Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Zaključek del v Stahovici in začetek novih projektov

Komunalni vestnik: Zaključek del v Stahovici in začetek novih projektov

Začetek novembra prinaša zaključek del v Stahovici, ki so bila izvedena dober mesec pred rokom, vremensko naklonjena jesen pa odpira vrata novim projektom v Podgorju, na Sadnikarjevi ulici in na Kranjskem Raku ter omogoča tekoče izvajanje vseh vzdrževalnih del.

 Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Za vse nas psihično precej napet in naporen teden je, v smislu dela, potekal precej običajno, kar pa je najbolj pomembno, skladno z našimi načrti. Kakih večjih neljubih presenečenj v obliki nujnih intervencij, v tem tednu k sreči nismo zabeležili, zato je bilo toliko več časa za izvedbo vseh rednih vzdrževalnih del.

 

Urejanje cest je naš vsakdanjik. Po koncu tega tedna se vam ne bo potrebno več izogibati udarnim jamam na makadamskih cestah Zavrh – Kališe in na Tunjiški Mlaki, naše ekipe pa so v celoti uredile tudi makadamsko cesto Brezje – Gozd, Studenca  – Gozd ter cesto v Sovinji Peči in Beli Peči. Vzdrževalne ekipe pa so sanirale tudi udarne jame na asfaltni cesti v Volčjem Potoku in v Lanišah.

Tudi v nižjih predelih naše občine je že moč opaziti zimsko prometno signalizacijo, saj od tega tedna dalje snežni koli že stojijo v Podgorju, Volčjem Potoku, Rudniku pri Radomljah, Mekinjah, Godiču,  na Vranji Peči in v Zgornjih Palovčah, Kršiču, Srednji vasi, Snoviku in v Kamniški Bistrici, v sklop priprav na zimsko službo pa sodi tudi ostranitev cestnih grbin. Z odstranitvijo grbin na Tunjiški cesti in v Zagorici sta cesti pripravljeni na  prihod snežnih plugov.

OBVESTILO OBISKOVALCEM POKOPALIŠČ

Konec tedna je vodovodna ekipa izvedla zaprtje vode na pokopališčih Žale, Nevlje, Podgorje in Mekinje. Gre za običajen preventivni ukrep pred prihodom zime, saj zmrzal prinaša nevarnost za pokanje vodovodnih cevi. Voda na pokopališčih  bo ostala zaprta do pomladi, ko bodo temperature znova nad lediščem.

Nanos jesenskega listja na javnih površinah je v zadnjih tednih precej očiten. Sočasno s praznjenjem občinskih košev je ekipa kanalizacije odstranila tudi »steljo« s površin na Kranjski cesti, Šolski ulici, Jakopičevi ulici, Kovinarski cesti in na Steletovi ulici.

 

Vzdrževalci so med drugim popravili prometno signalizacijo na Groharjevi ulici, vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji pa so tokrat prinesla izdelavo iztoka na območju Žal in ureditev odvodnjavanja s ceste na Hribu.

Asfalterji so bili v začetku tedna zasedeni z deli na Medvedovi ulici, kjer je bilo, zaradi nedavne vodovodne okvare, potrebno pokrpati večjo površino ceste ter z deli na Tunjiški cesti, kjer so nadaljevali delo ekipe iz preteklega tedna. Spomnimo, da je bilo na omenjenem območju, zaradi udorov vode na dvorišča posameznikov, postavljenih več  dodatnih robnikov, zdaj pa je bilo vse skupaj potrebno prevleči in pokrpati še z asfaltom.

 

Vodovodna ekipa se je v tem tednu posvečala kontroli hidrantov v Tuhinjski dolini in v mestu Kamnik, kontroli in čiščenju vodovodnih objektov, iskanju vodovodnih okvar (Parapatova ulica), menjavi zasunov, črpalk in drugim rednim vzdrževalnim delom, ki so ključna za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo.

Elektro ekipa je, poleg rednih vzdrževalnih del (dela na črpališčih, semaforjih idr.), pospravila praznične zastave in se že pripravlja na novoletno krasitev mesta. V tem tednu je bila dograjena JR v Šmartnem, zamenjan kandelaber na Ljubljanski cesti ter opravljen priklop in preizkus nove javne razsvetljave v Stahovici.

SKORAJŠNJE ODPRTJE PRENOVLJENEGA KRIŽIŠČA V STAHOVICI

Z deli v Stahovici smo pričeli sredi vročih poletnih dni. Na več mesecev prisotno gradbišče so se vozniki domala že kar malo ‘navadili’, še lažje pa se bo navaditi na prenovljeno semaforizirano križišče, saj se njegovo odprtje obeta že v prihodnjem tednu.

V četrtek se je na območju izvedlo grobo asfaltiranje še zadnje faze ceste, fino asfaltiranje pa se bo oz. se je izvajalo v soboto, 7. 11. 2020.

Zaradi del – asfaltiranja regionalne ceste R1-225/1084 Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) bo na ta dan, med 7. in 20 uro veljala POPOLNA ZAPORA ceste v dolžini 450 m. Po položitvi asfalta, pa se bodo v pričetku prihodnjega tedna izvajali še zadnji detajli – talne označbe in ureditev bankin.

V PODGORJU POTEKA PRENOVA CESTE

V tem tednu se je odprlo tudi novo gradbišče v vasi Podgorje. S prenovo dotrajane ceste, v dolžini okoli 200 m, je naša gradbena ekipa začela v ponedeljek, za začetek del, pa se je izvedel izkop kanala (146 m) za ponikovalnico in urejalo odvodnjavanje meteornih voda. Hkrati s prenovo ceste bodo izdelani in izvedeni še propusti ter obnovljen del vodovoda, telekomunikacijskih vodov in javna razsvetljava.

ŠE EN CESTNI USAD – TOKRAT NA KRANJSKEM RAKU

Na Kranjskem Raku, zaradi posedanja ceste, nastajata dva oporna zidova v skupni dolžini cca. 80 m. Ekipa je, po poprejšnjem začetnem izkopu, že pričela z zidanjem 1. zidu v kombinaciji kamenja in betona. Dela bodo zaključena v roku treh tednov, v enaki dolžini pa se bo na koncu izvedla še preplastitev ceste.

DELA NA SADNIKARJEVI ULICI

Po krajšem premoru se z začetkom novembra znova selimo tudi v center Kamnika. Na Sadnikarjevi ulici smo že začeli s projektom sanacije kanalizacije, vodovoda in izvedbe zemeljskega plina. Zaključna dela bodo temeljila na obsežnejšem polaganju granitnih kock, ki so zaščitni znak Kamnika oz. starih mestnih jeder.

NAČRTI ZA PRIHODNJI TEDEN

Skladno s planom bomo v prihodnjem tednu – 9. 11. 2020 – 15. 11. 2020 izvajali sledeča dela:

 1. UREDITEV MAKADAMSKIH CEST: Bela Peč – Snovik, Rova – Kolovec
 2. KRPANJE UDARNIH JAM NA MAKADAMSKIH CESTAH: Srednja vas, Črna
 3. KRPANJE UDARNIH JAM NA ASFALTNIH CESTAH: Markovo
 4. DOSIPAVANJE BANKIN: Rudnik pri Radomljah, Volčji Potok
 5. ČIŠČENJE MULD IN JAŠKOV: Žale, Motnik – Bela
 6. UPRAVLJANJE IN NADZOR CEST: Pregled cest
 7. DEMONTAŽA GRBIN: Palovška, Volčji Potok, Šmarca, Smolnikarjeva, Trdinova, Bakovnik
 8. POSTAVITEV SNEŽNIH KOLOV: Ljubljanska, Podhruška, Tunjiška
 9. NOVOLETNA KRASITEV MESTA: pričetek del
 10. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN: praznjenje košev za smeti in pasje iztrebke, odvoz in deponiranje odpadkov
 11. VZDRŽEVANJE TRŽNICE: priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin
 12. OSTALA DELA: asfaltiranje pred PP Kamnik (Tomšičeva ulica)

Komunalno podjetje Kamnik