Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: V juniju je bilo uspešno dokončanih precej večjih projektov, začetih pa tudi nekaj novih

Komunalni vestnik: V juniju je bilo uspešno dokončanih precej večjih projektov, začetih pa tudi nekaj novih

V vročem juniju smo končali z deli na sprehajalno kolesarski poti od mostu v Biščah do meje z Dol pri Ljubljani, posodobili komunalno infrastrukturo na Žalah in obnovili vodovod v Podgorju, postorjenega, urejenega in narejenega pa je bilo še marsikaj drugega.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Bišče

Pred dobrim tednom dni je ena izmed naših prizadevnih gradbenih ekip uspešno zaključila dela na sprehajalno kolesarski poti, ki se po novem vije od mostu v Biščah, pa vse do meje z Dolom pri Ljubljani.

Odzivi tamkajšnjih občanov so pozitivni in veseli nas, da smo z našimi deli lahko prispevali k zadovoljstvu in dvigu kvalitete bivanja kraja. Izvedba del je v mesecu juniju, za razliko od deževnega maja, na veliko srečo tekla neprekinjeno.

Zavoljo ugodnega vremena so bila vsa zaključna dela, vključno z utrditvijo poti in zasaditvijo dreves (lip), izpeljana pravočasno in brezhibno. Na poti je že živahno, uporabniki pa se strinjajo, da gre za rekreacijsko alternativo, ki v teh vročih dneh še kako odtehta.

Žale

V mesecu juniju smo zaključili tudi z glavnino obsežnejšega projekta na Žalah. Izkupiček opravljenih del se kaže v novem vodovodu, kanalizaciji, javni razsvetljavi, postavitvi dveh opornih zidov, izvedbi črpališč in v drugi pripadajoči infrastrukturi. Z obnovo komunalnih vodov so krajani prejeli tudi novo cesto. Asfaltiranje je potekalo konec tega tedna, zato se, zadovoljni z opravljenimi deli, poslavljamo od projekta.

Podgorje

Pred dobrim mesecem dni smo štartali z obnovo vodovoda in izvedbo vodovodnih priključkov v kraju Podgorje. Vzporedno z obnovo vodovoda sta na območju tekla vgradnja telekomunikacij in elektro vodov. Nova je tudi cesta s talnimi označbami. Dela v sklopu projekta smo uspešno zaključili v prvi polovici meseca junija.

Ekslerjeva ulica

V tem tednu bomo končali z deli na Ekslerjevi ulici. O izvedbi plinovoda in meteorne kanalizacije smo že poročali. Ta vikend se bo, v sklopu obnovitve dela ceste, izvajalo še sklepno asfaltiranje.

Plazovi in usadi

 

Usadi so v naši občini stalnica. Konec meseca maja smo poročali o izvedbi usada na Hribu. Zaradi neugodnih vremenskih razmer smo zaključna dela prestavili v mesec junij. Za ureditev dodatnega odvodnjavanja, izvedbo obcestnih kanalet in planiranje zemlje to pot ni bilo ovir.

Še en usad nastaja na območju Doline – Špitalič. Do pričetka julija je ekipa uspela izvesti pilote in njihovo betonažo, napraviti teste zvezanosti, pripraviti plato za vezno gredo in nasuti cesto. Z deli bo spet nadaljevala v sredini avgusta. Takrat se bo lotila izvedbe upornega zidu in obnovitve ceste.

 

Do sredine mesece julija bo nastajal usad na cesti Tunjice – Vrhovlje, kjer bo, zaradi plazenja terena, potrebno napraviti še en oporni zid. Z deli na odseku dela ceste, kjer gre zaenkrat vse po načrtih, smo pričeli konec junija. Dela se bodo odvijala do predvidoma sredine meseca julija.

PROJEKTI »VARNA ŠOLSKA POT«

V sedmem mesecu, v sklopu »varne šolske poti«, pričenjamo z ureditvijo prometno izpostavljenega križišča v Nevljah. Z namenom, da se poskrbi za večjo prometno varnost, se bo v bližini šole zgradil novi rondo, ki bo v osnovi, kot že rečeno, zagotavljal večjo preglednost, pa tudi umirjenost in pretočnost v prometu. Na območju se bosta sočasno izvedla oz. obnovila meteorna kanalizacija ter vodovod, zamenjali se bodo robniki, uredili hodniki za pešce in izvedle potrebne talne označbe. Dela bodo trajala do sredine avgusta tako, da bo celotna infrastruktura nared še pred novim šolskim letom.

Drugega projekta se bomo, čez dober teden dni lotili v Šmartnem v Tuhinju. Ker trenutno stanje infrastrukture ne zadošča optimalnim pogojem z vidika prometne varnosti, se bo na območju izvedla dograditev hodnika za pešce (v dolžini 60 m in širini 1,60 m) in uredil prehod do obstoječega avtobusnega postajališča, in sicer na dvignjeni ploščadi, z namenom umiranjanja prometa. Gre za območje v neposredni bližini šole in vrtca, kjer se, kljub določenim ukrepom za izboljšanje prometne varnosti, še vedno pojavljajo prekoračitve omejitve hitrosti. S talnimi oznakami bo, zaradi zagotavljanja večje varnosti, poskrbljeno za optično zožitev cestišča. Na hodniku za pešce bodo postavljeni barvi stebrički in dve opozorilni tabli, ki bosta voznike opozarjali na prisotnost otrok v prometu.

Zaključek del pričakujemo v roku treh tednov, če nam pri tem le ne bo ponagajalo vreme.

Vsak dan vzdržujemo ceste in drugo javno infrastrukturo ter urejamo javne površine

Strojno pometanje cest, urejanje in obrezovanje vegetacije, košnja, čiščenje za robniki, čiščenje koritnic, nasipanje in krpanje cest idr. so tista dela, ki v poletnih mesecih najbolj zaposlujejo naše vzdrževalce cest in javnih površin. Našo delovno moč je bilo možno opaziti tako v mestu kot v višjih legah. Povsod se najdejo mesta, kjer je potrebna naša roka.

 

Hribovska sezona je odprta, zato je urejenost cest, ki vodijo do priljubljenih izletniških točk, nujna. Ekipe so preko junija poskrbele za lepo poravnane makadamske ceste v Kamniški Bistrici (proti Jermanci), na Kisovcu, Veliki planini in Menini planini. Poskrbele so za zavarovanje nevarnih odsekov (Vranja Peč, …) in ureditev drugih makadamskih cest, ki jih v naši občini ni malo.

Marsikje se je razlegal zvok kosilnice – na sveže so bili pokošeni vsi parki, grobišča, površine ob spomenikih in tudi druge javne površine (Streliška, Kolodvorska, Močnikova, Medvedova ulica, Pot na Poljane, Šolska ulica, Ljubljanska cesta, Šmarca, Steletova, …). Strojno košnjo smo izvajali na cesti Palovče – Stari grad, Vranja Peč, Velika Lašna, Tunjice, Neveljska pot in še kje.

 

 

Aktivni smo bili pri popravilu (Ljubljanska cesta, …) oz. montaži novih prometnih znakov (Jenkova, Stiasnyjeva, Bevkova, Kovinarska, Podgorje, Podlimbarska pot, Jenkova ulica, ulica Matije Blejca, …), prometnih ogledal (Stranje – Stolnik, Zagorica,…) in grbin (ulica Matije Blejca). Spotoma smo odstranjevali neželene grafite in posledice (odstranjevanje razbitega stekla in drugih avtomobilskih ostankov, popravilo poškodovanega kandelabra,…) prometnih nesreč.

 

Veliko dela z odstranjevanjem posledic plazov (Cirkuše, Mali Hrib, Sidol, …), čiščenjem peska s cest (Gradišče, Šmartno, Velika Lašna, Vranja Peč, …), čiščenjem muld (Sv. Primož, Loke, Zgornji Tuhinj, …), čiščenjem jaškov (Sv. Primož, Loke, Zgornji Tuhinj).

KOPKO SVETUJE: Vroče poletje, sezona polnjenja bazenov in večja poraba vode

Končno smo dočakali toplejše dni, ki smo se jih zagotovo vsi razveselili. S poletnimi temperaturami se je začela tudi sezona polnjenja domačih bazenov. Polnjenje bazenov je povzročilo, da je na nekaterih območjih prišlo do hitrejše izpraznitve rezervoarjev, kar lahko privede do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Naši vodovodni sistemi namreč niso dimenzionirani za tako velike obremenitve, kot nastajajo pri množičnem polnjenju bazenov. Vse uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov zato pozivamo, da bazene polnijo v poznih večernih urah ali preko noči, ko je poraba na vodovodnih sistemih najmanjša.

Čeprav se nam morda trenutno ne zdi, da vode primanjkuje, se lahko to zgodi že ob malo daljšem sušnem obdobju. Dolgoročno gledano, pa je problem veliko večji, saj bodo posledice našega ravnanja občutile prihodnje generacije. Veliko je preprostih trikov, s katerimi lahko z malo truda zmanjšamo porabo pitne vode v gospodinjstvu.

Nekaj nasvetov za varčno porabo vode podajamo v nadaljevanju:
 • pri nakupu WC kotlička izberemo takega, ki ima dve stopnji splakovanja. Na tak način lahko porabo vode zmanjšamo do 30 %,
 • poraba vode pri prhanju je približno 3 – krat manjša kot pri kopanju, zato se za kopanje odločamo čim redkeje,
 • pri ročnem pomivanju posode lahko porabimo do 4 – krat več vode (in energije) kot pri pomivanju posode v sodobnem pomivalnem stroju,
 • pipo zapiramo vsakič, ko vode neposredno ne potrebujemo,
 • za redno zalivanje, namesto vode iz pipe, zbiramo deževnico ali vodo, ki smo jo uporabili za pranje sadja ali zelenjave. Na tak način se hitro nabere dovolj vode, da vsaj nekajkrat zalijemo svoj vrt ali balkonske cvetlice,
 • redno pregledujemo interno vodovodno omrežje. Če v prazno priteče ena kapljica na sekundo, lahko na teden tako izgubimo tudi 30 litrov vode,
 • vrt zalivamo v jutranjih ali večernih urah.
Poletni pozdrav vsem!

Komunalno podjetje Kamnik

TEDENSKI PLAN DEL: za obdobje od 05.07.2021 do 11.07.2021        

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI    

 • Ureditev makadamske ceste: Rudnik, Nevlje, Potok, Stolnik
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Podstudenec, Palovče, Stebljevek, Špitalič
 • Košnja – strojno ob cesti: Brezje, Gozd, Studenca, Krivčevo, Podlom
 • Ročna košnja ob cesti: Hrib, Poreber, Markovo, Sela
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest
 • Sanacija usada in dela ceste: Vrhovjež
 • Sanacija usada in dela ceste: Hrib
 • Izdelava asfaltne grbine: Matije Blejca
 • Ureditev pešpoti: Streliška-Žale

PROMETNA SIGNALIZACIJA:                      

 • Postavitev prometnih znakov: Podgorje, Matije Blejca

KRASITEV MESTA:

 • Snemanje zastav: Kamnik-Stranje

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE TRŽNICE               

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice