski cesti npr. si je nekdo vzel veliko časa in z nalepkami polepil marsikateri prometni znak. Znaki so zdaj počiščeni, popravljali pa smo še prometne znake v Pšajnovici in na Bakovniku, medtem ko je bilo na Kovinarski cesti postavljeno prometno ogledalo.

Skrb za naša pokopališča

Na pokopališču v Mekinjah sta se izvajala košnja in striženje žive meje. Urejale so se poti (nasutje peska, odstranjevanje plevela idr.), v okolici pokopališča Žale pa smo pometli nesnago. Košnje so bila potrebna tudi Kopišča pri Kamniški Bistrici in grobišče v Mekinjah.

Čiščenje uličnih svetilk

Elektro ekipa je imela veliko dela v sklopu sanacije križišča v Stahovici in je prav tako zaslužna, da smo lahko izvedli nočno asfaltiranje. V preteklem tednu se je posvetila še čiščenju kamniških svetilk (Keršmančev park idr.), pleskanju kandelabrov (Kovinarska cesta), popravilu javne razsvetljave v centru mesta, popravilom na črpališču na Bevkovi ulici, pregledu črpališča v Gozdu, kjer se je izvedla še menjava sijalk, menjavi žarnic v Šmartnem in drugim vzdrževalnim delom.

Visok izkoristek na vseh večjih gradbiščih

V Stahovici se po sobotnem asfaltiranju dela nikakor niso zaključila.

 

Ekipa nadaljuje z izkopi, zasipi in polaganjem začasno nadomestnega vodovoda za preskrbo tamkajšnjih krajanov, v skupni dolžini okoli 120 m. Med izrazito vidnimi deli omenimo izkop, opažanje in betoniranje opornega zidu, na poti v Črno pa je že moč opaziti na novo položene robnike in granitne kocke. Nekaj dela je bilo tudi z nameščanjem pokrovov na jaške.

 

Na Studencih še vedno poteka sanacija ceste. V tem tednu so naši zaposleni izvedli izkop do globine okoli 0,5 m in poskrbeli za odvoz materiala. Sledil je dovoz in vgradnja kamnite grede (do 30 m). Ob zaključku tedna se je izvajal armirano-betonski venec na zložbi in obstoječem propustu.

 

Na Vremšakovi smo zaključili z izvedbo kanalizacije in vodovoda, da bo cesta pred asfaltiranjem dodobra uležana, pa bo za dober mesec še ostala v makadamu. Zaradi utrditve terena se bo z deli nadaljevalo čez dober mesec dni, ko se bo izvedla še priprava na asfaltiranje, sledilo bo niveliranje jaškov in na koncu asfaltiranje. Zaradi izgradnje deniviliranega križišča Vremšakove in Rozmanove ulice se je v petek izvedla prestavitev meteorne kanalizacije.

 

V petek je ekipa reševala problematiko preobremenjenega fekalnega kanala na Rozmanovi ulici, ki je nastala kot posledica prevelike količine vode, ki v kanalizacijo na Vremšakovi ulici priteče iz smeri Podgorja. Težavo smo razrešili z izdelavo ponikovalnice na Jenkovi ulici.

V 38. delovnem tednu letošnjega leta pa nas čakajo sledeča dela:

 • Pregled cest
 • Ureditev makadamske ceste:
  • Krivčevo-Kranjski Rak
  • Krivčevo
  • Laze
  • Vrhač
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah:
  • Gozd
  • Studenca
  • Nevlje
  • Vrhpolje
  • Primoževa
 • Ureditev uvoza občinske ceste:
  • Velika Lašna-Obrše
 • Čiščenje meteornih jaškov:
  • Krivčevo
 • Ostala dela:
  • Plinski priključek Mlakarjeva 7 in 7A

Preverjamo zadovoljstvo naših uporabnikov

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov, zato občane vabimo, da izpolnijo anketo ter nam s tem pomagajo na poti k zagotavljanju še boljših storitev.

Več na naši spletni strani: www.kpk-kamnik.si