Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: V tem tednu jo je zagodel plaz, vseeno pa je bilo znova veliko narejenega

Komunalni vestnik: V tem tednu jo je zagodel plaz, vseeno pa je bilo znova veliko narejenega

Izteka se 38. teden v letu,  ki bi ga lahko opisali kot običajno delovnega. Hvaležni smo za lepo jesen in vremenske pogoje, ki omogočajo, da neumorno nadaljujemo z deli na naših največjih gradbiščih, seveda pa ob tem ne pozabljamo na redna vzdrževalna dela.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Urejanje cest in druga vzdrževalna dela

Hitimo s krpanjem načetih makadamskih cest. V iztekajočem tednu so bile na vrsti ceste na Krivčevem, med Krivčevim in Kranjskim Rakom, c Zgornjem Tuhinju in makadamska cesta v Cirkušah. Udarne jame so bile sanirane tudi v Nevljah, na Vrhpolju in na Primoževi ulici ter tudi na cesti v Stolniku.

Preglednost Šolske poti je zastiralo razraslo vejevje, zato je bil, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, na omenjeni poti v tem tednu  opravljen obsežen posek vej in grmičevja..

 

Odvečen material, počasi počasi pa tudi jesensko listje, se redno nabira v cestnih kanaletah in muldah. Čistili smo jih na območju ceste Brezje – Gozd in na Kršiču, očiščena pa so bila tudi betonska korita ob poti proti Svetemu Primožu.

Nanose peska smo tokrat pospravili s ceste v Nevljah. Volčji Potok je bil deležen očiščenja vtokov, na Ljubljanski cesti pa je bilo potrebno popraviti pokrove več peskolovov.

 

Objestnosti nad prometnimi znaki ni videti konca. Popravili smo podrti prometni znak na Tunjiški cesti, iz reke izvlekli in ponovno namestili v reko odvržen prometni znak pri Kinološkem društvu Duplica ter na novo postavili odtujeni znak v Kamniški Bistrici.

V okviru pokopaliških del se je največ dogajalo na našem pokopališču na Žalah, kjer so vzdrževalci poskrbeli za ureditev razraščene žive meje.

Plaz na cesti Žaga – Podstudenec

V začetku tedna so se naši vzdrževalci požrtvovalno lotili sanacije posledic, ki jo je v začetku tedna povzročil plaz oz. podrtje opornega zidu pri stanovanjski hiši, saj je bilo zasuto cesto Žaga – Podstudenec potrebno nemudoma napraviti prevozno. En dan je bil namenjen odstranjevanju plazu, kasneje je bilo potrebno razširiti obvoz, plaz pa zavarovati s postavitvijo betonske ograje. Kaj se bo na območju dogajalo v bodoče, bodo pokazale geomehanske raziskave.

Vodovod, kanalizacija, tržnica

Teden je postregel s številnimi zadolžitvami na vodovodnih objektih, kot je npr. košnja okrog objektov (Pod skalo, Visoka cona, Palovče, Brezje, Godič, Županje njive), spiranje hidrantov in drugih rednih del v sklopu zagotavljanja vodovodne oskrbe (popis in menjava vodomerov, iskanje in odprava vodovodne okvare v Fužinah, izvedba in meritve tlaka v hišnih priključkih idr.).

Ekipa kanalizacije je izvedla praznjenje koškov in poskrbela očiščenje njihove okolice, bedela je nad delovanjem črpališč, čistila meteorno kanalizacijo in praznila greznice. V ponedeljek pa je bila na ulici Toma Brejca izvedena deratizacija.

Skrbimo tudi za tržni prostor v Kamniku, kjer pa je, od sobote 19. septembra naprej, zaradi naraščanja števila okužb COVID 19, znova OBVEZNA uporaba zaščitnih mask, tako za prodajalce kot obiskovalce prodajnega prostora. Navodila za obisk tržnega prostora so sledeča:

 • obvezno je razkuževanje rok pri vstopu na tržni prostor in nošenje zaščitnih sredstev (zaščitna maska) tako za prodajalce kot tudi za kupce;
 • upoštevati je potrebno varnostno razdaljo, in sicer vsaj 1,5 metra med strankami ter prodajalcem, razdalja med čakajočimi na blagajni pa naj bo ravno tako vsaj 1,5 metra;
 • na tržni prostor naj pridejo le zdrave osebe (brez bolezenskih znakov in simptomov kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj);
 • na vhodu v tržni prostor bodo prostovoljci in redarska služba skrbeli za varnost in red;
 • kupce opozarjamo, naj izdelke ob prihodu domov dobro operejo.

 Obnova ceste v Studencih

Sanacija ceste v Studenci je zajeten projekt. V začetni fazi obnove cestišča se je ekipa posvetila izgradnji zložb in propustov, v tem tednu pa se je posvetila delom na cesti. Zaključen je bil izkop ceste, ki mu je sledila še izvedba meteornih vodov oz. polaganje drenažnih cevi, optike in jaškov.

V Stahovici je znova viden napredek

Na gradbišču v Stahovici je napredek del moč opazovati vsak dan. Trenutno se zaključujejo dela v t. i. VII. fazi gradbišča – leva stran ceste proti Črni. V tem tednu so se izvajali vodovodni priključki in asfaltna dela na pločniku, proti koncu tedna pa je bil položen tudi asfalt.

Dela na javni razsvetljavi v tem delu so zaključena. Z izvajanjem prekopov za elektriko prehajamo v novo fazo izgradnje – desna stran ceste proti Črni. Ekipa se bo v naslednjem tednu lotila rušenju obstoječega dela ceste, menjavi tampona in izvedbi meteorne kanalizacije v dolžini kakih 70 metrov, navedena dela pa bodo zahtevala kak teden dni časa.

Vaseno in nova fekalna kanalizacija

V tem tednu smo začeli tudi z deli za izgradnjo nove fekalne kanalizacije v Vasenem. V slabem tednu je bilo izvedenih okoli 70 m trase, na kateri so bili postavljeni tudi trije jaški. Za izgradnjo bosta v nadaljevanju del potrebna preboj in prekop skozi regionalno cesto, o zapori ceste pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni.

Nekaj sivih las na Kovinarski cesti

Konec tedna je poskrbel za presenečenje z intervencijskega vidika, saj se je na Kovinarski cesti podrla stena revizijskega jaška. Sanacija bo predvidoma zaključena v treh dneh.

Plan dela za prihodnji teden

Če bo šlo v prihodnjem tednu vse po načrtu, bomo v sklopu vzdrževalnih del opravil:

 • PREGLED CEST
 • UREJANJE MAKADAMSKIH CEST
  • Zakal
  • Rudnik pri Radomljah
  • Kamniška Bistrica
 • KRPANJE UDARNIH JAM NA MAKADAMSKIH CESTAH
  • Gozd
 • Studenca
 • KRPANJE UDARNIH JAM NA ASFALTNIH CESTAH
  • Gozd
  • Studenca
 • KRPANJE UDARNIH JAM NA ASFALTNIH CESTAH
  • Bela
 • POSTAVITEV PROMETNIH ZNAKOV
  • Šmartno
 • MONTAŽA PROMETNEGA OGLEDALA
  • Mali Hrib
 • ČIŠČENJE METEORNIH JAŠKOV
  • Krivčevo
 • DELA NA HORIZONTALNI SIGNALIZACIJI
  • Kamnik

Še vedno preverjamo zadovoljstvo naših uporabnikov

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete

Merilo naše uspešnosti je zadovoljstvo naših uporabnikov, zato občane vabimo, da izpolnijo anketo ter nam s tem pomagajo na poti k zagotavljanju še boljših storitev.

Več na naši spletni strani: www.kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik