Naslovnica / Napovedi in obvestila / Na 13. seji bodo svetniki razpravljali tudi o komunalnem prispevku

Na 13. seji bodo svetniki razpravljali tudi o komunalnem prispevku

Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Kamnik se bodo na svoji 13. redni seji Občinskega sveta ponovno sestali 6. aprila. 2016.

Za sejo je zaenkrat predlaganih 11 točk dnevnega reda, svetniki in svetnice pa se bodo, med drugim seznanili tudi s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2015, obravnavali spremembe pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture in mladinskih programov, razporedili dobiček Vrtca Antona Medveda, obravnavali predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka. Dobršen del seje bo posvečen obravnavi več predlogov odlokov, ki se nanašajo na obdelavo odpadkov.

Gradivo posamezne točke dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na ime točke:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2015
 4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik
 6. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – druga obravnava
 9. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017
 10. Predlog Sklepa o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana
 11. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik