Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: V nedeljo že po novem pločniku

Komunalni vestnik: V nedeljo že po novem pločniku

Če je ne bo zagodlo vreme, se bo v nedeljo že moč sprehoditi po novem pločniku med Zdušo in Podjelšami, kaj kmalu pa bodo končana tudi dela na Glavnem trgu, na katerem je potrebno urediti le še fine detajle.

Tedenski vestnik KPK (od 6. do 12. 11. 2018)

Obnova Glavnega trga

Na Glavnem trgu, kjer je že nekaj časa zaznati pospešen delovni utrip, saj delavci Komunalnega podjetja Kamnik delajo do trde teme in še dlje, so se dela že prevesila v sklepno fazo. Nadaljuje se tlakovanje trga z granitnimi kockami, ki so v večji meri že položene, očiščena in osvežena pa je bila tudi fontana v obliki solnice, ki je znova lepa, kot se za osrednjo mestno fontano tudi spodobi.

 

Nekoliko bolj zamudno in zahtevno je le-še urejanje posameznih detajlov, ki zahteva veliko natančnega dela in rezanja trdih granitnih kock, če je le ne bo preveč zagodlo vreme z nizkimi temperaturami, pa bodo dela zagotovo končana najkasneje do konca tega meseca, preurejeni Glavni trg pa bo lahko eno izmed osrednjih prizorišč kamniškega veselega decembra.

Gradnja pločnika med Zduša – Podjelše

Gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so v minulem tednu pospešeno nadaljevale tudi z izgradnjo novega pločnika med zaselkoma Zduša in Podjelše.

Zgrajene so bile ponikovalnice, položeni so bili vodi za javno razsvetljavo in vodovod, domala v celoti pa so bili položeni tudi robniki.

 

Če bo vse po sreči, pa se bo v nedeljo med Zdušo in Podjelšami že moč sprehoditi po novem pločniku.

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

V prejšnjem tednu so se nadaljevala tudi gradbena dela izgradnje kanalizacije, vodovoda in telekomunikacijskih vodov na območju Tuhinjske doline.

V Srednji vasi, se gradi kanalizacija, nov vodovod, obnavlja meteorno kanalizacijo ter polaga telekomunikacijske vode, na Vrhpolju se obnavlja meteorna kanalizacija in gradi nov vodovod, v Lokah poteka izgradnja črpališča in asfaltiranje cest, v Buču pa se je izvedlo asfaltiranje ceste in obnovilo meteorno kanalizacijo.

Obnova vodohrana v Črni

V prejšnjem tednu je Komunalno podjetje Kamnik začelo tudi z deli popolne obnove in dozidave vodohrana v Črni pri Kamniku, kajti obstoječi je že precej dotrajan in tamkajšnjim krajanom ne zagotavlja več ustreznih higienskih pogojev za dobavo čiste pitne vode, zaradi česar so morali tamkajšnji uporabniki vodo večkrat, običajno po vsakem večjem dežju, celo prekuhavati.

Vodohran bo povsem obnovljen, dela pa naj bi bila zaključena v februarju prihodnje leto.

 

V zvezi z deli na vodovodnem omrežju omenimo še rekonstrukcijo dela javnega vodovodnega omrežja med Tunjiško cesto in Žalami, kjer je bila v dolžini kakih 70 metrov, v preteklem tednu položena nova vodovodna cev, v Šmarci pa je bil prekinjen cevovod pod glavno cesto na kateri je bil izdelan priključek.

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu uredili še nekaj izmed več kot 400 kilometrov kamniških občinskih cest in javnih poti, in sicer makadamsko cesto med Klemenčevim in Zakalom ter makadamske ceste v Lanišah, Beli, Špitaliču ter na Gradišču, izvedeno pa je bilo tudi asfaltiranje cestnih prekopov v Godiču, medtem ko se bo krpanje asfaltne ceste v Zg. Motniku izvedlo v tem tednu.

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

V prejšnjem tednu so potekala tudi vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in sicer na območjih črpališča Volčji Potok,  potok, Qlandia, Na produ, IKŠ, Vrhpolje, Žale, Podgorje, črpališča in razbremenilnikov čistilne naprave Črna, na črpališčih Vrhpolje, Markovo, Podhruška, loke in Potok, črpališča in razbremenilnikov v Županjih Njivah, izvedel pa se je tudi redni pregled kanalizacijskega sistema s kamero na delu Duplice.

Javna razsvetljava in urejanje pokopališč

Komunalne ekipe so tudi v prejšnjem tednu poskrbele za vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih, na kamniških Žalah pa so, poleg čiščenja in odstranjevanja odpadkov, poleg rednega praznjenja zabojnikov, pospravili še kake pol tone dodatnih odpadkov.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med  13. in 19. 11. 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

 • Ureditev makadamskih cest: Tunjice – Zadnji vrh, Tunjiška Mlaka – Vrhovnik, Stolnik
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Zgornji Motnik
 • Asfaltiranje prekopov za Telekom: Godič – nadaljevanje del
 • Postavitev snežnih kolov in opozorilnih znakov za zimsko službo.
 • Nadaljevanje del na Glavnem trgu
 • Nadaljevanje izgradnje pločnika Zduša – Podjelše
 • Nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini
 • Nadaljevanje rekonstrukcije vodohrana v Črni pri Kamniku
 • Vzdrževanje in redni pregledi kanalizacije na različnih lokacijah
 • Vzdrževanje in pregled hidrantov na območju Duplice
 • Redno vzdrževanje objektov, vodohranov in črpališč.
 • Začetek novoletne krasitve občine
 • Osvetlitev stražnega stolpa na Malem gradu ob Dnevu sladkornih bolnikov
 • Tekoča vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih.
 • Redna vzdrževalna dela na pokopališčih

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.

Pripravljeni na zimsko službo

Naj pa za konec tokratnega komunalnega vestnika omenimo, da se je ekipa Komunalnega podjetja Kamnik včeraj, 14. novembra 2018, na Vranskem udeležila prvega spretnostnega preizkusa za voznike snežnih plugov, na katerem se je v spretnostnem pluženju s snežnimi plugi se je pomerilo šest ekip voznikov, ki so se preizkusili v šestih različnih disciplinah.

 

Strokovna komisija AMZS je imela kar težko nalogo pri podeljevanju ocen, saj so bili vsi vozniki snežnih plugov odlično pripravljeni in spretni pri premagovanju ovir na poligonu, odlično pa se je odrezala tudi kamniška ekipa, kar kaže na to, da so v Komunalnem podjetju Kamnik dobro pripravljeni na prihajajočo zimo in začetek zimske službe. Sočasno s spretnostnim preizkusom je potekala tudi okrogla miza, na kateri so strokovnjaki z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), Družbe RS za avtoceste (DARS d.d.), Policije, AMZS, Občine Kamnik, Pomgrada d.d. in Agencije RS za okolje ugotavljali, ali klimatske spremembe spreminjajo tudi zimsko službo, ob začetku zimske sezone so predstavniki pristojnih služb tudi predstavili novosti in sporočili, da so na novo sezono dobro pripravljeni.