Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Uvajanje E-računa za plačilo komunalnih storitev in Kopkova nagradna igra

Komunalni vestnik: Uvajanje E-računa za plačilo komunalnih storitev in Kopkova nagradna igra

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v prejšnjem znova opravile precej dela, komunalne storitve je odslej moč plačevati tudi s pomočjo E-računa, bober Kopko pa je poskrbel tudi za nagradno igro.

Vestnik KPK (od 21.do 27. 01. 2020)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Skorajšnji prihod pomladi nemalokrat naznanijo tudi cvetoče ceste, zato so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik v prejšnjem tednu poskrbele za krpanje udarnih jam na makadamskih cestah med Motnikom – Zgornjim Motnikom in Belo, v Palovčah ter med Sotesko in Brišami. Krpanja zoprnih udarnih jam v cestišču pa so bile deležne tudi asfaltne ceste na Krivčevem, Kališču, med Brišami in Oševkom, Selami in Znojilami, med Motnikom in Zajasovnikom ter v Mekinjah ter na Slatnarjevi in Bakovniški ulici.

 

Ob cestah med Smrečjem v Črni in Gozdom, med Oševkom in Brišami ter v Mekinjah in na Vrhpolju, so bile urejene bankine, ob Slatnarjevi cesti je bil popravljen prometni drog, na Vrhpolju urejen prometni znak, ob cesti v Volčjem Potoku in Podgorju pospravljene smeti, na Novem trgu so bile zarisane talne označbe, ob cestah na Kolovcu in Palovčah, v Podgorju, na Žalah, v Košišah in še kje, pa je bilo poskrbljeno za posek in odvoz motečih in nevarnih vej.

 

Delavci KPK so poskrbeli tudi za čiščenje kanalov in muld na cestah Motnik – Zajasovnik, Briše – Soteska, Špitalič – Okrob, Špitalič – Bela, Spodnje Stranje – Zakal, Markovo – Studenca – Podlom ter v Lokah. V Oševku je bila pregledana in očiščena meteorna kanalizacija, med Spodnjimi Stranjami in Zakalom je bilo izvedeno čiščenje jarkov in oblaganje brežine, na Ravnah je bila postavljena cestna zapora, poskrbljeno pa je bilo tudi za pometanje cest na Medvedovi, Tunjiški, Steletovi, Ljubljanski in Maistrovi ulici ter na Žalah.

Sanacija usada na Ravnah

V prejšnjem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik pričeli s sanacijskimi deli cestnega usada na Ravnah, pri čemer je bil izveden izkop in odvoz odvečnega materiala, odstranjen del asfalta in zgrajen že prvi del kamnite zložbe. Dela lepo napredujejo, predvidoma pa bodo trajala slab mesec.

Meteorna kanalizacija v Znojilah

Na Znojilah so bila v minulih dneh dokončana dela izgradnje ponikovalnega polja in ureditve meteorne kanalizacije, delavci KPK pa so ob koncu del poskrbeli še za ureditev okolice.

Dograditev javne razsvetljave na Markovem in v Soteski

Na območju Soteske oz. Kavrana je bilo, v okviru kohezijskih projektov, na razdalji dobrih stotih metrov, postavljenih pet novih svetilk javne razsvetljave.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v minulem tednu poskrbele za vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov, pri čemer so poskrbele za praznjenje koškov za smeti ter pometanje njihove okolice na širšem območju Kamnika, izvedli strojno čiščenje in pometanje več mestnih ulic in poskrbeli za redna dela na kamniški tržnici, ki obratuje ob torkih in sobotah.

Na območju naselij Soteska, Strmec in Godič je bilo urejenih več kanalizacijskih priključkov, na Žalah ter med Oševkom, Brišami in Sotesko, so bili očiščeni cestni požiralniki in propusti, ki so bili pregledani tudi s kamero, pregledanih in očiščenih ter popravljenih je bilo tudi več plovnih stikal na črpališčih kanalizacije, v Godiču je bila montirana črpalka, na območjih, kjer še nimajo kanalizacije, pa je bilo poskrbljeno za čiščenje greznic in odvoz gošče.

Vzdrževalne ekipe KPK so imele kar nekaj dela tudi z opravo okvar na vodovodnem omrežju v Stranjah in na Molkovi, medtem ko okvaro na Žalah še iščejo. So pa poskrbeli tudi za čiščenje vodohramov na Hribu, Iverjah, Žalah, Tunjicah in Brezjah, popisani in zamenjani pa so bili tudi številni vodomeri, medtem ko je bilo v Somarček  znova potrebno pripeljati vodo. Izvedene so bile tudi meritve prostega klora v vodi na območju Kamnika, v Kamniku in Tunjiški Mlaki je bilo potrebno zamenjati reducirne ventile, pred vodomerom na Cankarjevi popraviti okvaro, na Vrhpolju pa zamenjati hidrant.

Poskrbljeno je bilo tudi za vzdrževanje in delovanje sistema javne razsvetljave, pri čemer so vzdrževalci na Markovem in Kavranu namestili nove svetilke javne razsvetljave, na Lokah postavili drogove, odklopili luči in drog v Srednji vasi, na Lazah poiskali okvaro, v Šmartnem zamenjali sijalke, v Mekinjah popravili utripajočo luč prehoda za pešce, na Novem trgu pa priklopili in preizkusili na novo postavljene luči.

Kot običajno, pa so delavci Komunalnega podjetja Kamnik poskrbeli tudi za redna vzdrževalna dela na pokopališčih in poslovilnih objektih ter kvalitetno organizacijo in izvedbo pogrebnih storitev.

Obveščamo vas, da Komunalno podjetje Kamnik z mesecem februarjem za svoje uporabnike uvaja nov, okolju prijazen način plačevanja storitev z uporabo e-računa. Z oddajo ustrezne vloge boste račun, namesto v papirni obliki, prejeli preko elektronske pošte. Poslovanje bo s tem hitrejše in učinkovitejše, predvsem pa varčnejše – zmanjšala se bo poraba papirja, vaš elektronski arhiv pa bo nadomestil klasično in zastarelo shranjevanje računov.

Zeleno je s KOPKOM odobreno!

 1. Izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-računa, ki jo najdete na naši spletni strani www.kpk-kamnik.si.
 2. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, e-naslov: info@kpk-kamnik.si ali pa ga osebno dostavite na sedež podjetja.

Preklopite na e-račun in skupaj s KOPKOM prispevajte k ohranjanju narave!

Kopkova nagradna igra

Za vse, ki še ne veste, kakšen junak je pravzaprav bober Kopko, predlagamo, da se o tem prepričate ZDAJ. Sprašujemo, katero reko je rešil bober Kopko? Do odgovora se boste dokopali, če obiščete povezavo: https://bit.ly/2Oj2JVo

Ste prebrali? Smo vam rekli, da je kralj.

Obiščite FB stran Komunalnega podjetja Kamnik – https://www.facebook.com/KomunalaKamnik/ , delite objavo na svojem družabnem profilu in napišite svoj odgovor, kajti 5. februarja bo izžreban srečni nagrajenec, ki ga čaka izredno praktična nagrada.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 28. 1. in 3. 2. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: ČEŠNJICE – OKROG, LJUBLJANSKA, ŽUPANJE NJIVE
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: POLJANA-ČERNIVEC, KALIŠE – ZAVRH
 • Zamenjava prometnega ogledala: PEROVO
 • Popravilo prometnega drogu: MAISTROVA
 • Posek vej in odvoz: KOŠIŠE-KIK, TUNJICE-ZADNJI VRH
 • Čiščenje kanalov in muld: ŠPITALIČ, LOKE, MARKOVO-STUDENCA-PODLOM, HRIB
 • Pregled in čiščenje meteorne kanalizacije: ŠPITALIČ, BUČ
 • Pregledi cest.
 • USAD RAVNE: nadaljevanje del
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Odprava vodovodne okvare: GOZD
 • Popis in menjava vodomerov: GOSPODINJSTVA, INDUSTRIJA
 • Čiščenje vodohranov: LEVSTIKOVA, MEKINJE, TUČNA KUŽNA
 • Ostalo: POVEZAVA VODOVODA STUDENCA – BRINJE
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR.
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Redna vzdrževalna dela na pokopališčih in pogrebne storitve.
 • Druga dela…
Opomba: Plan del je predviden v skladu z navodili Občine Kamnik.