Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Veliko vzdrževalnih del in prosto delovno mesto

Komunalni vestnik: Veliko vzdrževalnih del in prosto delovno mesto

Gradbene in vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v minulem tednu opravile celo vrsto najrazličnejših del, dela pa je toliko, da je objavljen tudi razpis za prosto delovno mesto pomočnika vodje enote vodovod.

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Dela na več kot 420 kilometrih občinskih cest in javnih poteh nikoli ne zmanjka, delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, pa so v preteklem tednu poskrbele za: krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: ČEŠNJICE – OKROG, LJUBLJANSKA, ŽUPANJE NJIVE, TUNJIŠKA, GOLICE, BISTRIČICA, HRUŠEVKA, POTOK, ZG. TUHINJ, RUDNIK, JENKOVA, krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: PALOVČE, POLJANA-ČERNIVEC, KALIŠE – ZAVRH, BISTRIČICA – OKROGLO, KRIVČEVO, čiščenje peska s ceste v VOLČJEM POTOKU.

Poskrbljeno je bilo tudi za zamenjavo prometnega ogledala na PEROVEM, popravilo prometnega drogu na MAISTROVI, popravilo prometnega znaka na PRISOJNI POTI, posek in odvoz vej ob javnih poteh KOŠIŠE-KIK, TUNJICE-ZADNJI VRH, TUNJICE-VRHOVLJE, LANIŠE-STOLNIK, za čiščenje kanalov in muld na cestah: ŠPITALIČ – BELA, LOKE, MARKOVO-STUDENCA-PODLOM, HRIB, MOTNIK, pregled in čiščenje meteorne kanalizacije v ŠPITALIČU IN BUČU, Izkop in čiščenje jarkov ob poteh: ŽAGA – PODSTUDENEC, ZG. MOTNIK, SNOVIK – BELA PEČ, odstranitev prometnih znakov pri bivši Metalki, izveden pa je bil tudi reden pregled cest.

Sanacija usada na Ravnah

Delavci KPK so v minulem tednu nadaljevali s sanacijo cestnega usada na Ravnah, kjer bo cestišče utrjeno s čvrsto zgrajeno kamnito zložbo. Dela dobro napredujejo, usad pa bo predvidoma saniran do konca meseca.

Sanacija usada in ceste v Prapročah

V preteklem tednu so gradbene ekipe KPK pričele tudi z deli sanacije cestnega usada ter sanacije ceste v Prapročah, kjer sta bila, v dolžini kakih 90 metrov, že odstranjena asfalt ter zgornja plast cestnega ustroja, pričelo pa se je tudi že z izgradnjo kamnitega opornega zidu.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Tako kot vsak teden, so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik tudi v minulih dneh poskrbele za redno vzdrževanje in delovanje javnih komunalnih sistemov, pri čemer so, med drugim, poskrbeli za praznjenje košev in pometanje njihove okolice na širšem območju Kamnika, v Šmarci, Mekinjah ter Tuhinjski dolini.

Pregledana in očiščena so bila tudi plovna stikala kanalizacije na črpališčih: VRHPOLJE, MARKOVO, PODHRUŠKA, LOKE, POTOK, ŠMARTNO, VOLČJI POTOK, QLANDIA, PODGORJE, NA PRODU, PEROVO, ŽALE, KOŠIŠE, TUNJIŠKA MLAKA, TUNJICE, MEKINJE, BISTRIČICA, ŽUPANJE NJIVE, NEVLJE, VRHPOLJE, SOTESKA, PODHRIB, poskrbljeno je bilo za čiščenje propustov na cestah: BUČ , ŠPITALIČ, MOTNIK – ZAJASOVNIK, MOTNIK – MALA RAVEN, MARKOVO – STUDENCA, sama črpališča pa so bila očiščena v GODIČU, STRANJAH in ZAGORICI.

V več vaseh in zaselkih, kjer še ni urejene kanalizacije, je bilo poskrbljeno za praznjenje greznic, v ČRNI je bila očiščena čistilna naprava, očiščene pa so bile tudi avtobusne postaje na: LJUBLJANSKI IN KRANJSKI CESTI ter postaje na VRHPOLU, MEKINJAH IN V STRANJAH.

Na ulici Jakoba Zupana in v Šmartnem sta bila izvedena kanalizacijska priključka, delavci KPK pa so poskrbeli tudi za postavitev stojnic in delovanje kamniške tržnice.

Precej dela je bilo opravljenega tudi na vzdrževanju vodovodnih sistemov, pri čemer so bili popisani in zamenjani vodomeri v gospodinjstvih in industrijski vodomeri, potrebno je bilo najti okvaro vodovodne napeljave na Žalah in Gozdu, očiščeni so bili vodohrani LEVSTIKOVA, MEKINJE, TUČNA – KUŽNA, KAMNIK-VINSKI VRH, odvzeti so bili vzorci vode za meritve prostega klora v vodi na območju Kamnika, v vodohran Somarček je bilo potrebno pripeljati vodo, med Studencami in Brinjem je bila dokončana povezava vodovoda, na Studencih pa se sočasno z investicijskimi projekti gradi sekundarni vodovod.

Vzdrževalci javne razsvetljave so na obstoječe omrežje priklopili nove luči v Srednji vasi, poskrbeli so tudi za kontrolo in delovanje električne napeljave na črpališčih, popravili kable in kabelske spojke v Stranjah, na obvoznici in v Spodnjih Stranjah zamenjali sijalke, pripravili vse potrebno za preureditev javne razsvetljave na Kovinarski cesti, obenem pa poskrbeli tudi za redno vzdrževanje in delovanje semaforjev.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so poskrbeli tudi za vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov  ter organizacijo pogrebne službe in izvedbo pogrebov.

Razpis za prosto delovno mesto

DELOVNO MESTO: POMOČNIK VODJE ENOTE VODOVOD (M/Ž)

 Opis nalog:

 • pomoč pri vodenju in koordiniranju dela sodelavcev v oddelku enote vodovod;
 • organizacija delovnega procesa oz. dnevno usklajevanje tekočih aktivnosti za nemoten potek dela v enoti vodovod;
 • planiranje in organizacija periodičnih pregledov ter drugih nalog iz naslova rednega vzdrževanja javnega vodovoda kot tudi iz naslova investicijskih del na območju občine Kamnik;
 • skrb za nenehne izboljšave v delovnem procesu v oddelku enote vodovod;
 • pomoč pri vzpostavitvi sistema za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javnega vodovoda na območju občine Kamnik;
 • skrb za uvajanje, izgradnjo in nadgradnjo sodobnih pristopov na področju dela v enoti vodovod;
 • proaktivno sodelovanje pri tedenskih tehničnih posvetih;
 • ažurno vodenje evidenc in izvedba planov del v enoti vodovod;
 • priprava poročil vodstvu, skrb in pomoč za pravočasno izdelavo zunanjih poročil, ki so povezana z izvajanjem javne službe;
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb;
 • reševanje reklamacij, sodelovanje s strankami, koordinacija dela med terensko operativno ekipo in tehnično službo (vodjo);
 • terensko delo (npr. ogledi za izgradnjo vodovodnih priključkov, ogledi črpališč idr.).

Pričakujemo:

 • zahtevana izobrazba: inženir varstva okolja in komunale (komunalni inženir), sanitarni inženir,
  inženir gradbeništva za komunalne gradnje (VI. stopnja izobrazbe)
 • urejenost, vestnost in odgovornost pri delu;
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • sposobnost hitrega učenja, odločanja, prilagajanja spremembam in proaktivnost;
 • izražene organizacijske kompetence z občutkom in veseljem do dela z ljudmi;
 • skrb za novitete oz. sposobnost implementiranja modernih pristopov dela;
 • odlično poznavanje dela z računalnikom (Excel, Word, BASS program);
 • dobro znanje angleškega jezika;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • delo v uspešnem in hitro rastočem podjetju, ki z izvajanjem javne službe skrbi za dobrobit prebivalcev občine Kamnik;
 • zaposlitev za polni delovni čas;
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas;
 • poskusno delo – 1 mesec;
 • izredno dinamično delo v ambicioznem delovnem okolju;
 • možnost osebnostne rasti in napredovanja;
 • možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja;

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz Občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov družbe (s pripisom DM: POMOČNIK VODJE ENOTE VODOVOD)

PRIJAVE SPREJEMAMO DO: 14. 2. 2020

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 4. in 10. 2. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 •  Čiščenje kamnite mulde: BREZJE, KRŠIČ
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: BREZJE
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: BISTRIČICA, OKROGLO, TUNJICE, KRIVČEVO
 • Izkop in čiščenje jarkov: SNOVIK – BELA PEČ, KREGARJEVO, STOLNIK
 • Čiščenje kanalov in muld: MOTNIK, ZGORNJI MOTNIK, BELA, PODLOM, SOVINJA PEČ, KREGARJEVO, POLJANA, SELA, ZNOJILE
 • Popravilo granitnih kock: PREŠERNOVA
 • Obdelava meteornih jaškov: NOVI TRG
 • Popravilo prometnega drogu: POTOK
 • USAD RAVNE: nadaljevanje del
 • USAD PRAPROČE: nadaljevanje del
 • USAD ZG. TUHINJ: strokovni ogled plazovitega območja (Stara Sela)
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Popis in menjava vodomerov: GOSPODINJSTVA (Stahovica, Godič, Šmarca)
 • Čiščenje vodohranov: SOTESKA, HRIB
 • Povezava vodovoda STUDENCA – BRINJE: spiranje in odvzem vode
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR: pregled in zamenjava žarnic na semaforjih
 • Pleskanje kandelabrov: NOVI TRG (četrtek 6. 2. 2020)
 • Dela v okviru investicijskih projektov.
 • Ostalo: Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve.
 • Druga dela