Naslovnica / Napovedi in obvestila / Kulturno poslanstvo tehnične dediščine

Kulturno poslanstvo tehnične dediščine

Popotovanje skozi čas: od prvega tehničnega spomenika na svetu do kamniškega potenciala.

V torek, 11. avgusta ob 18. uri, v rojstni hiši Rudolfa maistra.

Predaval bo dr. Tadej Brate, ki deluje na številnih delovnih področjih, med njimi so tudi: tehniška dediščina, etnologija, arhitektura v industriji, tehniški spomeniki, železnice in drugo.

V svoji bogati karieri je napisal 25 avtorskih knjig in 5 knjig v sodelovanju z drugimi avtorji, približno 500 člankov, razprav ipd., sodeloval je pri nastajanju več kot 60 televizijskih oddaj itd.

Vodil in sodeloval je tudi pri številnih projektih: ustanovitev Slovenskega železniškega muzeja, obnova Mestne elektrarne MEL in njena preobrazba v kulturni objekt, obnova plavajočega mlina na Muri, tehnična dediščina Postojnske jame, uvedba muzejskega vlaka na bohinjski progi, vpis Idrije in rudnika živega srebra na seznam kulturne dediščine Unesca, sodeloval je tudi pri ustanavljanju muzejev v rudniku Mežica in premogovniku Velenje ter pretvorbi starih industrijskih objektov v turistične znamenitosti.

V torkovem predavanju bo beseda nanesla tudi na zapuščene industrijske objekte v Kamniku ter možnostih njihove revitalizacije v kulturno, turistično in gospodarsko zanimivo dediščino.

Predavanje bo spremljano s slikovnim gradivom.