Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Zaključuje se mesec maj, z njim pa tudi 3. leto delovanja Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalni vestnik: Zaključuje se mesec maj, z njim pa tudi 3. leto delovanja Komunalnega podjetja Kamnik

21. teden letošnjega leta si bomo zapomnili po doprinosu k vnovičnemu prebujanju javnega življenja v Kamniku, polnem zagonu vzdrževalnih del in obeleževanju že 3. leta skupnega delovanja.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Na področju vzdrževanja cest so bile tokrat urejene makadamske ceste Rova – Kolovec, Velika Lašna, Vranja Peč, Spodnje Palovče, Kolovec – Samec in Vir pri Nevljah, in sicer v skupnem obsegu 2.250 m. Ceste pred ureditvijo niso zagotavljale ustrezne varnosti, predvsem pa udobne vožnje. Slednja je, če izvzamemo konstrukcijske lastnosti vozil, v prvi vrsti odvisna od gladkosti in  ravnosti cestne površine. S korekcijo cest, ki je bila potrebna zaradi prometnih obremenitev vozišča (kolesnice, posedki, udarne jame idr.), smo poskrbeli, da bo vožnja  na omenjenih cestah zadostila varnejšo in lepšo vožnjo.

 

Bela in Zagorica sta tisti lokaciji, kjer smo v tem tednu utrjevali in urejali bankine. Urejene bankine so bistvene za zagotavljanje bočne stabilnosti vozišč in morebitnih brežin, prav tako pa so potrebne za namestitev prometne signalizacije in opreme. Širina bankin je predpisana in je določena s širino voznega pasu, bankine pa je potrebno prilagoditi tudi glede na tip varnostne ograje, če je ta del cestne infrastrukture.

Beli so delavci posvetili tri dni v tednu – poleg urejanja bankin, so se čistile mulde in kanali. Za potrebe reševanja odvodnjavanja je bil na lokaciji v tem tednu zgrajen tudi betonski vtočni jašek s peskolovom, zaradi slabega stanja vozišča pa je bil na novo asfaltiran del ceste. Udarne jame so bile pokrpane na asfaltnih cestah Mekinje – Godič, Motnik – Bela, na Medvedovi ulici in na Kovinarski cesti ter na Velikem hribu.

Tudi v občini Kamnik trava raste hitro. Glede na izpostavljenost in obiskanost posameznih površin so kategorizirane tudi travnate površine. Kosilnice so tokrat ropotale na obvoznici, na Novem trgu, na Šolski ulici in Kranjski cesti, na Žalah, ob glavni avtobusni postaji in za konec tedna še v Keršmančevem parku, kjer je po sprostitvi ukrepov znova slišati otroški smeh.

Ko že omenjamo park, omenimo tudi, da so se v tem tednu v Kamnik, s pomočjo naših uslužbencev, vrnile klopi, kar pomeni, da bo na javnih mestih (Keršmančev park, Šolska ulica, Prašnikarjev drevored idr.) znova možno tudi malo posedeti in si odpočiti. Montirale pa se niso samo klopi.

V občini Kamnik je bilo montiranih skupno 25 novih košev za smeti in pasje iztrebke. Koši so bili zamenjani zaradi dotrajanosti, uničenja, celo kraje, trije koši pa so se postavili na novih lokacijah, in sicer koša za smeti na avtobusni postaji na obvoznici (v smeri Kamnik in v smeri Domžale) in koš za pasje iztrebke ob pešpoti ob Bistrici (Zarja). Menjava košev se je izvajala na Kranjski cesti, Novem trgu, Ljubljanski ulici, v Tunjicah, na Kovinarski in Steletovi ulici, ob kolesarski poti ob obvoznici (rondo) idr.

 

Ta teden je bil očitno teden montaž. Poleg že navedenega so se montirale nove ali pa nadomestne odbojne cestne ograje. Kritična so bila območja ne relacijah Poreber, Palovče, Motnik – Vrhe, Špitalič -Kekec, Snovik – Bela Peč. Skladno s planom se bomo enakega dela lotili tudi v Buču in Stolniku v prihodnjem tednu.

Še naprej vzdržujemo meteorno kanalizacijo. V začetku tedna smo se posvečali čiščenju meteornih jaškov na Žalah, medtem ko smo se v nadaljevanju tedna preusmerili na ureditev odvodnjavanja na Kranjski cesti. Med vzdrževalnimi deli tega tedna lahko omenimo še popravilo škarpe oz. podpornega zidu v Buču, postavitev ločnih stebričkov na Zapricah in ‘čistilno akcijo’ v  obrtni coni Perovo in na Palovški, kjer smo poskrbeli za obsekavanje vejevja, katerega obseg je posegal v cestno infrastrukturo ter za čiščenje ob tamkajšnjih robnikih (Perovo).

Nadaljujemo s sanacijo ceste Laniše – Stolnik. Urejanje brežine gre dobro od rok  – izvedba opornega zidu (30 m) je gotova. V petek je že tekla priprava na asfalt, kar pomeni ureditev muld, gredanje in utrditev terena z valjarjem. Na zadnji ponedeljek v maju računamo na lepo vreme – po opravljenih geomehanski meritvah je namreč na vrsti le še asfaltiranje preostalega dela ceste (90 m).

 

Zaključek prej omenjene sanacije pa je že napoved za nov podvig, in sicer sanacijo ceste Vrhovlje – Tunjice, od kjer se naša ekipa zadržuje že od 18. maja, ko je bila iz navedenega razloga postavljena tudi zapora ceste. V relativno kratkem času so bili, z namenom ureditve meteornih voda, izvedeni prepusti. V prihodnjem tednu se po izvedbi sondiranja, kot predpriprava na izkop, že planira pripravo na zaključno fazo saniranja oz. na asfaltiranje.

 

Napredek je viden tudi pri asfaltiranju prekopov. Zaključena je Ulica Vilka Rožica, kjer se je v tem tednu položil fini asfalt. Na ulici Toma Brejca smo v tem tednu polagali grobi asfalt, v naslednjem tednu sledi še fini. Po planu bodo dela na tej ulici zaključena v dveh dneh. Poleg prekopov za optiko, je bil v tem tednu asfaltiran tudi prekop za vodo v Šmarci.

Naš večji zalogaj še vedno predstavlja izvedba kanalizacije za optiko. Trenutno aktualne so Prvomajska ulica, Bakovniška ulica, Černivška in Slatnarjeva ulica. V tem tednu je bilo tam skupno pripravljenih 235 m kanalov (izkop), v katere je bilo položenega okoli 1.700 m kanalizacijskega sistema (za T2 in Telekom).

 

V okviru vodvodnih del še vedno izvajamo košnjo okrog vodovodnih objektov (Palovče, Volčji Potok, Laniše, Brezje, Kamnik, Vranja Peč, Velika Lašna, Kališče, Gozd idr.), popisovalo vodomere (industrija in gospodinjstvo), izvajalo hišne priključke, vzdrževalo vodovodne sisteme (izpiranje sistema na Vranji Peči in v Palovčah), jemalo vzorce za analizo vode in, ob upoštevanju ukrepov za pravilno vzdrževanje vodovodnega sistema ter zagotavljanju neoporečnosti vode ob njenem daljšem zaprtju, odprlo ter očistilo vse pitnike in fontane v občini.

S fontanami je imela v tem tednu opravka tudi elektro ekipa, saj je bilo na Trgu talcev potrebno poskrbeti za popravilo tamkajšnje luči. V Srednji vasi so se montirale in priklopile luči JR, Na Poljski, Bistriški in Parmovi ulici so se izvajala popravila svetilk oz. menjavale žarnice, Duplica je bila v znamenju barvanja dotrajanih kandelabrov, v Šmartnem zamenjane tipke na semaforjih za pešce idr.

 

V tem tednu smo pričeli z rednim oz. sistematičnim praznjenjem greznic. Skladno z letnim planom čiščenja smo z deli pričeli na območju Žage in Podstudenca. Nadaljevali smo z urejanjem okolice črpališč ter poskrbeli za redna vzdrževalna dela (pregledi črpališč, čiščenje kanalizacije in prepustov idr.), poskrbeli za postavitev tržnega prostora in izpraznitev košev po občini.

Skladno s planom vzdrževanja bomo v prihodnjem tednu, med drugim:

  • Urejali makadamske ceste (Špitalič, Kamniška Bistrica)
  • Krpali udarne jame na makadamskih cestah (Bistričica, Klemenčevo)
  • Urejali bankine (Zagorica, Velika Lašna)
  • Ureditev odvodnjavanja (Kranjska in Laniše) in asfaltiranje (Kranjska)
  • Asfaltiranje (cesta Laniše – Stolnik) idr.

Mesec maj za Komunalno podjetje Kamnik ni pomemben zgolj v smislu dobrih pogojev za visoko intenzitete delovne aktivnosti. 22. maj je namreč dan, ko v podjetju obeležujemo obletnico ‘novega začetka’ Komunalnega podjetja Kamnik. Podjetje, ki je bilo pred tremi leti postavljeno pred velik izziv, danes deluje z nekaj manj kot 100 zaposlenimi.

V počastitev zaposlenim je bilo na dan rojstnega dne mesto, kjer se po koncu delovnika sicer ohlajajo motorji gradbenih strojev, tokrat namenjeno zboru celotne ekipe zaposlenih. Prokurist podjetja, je zaradi zadržanosti direktorice Anče Cvirn prevzel besedo ter ob tej priložnosti povedal, da je podjetje, kljub neprestanemu učenju, danes močnejše in uspešnejše, kot je bilo pričakovati pred začetkom njegovega delovanja.

Poudaril je, da je ključnega pomena, da v okviru danih možnosti še naprej težimo k nenehnim izboljšavam, saj bodo le te vodile k napredku, ne pa stagnaciji podjetja, od katere bi bila odvisna kvaliteta bivanja v naši občini. Iskreno zahvalo je namenil direktorici podjetja, ki je podjetje, četudi skozi marsikatero prepreko, uspešno prepeljala skozi prva tri leta delovanja, vsem drugim zaposlenim, ki s svojo prisotnostjo v podjetju poskrbijo, da se ideje spreminjajo v realnost, in na koncu ekipi dekontaminacije, ki je v okviru preprečevanja širjenja bolezni, kljub visokemu tveganju, uspešno opravila svoje delo.

Komunalno podjetje Kamnik

Iščete honorarno delo? KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK IŠČE POMOČ PRI IZVEDBI POGREBNIH CEREMONIALOV

Vse zainteresirane, ki ste pripravljeni na delo v okviru naše pogrebne službe vabimo, da se kot nosač pridružite ekipi, katere skrb je, da je pogrebna slovesnost izvedena dostojno in brezhibno.
Od kandidatov pričakujemo pripravljenost in zmožnost sodelovanja tudi pri težjih fizičnih delih (nošenje krste, žare, zastav, vencev in druge pogrebne opreme), ne glede na vremenske pogoje, urejenost, zanesljivost in izkazovanje pietete do pokojnika ter njegovih svojcev.
V kolikor vas delo zanima, nas pokličite na telefonsko številko  01 / 83 91 731 (ga. Milojka Zore) za podrobnejše informacije.
Pridružite se dobro vpeljanemu in spoštovanja vrednemu timu.