Naslovnica / NOVICE / Nagovor župana Mateja Slaparja ob zaključku letošnjega leta

Nagovor župana Mateja Slaparja ob zaključku letošnjega leta

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

leto 2020 je bilo zares prelomno. Zatreslo je temelje vseh nas. Imeli smo mnogo grenkih misli ob dogodkih, ki smo jim priča ob širjenju virusa COVID-19. Ob številnih ukrepih, ki jih podajajo pristojne institucije, smo spremenili svoj način življenja. A hkrati so vsake izredne razmere in velike spremembe tudi priložnost. Priložnost, da kaj naredimo drugače ter da pogledamo vase in v prihodnost na nov način.
Tudi na Občini Kamnik smo se glede na trenutne finančne zmožnosti potrudili čim bolj vlagati v razvoj naše skupnosti. Letošnje leto so tako zaznamovali številni infrastrukturni projekti. Ponosen sem, da smo s povabilom več podjetij in s pogajanji dosegli ugodnejše cene za posamezne investicije. Asfaltiranih je bilo kar nekaj kilometrov cest, veliko takih, ki so čakale že dlje časa, zgradili pa smo tudi več kilometrov javne razsvetljave in hodnikov za pešce. Vse to bo pripomoglo k večji prometni varnosti na naših cestah.
Občina Kamnik se razvija in tudi naša nadaljnja vizija in strategija sta usmerjeni z mislijo na zagotavljanje še bolj kakovostnega življenja v naši lokalni skupnosti. Smo v fazi nakupa zemljišč in infrastrukture na južnem delu nekdanje Smodnišnice, z racionalizacijo projekta izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta pa smo dosegli nižjo oceno vrednosti investicije ter začeli z resnim temeljem za realizacijo, saj bomo že takoj v začetku leta 2021 lahko začeli z razpisom za izvajalca, nato pa se bo gradnja po več kot 10 letih le začela. Vzpostavili smo prvo P+R parkirišče v občini pri postajališču Kamnik – Graben, kjer so Slovenske železnice uredile in naredile nov peron in sodobno železniško postajališče. V mesecu septembru sta Občini Kamnik in Komenda z gradbenim podjetjem Graditelj podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo Zbirnega centra Suhadole, s slednjim pa bomo v naslednjem letu občankam in občanom omogočili bolj prijazno oddajo odpadkov. V prihajajočem letu bo izvedenih še mnogo projektov, katerih poslanstvo je razvijati našo občino in nuditi kakovostno življenje našim občankam in občanom.
V letošnjem letu smo okrepili zavedanje, da so prijetni trenutki v krogu naših najbližjih neprecenljivi, ter še bolj ponotranjili pomembnost družine. Vam in vašim najbližjim zato v prihajajočem letu na prvem mestu želim obilo zdravja, hkrati pa notranjo moč, da okoliščinam navkljub ujamete čim več trenutkov, ki vas izpopolnjujejo.
Tudi v prihodnjem letu bomo potrebovali pogumna dejanja, zato naj bo iztekajoče se leto odskočna deska za to, da pričnemo postavljati temelje za nekaj novega, boljšega in trdnejšega za vse nas kot skupnost. V bližajočih prazničnih dneh ponudimo medsebojno razumevanje in strpnost, predvsem pa toplino, povezanost, skrb za sočloveka in milino tistim, ki bodo za praznike osamljeni ali z mislimi na težave in ovire trenutnega časa. Naj njim in vam sveti luč upanja. S skupnimi močmi bomo šli naprej močnejši in bogatejši za dragocene življenjske izkušnje.
Ostanite zdravi.
Vaš župan Matej Slapar