Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Življenje gre naprej, proti koronavirusu pa se borimo s preventivnimi ukrepi in delom

Komunalni vestnik: Življenje gre naprej, proti koronavirusu pa se borimo s preventivnimi ukrepi in delom

Trenutno lepo vreme bi bilo kot nalašč za intenzivno gradbeno udejstvovanje, a gremo lepo počasi. Zelena luč bo zasvetila v pričetku prihodnjega tedna.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Dežurno službo čakata še dva delovna dneva, zatem pa bomo lahko  potegnili črto pod 3. tednom spopadanja z delom v drugačnih okoliščinah. Zaključujemo zadnje aktivnosti vezane na zimsko službo, izvajamo nujna vzdrževalna dela, bedimo s 24 urno pogrebno službo, predvsem pa zremo v prihodnji teden, ko bo zasvetila zelena luč za izvedbo zunanjih gradbenih del. Dela se bomo lotili etapno, vsekakor pa bo treba nadoknaditi mesec marec, ki nam je vsem nepričakovano zavezal roke.

V začetku tedna je bilo še nekaj dela na ‘zimskem področju’. V ponedeljek smo plužili in posipali na relacijah Slope, Špitalič – Bela in Motnik – Okrog. V torek 31. 3. 20 nas je na cesto spravil še Gozd, kjer je bilo potrebno posipanje. Čeprav so vremenske razmere sodobnega časa velikokrat uganka, si upamo staviti, da je bil to tudi zadnji takšni poseg do pričetka zgodnje jeseni, ko bomo na plano spet rinili našo zimsko mašinerijo – nenazadje se je zimska sezona uradno iztekla že s 15. marcem. Če smo v začetku tedna še plužili, pa smo konec tedna že pričeli s pobiranjem snežnih kolov. Rdeče-rumenih okrasov so se znebile ceste Buč, Hruševka, Praproče, Kozjak, Zajasovnik, Okrog, Špitalič, Motnik, Zajasovnik in druge. Preglednik cest je na vseh relacijah, kjer je bilo to potrebno, pokrpal čez zimo nastale luknje. V drugem tednu pobiramo zimsko opremo na območju Krivčevega in Kranjskega Raka. S hladno maso smo krpali tudi Kregarjeve, Tunjiške in Laniške ceste.

 

Urejali smo bankine. Bili smo v Prapročah, v Ravnah pri Šmartnem in v Kočevem, kjer je bila potrebna tudi sanacija te tuhinjske makadamske ceste. Ureditev bankin je nujni poseg v okviru rednega vzdrževanja, saj se s tem zagotavlja varno odvijanje prometa. Bankine morajo biti pravilno oblikovane in vzdrževane, predvsem pa utrjene in poravnane. Narejena mora biti tako, da njen naklon omogoča odtok vode z vozišča – hkrati ne sme presegati roba vozišča in ne sme biti nižja za več kot 3 cm.

 

Še vedno popravljamo, ravnamo in čistimo prometne znake, ki jih v zadnjem času nemalokrat porišejo ali z nalepkami prelepijo neznanci.  Tem podaljšujemo njihovo življenjsko dobo, predvsem pa poskrbimo, da služijo svojemu namenu – da so vidni. Poškodovane znake – če se le da – popravimo, zlasti takrat, ko je konstrukcija znaka še ustrezna in uporabna. Poškodbe, obledelost znakov spremljamo tekom pregledovanja cest, nas pa o tem obveščajo tudi občani. V tem tednu smo poskrbeli za znake na Glavnem trgu, na Kovinarski cesti, na Maistrovem mostu, pred tem še v Godiču in na Brezjah, na Jurčičevi ulici in Ulici Ljudevita Stiasnyja.

 

Na področju oskrbe s pitno vodo vsa redna vzdrževalna tečejo po planu – izvaja se redno vzorčenje vode, rešujemo nujne okvare, preskušamo tesnost vodovodnih objektov, skrbimo za prevoz vode (Somarček), spremljamo nivo vode v vodohranih idr. Za sistematično praznjenje greznic še vedno velja, da se tega do nadaljnjega ne izvaja.

Redno se izvajajo pregledi črpališč (pregled delovanja črpalk, ventilov in vsega, kar je potrebno za normalno delovanje črpališča) in intervencijsko oz. nujno praznjenje greznic ter druga, na kanalizacijo vezana, nujna  vzdrževalna dela, ki bi lahko povzročila motnje v delovanju kanalizacijskega sistema (npr. čiščenje iztokov za vodo na Ljubljanski cesti, menjava betonskih pokrovov na območju Vrhača in Porebra idr.). S praznjenjem koškov še vedno redno skrbimo za čistočo na javnih površinah.

 

S prihodom pomladi se v normalnih razmerah poveča število udeležencev v prometu. Ceste morajo biti očiščene zimske nesnage, zato v prihodnjih tednih že načrtujemo pometanje cest. V tem primeru bomo izkoristili trenutno manjšo obremenjenost prometnih poti ter poskrbeli za temeljit ‘higienski’ ukrep na kamniških cestah. Ukrep bomo začeli izvajati v nižjih legah, kar pomeni v centru mesta in njegovi okolici, po opravljenem delu pa se bomo preselili še v višje lege.

Ker se zaprta vrata za gradbena dela s ponedeljkom pripirajo, je to čas, da v  Komunalnem podjetju Kamnik, stroje spet poženemo v tek, čeprav postopoma. Z nekaj ekipami, z ustrezno zaščitno opremo in ob zavedanju, da je sprva potrebno nadoknaditi zamujena marčevska dela. Štartali bomo z deli na usadu v Zgornjem Tuhinju ter s pripravo na asfalt in asfaltiranjem prekopov na ul. Andreja Smolnikarja, ul. Frana Albrehta idr., v okviru zaključne faze polaganja optike na tem območju Kamnika.

Za konec naj omenimo še nekaj del s področja, na žalost, še vedno aktualne teme. Dekontaminacija zasebnih in javnih površin, ki se izvaja v sodelovanju z Občinskim štabom Civilne zaščite Kamnik, se izvaja že vse od pričetka pojava virusa v občini Kamnik. Poleg razkuževanja smo izvedli dodatno zaščito infrastrukture javnih površin.

 

Poleg igrišč, klopi idr. so bili v ponedeljek zaščiteni vsi pitniki in fontane po mestu. Tekom tedna so se večkrat dekontaminirale vstopne točke vseh trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, obeh pošt, bank in drugih zasebnih površin, kjer je pretočnost ljudi, tudi v času karantene, največja. V sredo in petek so bile na vrsti javne površine – stopnice, podhodi, avtobusne postaje, železniške postaje, ograje, tipke semaforjev, brvi  in mostovi, zbirne točke pokopališč idr.  Dela se izvajajo dosledno periodično, vse do preklica.

 

 

Pohvala je vedno dobrodošla. V ponedeljek smo je bili, deležni (med drugimi) v okviru simboličnega poklona, ki je potekal na pobudo Civilnega štaba Civilne zaščite Kamnik. Nekoliko okrnjeno število zaposlenih na Komunalnem podjetju Kamnik je ‘zmotila’ kolona predstavnikov različnih služb, ki so trenutno še posebej na ‘udaru’ v izpostavljenosti ali v spopadanju z virusom. Naj bo lepa gesta izkaz zaupanja vseh občanov.

 

Vsem občanom še vedno želimo mirno preživljanje karantene in spoštovanje vseh sprejetih ukrepov. Z lepim vremenom, bodo odšli tudi oblaki. In takrat bo čas za nove izzive. Komaj čakamo.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.