Naslovnica / NOVICE / Na Kamniškem je bilo lani prijavljenih 3018 tujcev

Na Kamniškem je bilo lani prijavljenih 3018 tujcev

Po podatkih Upravne enote Kamnik, je bilo v lanskem letu na območju občin Kamnik in Komenda prijavljenih 3018 tujcev, največ državljanov Bosne in Hercegovine ter Kosova.

V gradivu za medije, ki ga je Upravna enota Kamnik pripravila za včerajšnjo novinarsko konferenco, na kateri je bilo podano poročilo o delu kamniške UE v lanskem letu, so navedeni tudi podatki o številu upravnih zadev Oddelka za upravne notranje zadeve v letu 2019.

Upravna enota Kamnik, ki pokriva območje občin Kamnik in Komenda, je v letu 2019 na Oddelku za upravne notranje zadeve imela v reševanju 8.856 upravnih zadev, kar je za 952 oz. 12 % več kot leto, porast pa je bilo zaznati predvsem na področju tujcev ter pri zamenjavi javnih listin (osebnih izkaznic in potnih listov).

Kot navaja Upravna enota Kamnik, se je število zadev s področja obravnave tujcev na Kamniškem, v primerjavi z letom 2018, povečalo za  551 zadev  oz. 36,7 %.  Upravna enota je imela tako, skupaj s prenesenimi zadevami, v obravnavi 2.054 upravnih zadev (v letu 2018 – 1.503), pri čemer je bilo največ izdanih enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, in sicer 1.076, kar je za 62 % več kot v letu 2019, ter dovoljenj za začasno prebivanje tujca, državljana tretje države (309), kar predstavlja 11.2 % porast glede na preteklo leto.

Na področju državljanstva so na Upravni enoti Kamnik v letu 2019 prejeli v reševanje 51 vlog za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, kar je za tri več kot v preteklem letu. Skupaj s prenesenimi zadevami iz preteklega leta so imeli tako v postopku reševanja 68 vlog, pri čemer je bilo 44 zahtevam je bilo ugodeno, ena vloga ena vloga je bila zavrnjena, v enem primeru pa je bil postopek ustavljen. Nerešenih je ostalo 22 zadev.

Je pa Upravna enota Kamnik v letu 2019 vodila tudi 117 postopkov ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča. Le-teh je bilo v letu 2018 85, pri čemer je bilo 114 upravnih postopkov zaključenih, trije postopki pa se bodo nadaljevali v letu 2020.  Število zahtevkov za vodenje postopkov ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča je še vedno v porastu. Razlogi za to pa se, po navedbah UE Kamnik, skrivajo predvsem v nerešenih premoženjsko pravnih postopkih med bivšimi zakonci in izvršbah na naslovih, kjer so stranke fiktivno prijavljene.

Kot navaja UE Kamnik, so bili v letu 2019 uvedeni trije postopki preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča. Postopke preverjanja resničnosti prijave  pa so uvedli pri prijavah tujcev, saj na območju UE Kamnik delujejo zaposlitvene agencije, ki nastopajo kot posredniki tuje delovne sile. V teh primerih gre, po navedbah UE Kamnik, večinoma za fiktivne prijave prebivališč, saj se v mnogih primerih tujci nadalje zaposlujejo v tujini in jim ozemlje Republike Slovenije predstavlja zgolj tranzit do naslednje destinacije.