Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Vztrajno vrtenje komunalnega kolesja Kamnika se nadaljuje tudi v kmalu rojeno leto 2020

Komunalni vestnik: Vztrajno vrtenje komunalnega kolesja Kamnika se nadaljuje tudi v kmalu rojeno leto 2020

Konec in nov začetek. Krogotok, ki se ob preskoku v novo obdobje vrti hitreje, poskakuje, postaja ali pa se, ko ne gre po načrtih, zaustavi. Pravijo, da zreti nazaj ni dobro. Kako le, če pa bodo nekatera dela ostala očem vidna še lep čas? Še nadaljnjih nekaj let, še nadaljnjih nekaj krogotokov.

Tok preteklega leta nas je vendarle nesel. Bil je buren, v primerjavi s preteklim letom višji, v samem jedru tudi glasen. Svojo pot je ubiral tako v visokih legah kamniške občine, številnih stranpoteh, se razlival po mestnem jedru in pronical v podzemne predele, kjer domujejo komunalni vodi. In bil je viden – če ste si zaradi njega ‘zmočili čevlje’, pomeni, da smo naredili dobra dela. Še vedno zasledujemo cilj ‘biti opažen’. Pa ne mislimo v dobesednem smislu. Opaženo bi moralo biti naše delo; naša želja in preklemanska volja,  da se v Kamniku stvari vedno znova premikajo na bolje.

2019, še malo in boš odpihnjeno. Preskakuje te, kmalu rojeno, novo leto, v katerega se podajamo naloženi z vedno novimi idejami, predvsem pa z željo, da bodo te uresničene v doglednem roku. Ob tem stiskamo pesti, da smeri našega toka ne bodo zaustavljale nepredvidene prepreke ali pa neustavljivi poskusi plavanja proti toku, ki prinaša tisto blagodejno podnebje, ki si ga vsi želimo. Pa dajmo. Ne glede na vse, se zazrimo nazaj. Ker se pač moramo. Premnogo je bilo usklajevanja, načrtovanja in testiranja živcev, da bi na vse skupaj enostavno pozabili.

Možje vzdrževanja cest, vodovoda, odpadnih voda, javne razsvetljave so skrbeli, da tok ni skrenil s te ali one poti, da so bile nepredvidene okvare ali poškodbe hitro rešene.

Enota vzdrževanja cest je tudi letos skrbela za varnost naših poti, za ohranjanje ali izboljšanje njihovih prometnih in tehničnih lastnosti. Posebno skrb je namenjala zaščiti infrastrukture in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in urejenemu videzu cest. V nenehni preži – to bi lahko bil slogan naših vzdrževalcev cest. Nasipanje, krpanje, urejanje bankin in prepustov, popravila cest, košnja, čiščenje listja, parkov, fontan … za vse to in še več so tudi letos skrbeli naši vzdrževalci.

Da nas pozimi ni pokopalo pod snežno odejo, je bila zaslužna ekipa zimske službe. Najbolj ‘zimski’ letos je bil januar, ko smo strojno posuli nekaj manj kot 3.600 km cest ter splužili skoraj 1.000 km cest. Ekipa, ki se najbolj od vseh spogleduje z vremenom, tudi tekom praznikov, kot kaže, ne bo sedela križem rok, svoje delo pa bo vestno opravljala vse do 15. marca 2020, ko se bo tudi uradno zaključila zimska sezona.

Za omrežje kanalskih vodov, kanalov, jarkov in z njimi povezanimi napravami, s katerimi se zagotavlja odvajanje odpadnih voda, je skrbela enota kanalizacije. Izvedla se je sanacija litoželeznih pokrovov in jaškov na 27 lokacijah. Očiščene je bilo 18 km kanalizacije, od tega je bilo s kamero pregledanih 6.500 m cevi. Na podlagi ugotovitev so sledile sanacije kanalizacije na 14 lokacijah.

Tedensko skrb so predstavljali redni pregledi vseh kanalizacijskih objektov, kot npr. razbremenilnikov, črpališč in zadrževalnih bazenov. V Komunalnem podjetju Kamnik smo za zdravo in čisto okolje seveda skrbeli  tudi s sistematičnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

V okviru vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju Kamnika je bilo letos zamenjanih 835 vodomerov, na novo vgrajenih pa 52 vodomerov. Odpravili smo okoli  60 okvar. Ob koncu leta pospešeno izvajamo sanacijska dela na nekaterih, prenove potrebnih, vodohranih in drugih vodovodnih objektih, ki so ključnega pomena za ohranjanje kvalitete pitne vode. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da redno izvajamo nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. V skladu s pravilnikom o pitni vodi izvajamo redno vzorčenje vode; letos je bilo odvzetih 100 vzorcev, rezultati katerih so pokazali, da je voda v kamniški občini zdrava in tako primerna za vsakodnevno uživanje.

Morda ob tem še omenimo, da je v letošnjem letu v naš vozni park zapeljala nova cisterna, katere osnovna naloga je prevažanje pitne vode, služi pa tudi za čiščenje javnih površin.

Naš, številčno najbolj okrnjeni, elektro tim, skrbi, da občani zunaj ne tavamo v temi in da Kamnik v tem času sije ‘po praznično’. Dobre 4 km obsežni novoletni krasitvi je bilo letos dodanih še 1.200 m dodatnih lučk.

Legendarno kavarno v mestu zastirajo svetlobne zavese, po novem se sveti tudi Maleševa galerija, z lučkami pa je bolj bogata celotna Maistrova ulica. Letošnja novost, na katero se ni bilo težko navaditi, je okrašeni zvonik na Šutni. Dodaten razlog, da se Šutne drži sloves najlepše ulice v mestu.

Ne pozabimo na našo pokopališko dejavnost in izvajanje pogrebne službe. V letošnjem letu smo redno vzdrževali pokopališča Žale, Mekinje, Podgorje in Nevlje. Treba je bilo urejati poti, grmovnice ter drugo rastlinje, dosipavati pesek, skrbno kositi in čistiti ter vzdrževati mrliške vežice.

Trenutna statistika beleži izvedbo 240 pogrebov. Ker izguba bližnje osebe predstavlja najbolj boleče in občutljivo izkustvo, si bomo z veliko mero spoštovanja in pietete do svojcev pokojnih tudi v bodoče prizadevali h kvalitetni izvedbi teh storitev.

Seveda našteto še zdaleč ni vse. V letu 2019 smo, poleg zgoraj navedenih vzdrževalnih del, opravljali tudi vsa druga potrebna dela, ki so v skladu s področno zakonodajo naših dejavnosti.

KOHEZIJA – SEKUNDARNA DELA ZA PRIMARNO KVALITETO BIVANJA

Skorajda stalno prisotnost smo zabeležili v Tuhinjski dolini. V Markovem, Soteski in Srednji vasi smo skrbeli za izvedbo vodovoda, kanalizacije in kabelskih vodov ter izvedbo pripadajočih priključkov. Dela začeta v letu 2018 so se nadaljevala tudi v leto 2019, kjer smo kot podizvajalci pomagali pri razvoju oz. modernizaciji te znamenite kamniške doline. V letošnjem letu je bilo v sklopu kohezije tako zgrajenega dobrih 6 km  vodovoda in 7,5 km kanalizacije ter telekomunikacijskih vodov.

ŠMARCA  vs. DUPLICA– HURA ZA OPTIKO!

Prahu, jarkov in oviranega prometa si bodo letos najbolj zapomnili Šmarčani. Tako velik poseg, kot je izvedba optike v obseg 8 km, pač terja svoj davek. Z deli smo štartali v pričetku leta. Ob sočasni izvedbi vodovoda na Štajerski ulici in Livadi, bodo zaključna dela izvedena nekje do konca letošnjega leta. Kaj pa Duplica? Tam bomo še malenkost glasni, še bo stala kakšna zapora – a vse za dokončno izvedbo telekomunikacijskih vodov. Tudi ta dela se bodo izkoristila za sočasno obnovo vodovoda na Ljubljanski cesti.

DELA NA EKSLERJEVI SO POLEG ŠIRŠEGA KRIŽIŠČA PRINESLA TUDI ARHEOLOŠKE NAJDBE

Med dela, ki si jih velja zapomniti umeščamo razširitev križišča med Ekslerjevo ulico in Kranjsko cesto. Ker so naši delavci tekom del odkrili starodavni vodnjak, so se dela zaradi izmer arheologov malce zavlekla. Med izkopom se je pokazalo, da so vse instalacije že zelo plitvo, zato se je sočasno izvedla tudi njihova sanacija.

USAD ŽALE, STRANJE ALI SV. PRIMOŽ?

Izvedba usadov postaja stalna praksa Komunalnega podjetja Kamnik. Letos smo se zaradi sanacije plazovitih območij zadrževali na treh lokacijah. Najbolj obsežna dela so stekla na lokaciji Stranj, najbolj ‘posebna’ pa pri izvedbi na Sv. Primožu, ki so se zaključila z betoniranjem povozne ceste. Za preprečitev ogrožanja prometne infrastrukture je bilo sicer potrebno obvladati pilotiranje, drenažo, izvedbo gred in opažev, podpornih zidov idr. Vsa dela so se zaključila s končno ureditvijo ceste, ponekod tudi z asfaltiranjem.

PO BREZHIBNI CESTI OD TUNJIC DO ZADNJEGA VRHA.  LEPŠI JE TUDI PRIHOD V PODGORJE.

Ne zelo obsežen, a za nekatere občane izredno pomemben projekt predstavlja ureditev ceste iz Tunjic do Zadnjega vrha. Cestni odsek je bil ob vsakem večjem nalivu vedno znova uničen. S končnim asfaltiranjem smo poskrbeli, da temu ne bo več tako. Podgorska zbirna cesta je bila zaradi uničenja ravno tako potrebna prenove. 100 m nove asfaltne prevleke zagotovo izboljša občutek prihoda v kraj, lepši pa je tudi njegov izgled.

KAM KOLO? NA NOVO KOLESARSKO VENDAR!

Izgradnja povezovalne kolesarske steze na Kranjski, Kovinarski in Kajuhovi je verjetno letos najbolj bodla v oči. S posegi v cestno in podzemno infrastrukturo (sočasna izvedba meteorne kanalizacije) se je spremenila podoba tega dela Kamnika, bistveno pa je, da so vsa dela tekla nad pričakovanji, hitro in brez večjih zapletov. Bistveno je, kaj bodo izvedena dela prinesla Kamniku. Zagotovo večjo preglednost in s tem varnost, ne samo kolesarjev, pač pa tudi vseh drugih udeležencev v prometu. Projekt, ki je za seboj ‘potegnil’ še kopico drugih detajlov – ureditev parkovnih površin, prestavitev postajališča, dograditev javne razsvetljave, prestavitve uvozov idr. bomo pomnili še dolgo časa.

DOBESEDNO: NOVI TRG

Korenita dela so letos zadela Novi trg. Približno 120 m nove fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, telekomunikacijskih vodov in vodov JR ne gre zanemariti. Dela, ki so trajala dobra dva meseca so gotova – piko na i bodo dodali novi kandelabri javne razsvetljave, ki jih bodo naše ekipe montirale v mesecu januarju v prihodnjem letu.

BREZ MOTENJ PO CESTAH MOTNIK – BELA, ŠPITALIČ – OKROG, KRIVČEVO – KRANJSKI RAK

Nekatere prej makadamske ceste so letos dobile asfaltno prevleko. Med takšne ceste med drugimi uvrščamo okoli 330 m dolgo relacijo Motnik – Bela, 400 m dolgo relacijo Špitalič – Okrog in 350 m dolgo relacijo Krivčevo – Kranjski Rak. S tem se je izboljšala prevoznost vseh omenjenih cest. Ceste so širše, poskrbljeno je bilo za odvodnjavanje, vgradnjo peskolovov in izvedbo obrabne nosilne plasti asfalta in bankin. Sanacija makadamske ceste je bila izvedena tudi v samem Kranjskem raku, kjer se je poleg ureditve parkirišča postavila zaščitna ograja iz kostanjevega lesa.

SPET LEPA, PREDVSEM PA VARNEJŠA PEŠPOT ZA KAMNIŠKO BISTRICO

Ker so korenine na pešpoti za Kamniško Bistrico dodobra ‘narile’ asfaltno prevleko, je bila vožnja s kolesom, rolko ali skirojem na dveh odsekih te poti že skorajda usodna. V začetku jeseni pa smo vendarle dobili zeleno luč za sanacijo kritičnih delov. Odstraniti je bilo potrebno poškodovani asfalt ter močne korenine, ki so že silile na svetlo. Z asfaltiranjem in položitvijo novih granitnih kock ob robu pešpoti so bila dela zaključena v pičlih treh dneh.

AVTOBUSNA POSTAJA DUPLICA, AFALTIRANJE PARKIRIŠČA NA KLAVČIČEVI, VODOVODNI PRIKLJUČEK NA ŠPORTNEM IGRIŠČU MEKINJE

Poleti so ekipe Komunalnega podjetja Kamnik prenovile dobršen del parkirišča v blokovskem naselju Klavčičeve ulice. Nedavno nazaj je bilo v bližini omenjene sanacije, na Duplici pred pošto, urejeno novo avtobusno postajališče. V slabem tednu je bila narejena podložna betonska plošča in montirana nova ‘hiška’, ki bo omogočila bolj prijazno čakanje javnega prevoznega sredstva. Športno igrišče brez vodovodnega priključka si je težko zamisliti. Kaj šele stadion. No, Mekinjski ga je letos le dobil. Dela so trajala štiri dni. Za zaključek del je bil ob robu igrišča postavljen pitnik, ki bo odslej skrbel za hidracijo mladih in starih športnikov ter rekreativcev.

TUDI ODVODNJAVALI SMO. VELIKOKRAT.

Odvodnjavanja smo se lotevali v jesenskih mesecih. Seveda je treba za te reči poskrbeti pred najbolj deževnim obdobjem. Na relaciji Studenca – Markovo so bili tovrstni posegi obsežnejši in zato zamudnejši. Polaganje hudourniških kanalet, izvedba umirjevalnih jaškov ureditev prepustov idr. ter končna ureditev ceste bodo tudi zapisani v leto 2019.

SIMPATIČNI BOBER. KDO SI?

Nikoli nam ni odveč napisati, kdo točno je KOPKO. Zdaj že prepoznavna maskota Komunalnega podjetja Kamnik je gotovo tisto, po čemer bomo pomnili iztekajoče se leto. Vnovično povejmo, da so ga bili v okviru projekta »Ozaveščanje o pomenu pitne vode« prav vsi otroci zares veseli.

Izkazal pa se ni le v šolah prvošolcev. S svojo pojavo je razveseljeval tako na Dnevih narodnih noš, dobrodelnem teku in dnevih mobilnosti. Nazadnje je svojo prisotnostjo počastil dogodek prižiga novoletnih lučk v jedru mesta.

 

Vnovič povejmo, da smo projekt izvedli na prav vseh šolah kamniške občine, vključno z OŠ 27. julija Kamnik, ki je bil hkrati zadnji izvedeni obisk v okviru omenjena projekta. Podučili in nagradili smo nekaj manj kot 400 otrok, saj so se v program na nekaterih šolah z veseljem priključili tudi nekoliko starejši učenci. V pričakovanju novega ‘bobrovega projekta’ že zremo proti letu 2020.

Takole. Recimo, da smo na grobo in precej ‘pavšalno’ strnili leto 2019. Kje so vsa druga, neomenjena dela – očem skrite podrobnosti in odločilne malenkosti, brez katerih se kolesje komunale ne bi vrtelo? Pritiskati na zavoro, je vse prej kot naša odlika. Bistvenega pomena je, da gremo dalje. Z nabrušenimi zobniki ali bolje rečeno – po že znanem principu: vedno z jasnimi cilji in še bolj jasno vizijo. Naj bo novo leto tudi za vas občane in občanke

 Korenito Pozitivno in Kreativno!