Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Veliki premiki malega delovnega tedna za vesel in ponosen prvi maj

Komunalni vestnik: Veliki premiki malega delovnega tedna za vesel in ponosen prvi maj

Prišli smo do konca prve tretjine leta. Tudi v Komunalnem podjetju Kamnik se je bilo v zadnjem mesecu in pol potrebno podrediti izrednim razmeram, a zdi se, da smo že nazaj v ustaljenih ritmih.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Vse ekipe so polno zasedene. Skozi šivankino uho smo v nič kaj dolgem tednu lovili priložnosti za nadaljevanje ali dokončanje del na že znanih gradbiščih, kosili in pometali preostale javne površine, čistili mulde in kanale, tudi po prvomajskih praznikih pa bodo vse moči usmerjene v zagotavljanje komunalnih storitev in gradbenih del na visoki ravni, kajti naš čas šele prihaja.

Zadnji aprilski teden je prinesel zaključek načrtovanega pometanja cest in pločnikov širom celotne občine. V tem tednu so bili pometeni še pločniki v Stranjah, v Mekinjah na Molkovi poti in Cesta 27. julija, kjer je bila sočasno popravljena tudi počena ograja na mostu čez Kamniško Bistrico.

 

Peska so bile očiščene ceste v Pšajnovici, v Palovčah in v Gozdu. Poleg omenjenih cest so bile peska, ki tam obleži kot posledica zimske službe, očiščene tudi travnate površine na relaciji Bela – Zgornji Motnik.

 

Še vedno se veliko pozornosti namenja košnji javnih površin. Pokošena so bila travnata območja pokopališč Žale, Podgorje in Mekinje ter površine ob vojnem grobišču v Mekinjah.

Vzdrževalna ekipa se je mudila tudi v centru mesta, kjer so bile popravljene poškodbe stopnic na Tomšičevi ulici ter granitne kocke na Trgu prijateljstva.

 

Znova smo krpali  asfaltne in urejali makadamske ceste. Zakrpane so bile udarne jame v Zgornjih Stranjah, urejene pa so bile makadamske ceste Kršič – Brezovica, Brezje – Gozd. Na relacijah Rovt – Špitalič, Kostanj – Stara Sela od tega tedna dalje čistimo mulde in kanale ter urejamo bankine.

Navedena dela se bodo na tem območju nadaljevala tudi v prihodnjem tednu. V sklopu čiščenja muld smo se zadrževali na cesti do Starega gradu in v Veliki Lašni, urejanje bankin pa je doletelo Jurčičevo in Trdinovo ulico.

Na zadnji aprilski dan je bila uspešno asfaltirana cesta Žaga – Podstudenec, za kar je bilo potrebnega  okoli 200 ton asfalta. Dela so po večini zaključena, urediti pa je potrebno le še zadnjih nekaj detajlov, kot so ureditev bankin, ureditev iztokov in propustov.

 

Na drugem koncu občine, na cesti Laniše – Stolnik pa dela še potekajo. V tem tednu se je ekipa spopadala  z izkopom, nasutjem tampona, izvedbo propusta, vtočne in iztočne kamnite glave ter postavitvijo jaška za meteorno vodo.

Asfaltiranje je, če bo šlo vse po načrtih, predvideno v torek po prvomajskih praznikih.

Urejanje prekopov, ki so nastali zaradi izgradnje optične kanalizacije, bo še kar nekaj časa ena izmed naših glavnih okupacij.

Trenutno se priprava na asfalt in asfaltiranje izvajata na Vegovi ulici in Ulici Toma Brejca, medtem ko je ekipa kanalizacije za optično omrežje je v torek in sredo ‘rovarila’ po Prvomajski, Rudniški in Črnivški ulici.

Na javnem vodovodnem sistemu sta bili v tem tednu potrebni dve nujni intervenciji Prva na območju Zgornjih Stranj in Košiš, kjer je bilo zaradi počene cevi na glavnem vodovodu potrebno hitro ukrepanje, okvara pa je bila sanirana v dveh urah. Zaradi okvare na hišnem priključku pa je prišlo do manjših in kratkotrajnih motenj z oskrbo s pitno vodo tudi na območju Bistričice.

Enota kanalizacije je v tem tednu delala po že znanem principu – praznila koške, pregledovala in čistila črpališča, praznila greznice (Vrhpolje, Srednja vas, Vaseno, Žale, Loke idr.) in čistila kanalizacijo.

Elektro enota je popravljala talne svetilke na Trgu talcev, izvajala pregled in menjavo sijalk na Perovem (ZUIM) ter poskrbela za zamenjavo modulov na semaforjih obvoznice in Šolske ulice.

Tržnica je ponovno v polnem zamahu. Naj občane opomnimo, da bodo njena vrata odprta tudi na praznično soboto 2. maja 2020, še vedno pa velja, da poleg obvezne uporabe mask udeleženci upoštevajo tudi druga pravila, ki do nadaljnjega veljajo na tržnem prostoru.

Po zadnjih informacijah, ki jih je posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve, se pogrebne dejavnosti še vedno izvajajo po posebnem preventivnem protokolu; vsi pogrebi se do nadaljnjega izvajajo le v ožjem družinskem krogu, brez ostalih sodelujočih (pevci, trobentači idr.). V Komunalnem podjetju Kamnik budno spremljamo sproščanje ukrepov tudi na tem področju, v mesecu aprilu pa smo poskrbeli za organizacijo in izvedbo 17-ih pogrebov.

Po naročilu Civilne zaščite, pa še vedno izvajamo tudi razkuževanje najbolj izpostavljenih javnih površin.

 

Po prvomajskih praznikih bomo gnali naprej. Spisku rednih vzdrževalnih del se v večjem obsegu znova pridružujejo dela na področju krpanja asfalta (Brezje – Godič, Kršič), urejanja makadamskih cest (Markovo – Studenca, Brezje – Gozd, Kršič – Brezovica) in krpanja makadama  (Laze – Vrhač).

Kot že rečeno, bomo v prihodnjem tednu, med drugim, asfaltirali cesto v Lanišah, urejali prekope in polagali kanalizacijo za optično omrežje.

Prvomajskih praznikov pa ne bo za naše dežurne službe, ki bodo tudi med prazniki skrbele za nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov in na katere se, v primeru težav, lahko obrnete 24 ur na dan.

Mesec maj stoji pred vrati in trka. Sprejemamo ga odprtih rok. Naj poleg dodatnega sproščanja ukrepov prinese za nas prepotrebno lepo vreme, optimizem, predvsem pa priložnosti za nove projekte v naši občini.

Pred vnovičnim vklopom motorjev pa še voščilo in dobrosrčna želja vsem občankam in občanom, naj si v prazničnih dneh naberejo moči za jutrišnji dan.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.