Naslovnica / NOVICE / Letos bo predvidoma podeljenih pet občinskih priznanj

Letos bo predvidoma podeljenih pet občinskih priznanj

Priznanja Občine Kamnik za leto 2021 bodo predvidoma prejeli: Joško Berlec – zlato priznanje Občine Kamnik, Helena Sterle, Jana Svetec in Milan Završnik – srebrno priznanje Občine Kamnik in Zvonko Cvek – bronasto priznanje Občine Kamnik, poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Ivanka Učakar, danes pa ga bodo na dopisni seji obravnavali člani Občinskega sveta Občine Kamnik, pa je znova nepopolno in domala absolutistično.

Na današnji, 5. dopisni seji Občinskega sveta Občine Kamnik bodo svetnice in svetniki obravnavali predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je obravnavala predloge prispele na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2021.

Omenjena komisija Občinskemu svetu predlaga, da v letu 2021 podeli eno  zlato, tri srebrna in  eno  bronasto priznanje Občine Kamnik, kot običajno pa je poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja precej skopo, predvsem pa nepopolno, saj v gradivu, ki ga bo obravnaval Občinski svet, ni moč zaslediti niti podatka o tem, koliko predlogov je bilo prejetih, ne seznama vseh »nominirancev« in obrazložitev za priznanja, niti obrazložitve morebitno prejetih, vendar zavrnjenih predlogov.

Pomanjkljivost gradiva, ki ga bodo danes na dopisni seji obravnavali svetnice in svetniki, bi morda lahko razumeli tudi kot kršitev Odloka o priznanjih Občine Kamnik, saj le-ta v 10. členu, med drugim, navaja: »Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.«

Omenjeno določilo Odloka, kot ga razumemo sami, namreč od Komisije zahteva, da pripravi obrazložen predlog, kar pomeni, da bi morala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obrazložiti in predložiti vse predloge, ki jih je prejela in obravnavala, ne le tiste, ki jih je (samovoljno?) potrdila in predlagala v nadaljnjo obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Kamnik, ampak obrazložiti tudi zavrnitve predlogov.

Sodeč po objavljenem nepopolnem gradivu, ki je dano v obravnavo občinskim svetnikom in svetnicam, si Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja očitno jemlje pravico absolutnega odločanja o prejemnikih občinskih priznanj, ki je, po določilih odloka o občinskih priznanjih, izključno v pristojnosti občinskega sveta, le-temu pa je, zaradi težko razumljive »komisijske samovolje«, odvzeta dejanska možnost seznanitve, obravnave in odločanja o vseh prispelih predlogih.

Bržkone gre razloge za nepopolno gradivo iskati v izogibanju odgovornosti Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oz. njenih članov, ki si, da bi se kakemu izmed zavrnjenih »nominirancev« slučajno ne bi zamerili, ne upajo (javno) stati za svojimi, žal pa nemalokrat tudi politično pogojenimi odločitvami.

Ne glede na omenjeno samovoljo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo v tem mandatu vodi Ivanka Učakar (NSi), pa vse skupaj ne zmanjšuje zaslug predlaganih občank in občanov, niti tistih, katerih predlogi so bili, po volji članov omenjene komisije, zavrnjeni.

Izmed neznanega števila prejetih predlogov, se jih jih je skozi (samovoljno?) sito Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja letos uspelo prebiti pet in sicer:

Joško Berlec, zlato priznanje Občine Kamnik, za odlično strokovno delo na področju strojništva, dolgoletno prostovoljno sodelovanje v gasilski organizaciji, kjer se je izkazal s svojimi organizacijskimi sposobnostmi terza predano delo v politiki in kulturi.

Helena Sterle, srebrno priznanje Občine Kamnik, za njeno neumorno prostovoljno delo na kulturnem, športnem in izobraževalnem področju ter za njeno humanitarnost in srčen odnos do ljudi in življenja.

Ivanka (Jana) Svetec, srebrno priznanje Občine Kamnik, za skrbno, odgovorno in povezovalno vodenje Podružnične šole Frana Albrehta v Mekinjah ter za kreativnomentorstvo mladim na področju dramske umetnosti.

Emiljan (Milan) Završnik, srebrno priznanje Občine Kamnikza vzpostavitev prve video produkcijske in informativne hiše Televizija IMPULZ v Kamniku, za nesebično širjenje tovrstnega znanja med mlade ustvarjalce ter za trajnostno delovanje na področju lokalne video produkcije.

Zvonko Cvek, bronasto priznanje Občine Kamnik, za njegovo dolgoletno delo na področju telesne kulture in veteranskih ter domoljubnih organizacij, s katerim je pomembno prispeval k razvoju kamniške občine na teh področjih.