Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Ženske so zelo pomemben del uspešnega kolektiva Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalni vestnik: Ženske so zelo pomemben del uspešnega kolektiva Komunalnega podjetja Kamnik

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v prejšnjem tednu opravili celo vrsto del, obenem pa so se, s pomočjo njihove maskote bobra Kopka, spomnili tudi na nežnejši del kolektiva, ki sicer ne vihti krampov in lopat, vseeno pa so izjemen in nepogrešljiv del celotnega kolektiva.

Vestnik KPK (od 25. 2. do 2.3.)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

V minulem tednu je zima, kljub temu, da nam letos nadvse prizanaša, nekoliko pokazala zobe, zato je bilo potrebno, predvsem v višje ležečih predelih občine, izvesti eno izmed redkih letošnjih zimskih akcij, ki so bile povečini omejene na preventivno posipanje.

V zimski akciji je bilo posutih 386,68 km cest (strojno) in 2.504,40 m² površin (ročno), v februarju pa je bilo spluženih tudi 92,42 km cest. Priložene fotografije so z območij Motnika, Špitaliča, Sovinje peči, Kališ, Pšajnovice, Raven in Studenc.

 

Ker s tokratno, uspešno izvedeno zimsko akcijo vendarle ni bilo preveč dela, so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik uspele postoriti še marsikaj drugega.

V Golicah, Zgornjem Tuhinju in Lipljah so bili očiščeni kanali in mulde, v Tunjicah, na Srednjem robu, na Duplici in delu struge Kamniške Bistrice je so bile posekane in odstranjene moteče veje, na Duplici, v Volčjem Potoku, Podgorju, Mekinjah, Godiču, Stahovici in Stranjah so bili asfaltirani prekopi, na Velikem hribu je bil saniran del ceste, v Podgorju, Srednji vasi in Stranjah je bila izvedena priprava na asfalt, na Selah, Porebri in Snoviku so bili zamenjani betonski pokrovi, na Hribu je bil popravljen jašek, na avtobusni postaji, ki se nahaja na Ljubljanski cesti je bilo odstranjeno in zamenjano razbito steklo, obenem pa je bil dobršen del Ljubljanske ceste tudi očiščen ob robnikih.

Poskrbljeno je bilo tudi za nekaj cestnih zapor, izveden pa je bil tudi reden pregled občinskih cest ter javnih poti.

Redni in izredni pregledi kakih 420 kilometrov kamniških občinskih cest in javnih poti bodo odslej, spričo nakupa novega namenskega vozila, potekali še bolj učinkovito, saj je stara Dacia, ki je v ta namen služila doslej, v zgolj štirih letih »nabrala« prek 200.000 kilometrov.

Sanacija usada na Ravnah

Na Ravnah v Tuhinjski dolini je bila v preteklem tednu končana sanacija cestnega usada, ki je bil saniran z močnim opornim zidom in izvedbo drenaže, še ne tako dolgo nazaj pogreznjen del ceste, pa je bil dokončno urejen.

Sanacija usada in ceste v Prapročah

Zaključena je bila tudi sanacija usada in obnova dela ceste v Prapročah, kjer bo na novo utrjena ter urejena cesta znova omogočala normalen in varnejši dostop do omenjenega zaselka v Tuhinjski dolini.

Sanacija usada in na Lazah (Vrhač)

Proti koncu se biliža tudi sanacija cestnega usada na zahtevnem delu ceste od Laz proti zaselku Vrhač, kjer sta bili izvedeni iztočna glava za odvajanje voda, samo cestišče pa je bilo na novo nasuto in utrjeno.

Sanacija ceste Veliki hrib

Zaradi posedanja oz. plazenja terena je mestoma precej načeta tudi cesta, ki vodi proti Velikemu hribu, zato je bila v preteklem tednu že izvedena raziskava terena s sondiranjem, začela pa so se tudi že sama sanacijska dela.

Investicijska dela na vodovodu v Županjih njivah in Šmarci

Gradbeni delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa v prejšnjem tednu niso izvajali zgolj investicijskih sanacij cest, ampak so se lotili tudi del na vodovodu v Županjih njivah in Šmarci.

V Županjih njivah so se začela dela za preložitev glavne cevi v dolžini kakih 50 metrov, po položitvi nove cevi, pa je bila opravljena tudi dezinfekcija sistema, test tesnosti in izvedba priključkov.

 

Del vodovoda pa je potrebno prestaviti tudi v Šmarci, kjer so dela prav tako v polnem teku.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Kot običajno, so vzdrževalne ekipe KPK tudi v minulem tednu poskrbele za delovanje in vzdrževanje javnih komunalnih sistemov, praznjenje košev za smeti, urejanje okolice in avtobusnih postaj, delovanje kamniške tržnice ter vzdrževanje in urejanje pokopališč, organizacijo pogrebne službe in kvalitetno izvedbo pogrebov.

Pregledana so bila številna črpališča, po naročilu uporabnikov so bile izpraznjene greznice, popisanih in zamenjanih je bilo cel kup vodomerov, očiščen je bil vodohran v Kamniku, v vodohran Somarček pa je bila pripeljana voda.

Na javnih komunalnih sistemih je bilo potrebno odpraviti in popraviti nekaj okvar, zamenjati kandelaber javne razsvetljave na Golicah, zamenjati nekaj žarnic ter poskrbeti še za kopico drugih manjših vzdrževalnih del.

Ženske so zelo pomemben del kolektiva KPK

Ker je danes mednarodni dan žena, se je na dekleta in žene, ki so zaposlene v Komunalnem podjetju Kamnik, spomnil tudi bober Kopko, ki jim je, v zahvalo za ves njihov trud, prinesel nekaj rožic. Malo najbrž tudi za to, da se jim prikupi, v največji meri pa predvsem zaradi tega, ker so nepogrešljiv, nemalokrat pa tudi najpomembnejši, četudi nekoliko manj opazen del celotnega kolektiva Komunalnega podjetja Kamnik.

Ob mednarodnem dnevu žena pa bober Kopko oz. Komunalno podjetje Kamnik lep praznik vošči tudi vsem občankam občine Kamnik.

 

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 3. in 9. 3. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: ČEŠNJICE-OKROG, STEBLJEVEK, STOLNIK
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: MARKOVO-ROŽIČNO, PRIMOŽEVA, BISTRIŠKA
 • Čiščenje kanalov in muld: ZGORNJI THINJ, ŠPITALIČ, RAVNE
 • Asfaltiranje prekopov: JURČIČEVA
 • Posek vej: KONČANO!
 • Pregledi cest.
 • USAD RAVNE: pripravljeno za asfaltiranje
 • USAD PRAPROČE: pripravljeno za asfaltiranje
 • USAD LAZE (VRHAČ): pripravljeno za asfaltiranje
 • VODOVOD (180 m) ŽUPANJE NJIVE: pričetek del – položitev glavne cevi (50 m) – zaključek del, dezinfekcija in jemanje vzorcev
 • VODOVOD ŠMARCA (prestavitev vodovoda) – pričetek del.
 • SANACIJA CESTE:
 • VELIKI HRIB – nadaljevanje del
 • TUNJICE-ZADNJI VRH (38m dolžine, 1.5m širine) – nadaljevanje del
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje koškov in pometanje.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Ostalo: kontrola in čiščenje klorirnih naprav in merilcev motnosti (objekti KAMNIK).
 • Popis in menjava vodomerov: gospodinjstva
 • Obnova vodovoda: ŽUPANJE NJIVE (nadaljevanje del)
 • Prestavitev vodovoda: ŠMARCA (nadaljevanje del)
 • Popravilo okvare: TUNJICE
 • Prevoz vode: SOMARČEK
 • Ostalo: kontrola in čiščenje klorirnih naprav in merilcev motnosti
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR: pregledi in popravila na črpališčih, vzdrževanje semaforjev
 • Dograditev JR: Pot na Jeranovo
 • Montaža na NN vodu: Tunjice
 • Ostalo: menjava kandelabrov, čiščenje svetilk, oštevilčenje svetilk
 • 24 urno dežurstvo
 • Druga dela