Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2022 / Lokalne volitve 2022: Pravila oglaševanja in izrabe prostora na portalu Kamnik.info

Lokalne volitve 2022: Pravila oglaševanja in izrabe prostora na portalu Kamnik.info

Uredništvo spletnega portala Kamnik.info, skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, objavlja pravila za izrabo prostora na spletnem portalu Kamnik.info v času lokalnih in županskih volitev, ki bodo potekale 20. novembra 2022, ter drugi krog volitev županov, če bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022.

Poročanje in obveščanje

Z namenom obveščanja občank in občanov bomo na straneh informativno-satiričnega spletnega portala Kamnik.info volilno kampanjo in priprave na lokalne ter županske volitve 2022 spremljali po lastni presoji in skladno z neodvisno uredniško politiko portala ter novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh županskih in svetniških kandidatov, političnih strank, list in morebitnih drugih predlagateljev oz. samostojnih kandidatov.

Pogoji

Na straneh portala Kamnik.info v času volilne kampanje političnim strankam, listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam ne bomo nudili prostora za brezplačno promocijo, predstavitev kandidatov, list in programov, niti ne bomo brezplačno objavljal strankarskih razglasov, pozivov, izjav za javnost, napovedi shodov in dogodkov, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom volilne propagande.

Vsi kandidati, stranke in liste oz. organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku oglaševanja na portalu Kamnik.info.

Naročene objave, razglase, oglasne pasice, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank bomo v času volilne kampanje objavljali izključno na straneh spletnega portala kamnik.info, in sicer po veljavnem ceniku za oglasni prostor. V primeru zasedenosti posameznih oglasnih pozicij na portalu bo veljalo načelo, kdor pride (naroči) prej.

Za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovane, je v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si  uredništvo portala Kamnik.info pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.

Oglasi in druge naročene objavljene vsebine, bodo na portalu Kamnik.info objavljene skladno z Zakonom o volilni kampanji, in sicer zgolj z navedbo naročnika oglasa ali objave.

Kontakt in informacije

Cenik oglasnega prostora ter druge informacije v zvezi z oglaševanjem ter izrabo prostora na portalu Kamnik.info lahko vsi zainteresirani pridobijo, če pišejo na e-mail: urednistvo@kamnik.info ali pokličejo na telefon 041 923 922.