Naslovnica / NOVICE / Nasilje nad starejšimi

Nasilje nad starejšimi

Veliko nasilja nad starejšimi je zamolčanega, prikritega in neprijavljenega. 15. junij je svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

Nasilje nad starejšimi je vse pogostejše

 Nasilje je NESPREJEMLJIVO in PREPOVEDANO.

 • Nasilje je namerno, nadzorovano, razumno, zavestno, predvidljivo in običajno večkratno vedenje, s katerim želi povzročitelj nasilja žrtev nadzorovati in si pridobiti moč in kontrolo nad njo. Je zloraba moči.
 • Nasilje je kršenje človekovih pravic in je kaznivo dejanje.
 • Za nasilje ni opravičila.
 • Vse oblike nasilja so lahko zelo prikrite.
 • Nasilje je potrebno preprečevati in ustavljati.
 • Odgovornost je na strani osebe, ki nasilje povzroča – žrtev ni nikoli kriva.
 • Vsak ima pravico do življenja brez nasilja.

 Najpogostejši znaki nasilja v družini oziroma zlorabe starejših, ki jih opažamo na Centru za socialno delo osrednja Slovenija Vzhod so:

 • zanemarjanje – opuščanje dolžne skrbi…
 • fizično nasilje – klofutanje, lasanje in udarci, fizično omejevanje gibanja…
 • psihično nasilje – zmerjanje, poniževanje, žaljenje, grožnje…
 • ekonomsko nasilje – kraja denarja, poraba prihrankov, zloraba bančne kartice, prisila k podpisu pogodbe in/ali oporoke…

Kako lahko pomaga Center za socialno delo ob nasilju v družini:

 • Nudi svetovalno pomoč žrtvi, oblikuje skupaj z njo varnostni načrt in načrt pomoči za preprečevanje nadaljnjega nasilja
 • Nudi svetovalno pomoč povzročitelju nasilja, z namenom spremembe dosedanjega vedenja
 • Multidisciplinarna obravnava – usklajevanje  in povezovanje z drugimi institucijami, ki obravnavajo žrtev

 Kam se lahko žrtev umakne na varno:

 • Krizni center za žrtve nasilja
 • Varna hiša
 • Materinski dom
 • Dom starejših občanov

 Kako nam lahko pomaga policija:

 • Zagotavljanje varnosti
 • Intervencije
 • Izrekanje ukrepa prepovedi približevanja

 Katere naloge ima sodišča:

 • Izrekanje ukrepov za zagotavljanje varnosti žrtve: prepoved približevanja, ukrep prepustitve stanovanja v skupni uporabi, brezplačna pravna pomoč…
 • Kazenski postopek
 • Premoženjski postopek
 • Pomoč in podpora oškodovancem v postopkih na sodišču

 

 PRIJAVIMO NASILJE!
113

Center za socialno delo osrednja Slovenija Vzhod