Naslovnica / NOVICE / Nerazumljivo škrtarjenje z občinskimi priznanji

Nerazumljivo škrtarjenje z občinskimi priznanji

Občina Kamnik je letos prejela trinajst zanimivih in obrazloženih predlogov za podelitev občinskih priznanj, med katerimi je pa naj bi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko bi rekli, da skorajda skopuško, izbrala zgolj šest tistih, ki bodo na slovesnosti ob občinskem prazniku priznanja tudi v resnici dobili.

Nedavno tega je Občina Kamnik objavila Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018, na katerega so se različni predlagatelji odzvali s trinajstimi vloženimi predlogi.

Dobrih, zanimivih in obrazloženih predlogov je kar precej, vendar naj bi se, po neuradnih podatkih s katerimi razpolagamo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločila, da med podanimi predlogi izbere ter v obravnavo in potrditev svetnikom in svetnicam, predloži zgolj šest predlogov, in sicer za tri bronasta, dve srebrni in eno zlato priznanje Občine Kamnik. Naj pa ob tem dodamo, da gre za neuraden podatek, saj podatkov, zaradi nerazumljive tajnosti seje občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki že nekaj let predložene predloge obravnava za zaprtimi vrati (???), kljub temu, da smo to poskusili, zaenkrat še nismo mogli preveriti.

Zavist, zadrega ali kaj drugega

Vsaj nekoliko nenavadna skopost z občinskimi priznanji naj bi bila v večji meri posledica dokaj togega in zastarelega Odloka o priznanjih Občine Kamnik, ki je bil sprejet leta 1996, še bolj pa stališča nekaterih članov komisije, ki so mnenja, da bi bila s prevelikim številom podeljenih priznanj le-ta razvrednotena.

Argument občinskega »škrtarjenja« s priznanji je, vsaj pri podeljevanju naziva častnega meščana in zlatih priznanj občine, bržkone na mestu, vseeno pa najbrž ne bi bilo nič preveč hudo narobe, če bi bilo (lahko) podeljenih več bronastih priznanj, ki se podeljujejo za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Če se že »strogo varčuje« pri podeljevanju žlahtnokovinsko obarvanih občinskih priznanj, pa bi bilo najbrž brez večjih težav podeljenih vsaj več posebnih priznanj Občine Kamnik. Le-ta se, skladno z Odlokom o priznanjih Občine Kamnik, podeljujejo posameznikom, skupinam, organizacijam idr. subjektom za izredno požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubje in javno dosežene rezultate na različnih področjih družbenega življenja. Predlaganje prejemnikov posebnih priznanj je z odlokom, brez javnega razpisa, zaupano presoji župana in ter omenjeni komisiji, kar bi lahko razumeli tudi v smislu, da so omenjena priznanja rezervirana oz. namenjena predvsem (ali zgolj) tistim, ki so po okusu (te ali one) trenutne mestne oblasti.

Ob vsem tem se pri odločanju oz. podeljevanju kamniških občinskih priznanj, vsako leto znova, poraja nek nehoten, vendar vseeno precej zoprn občutek, da nam je v Kamniku, bodisi zaradi togosti obstoječega odloka o priznanjih, bodisi zaradi zavisti, osebnih zamer ali kakih drugih neznanih razlogov, nekako kar nerodno pohvaliti in nagraditi posameznike ter organizacije, ki so se, na tak ali drugačen način, izkazali na svojih področjih in si s tem za svoj trud zaslužili vsaj simbolično občinsko priznanje.

Zakaj za zaprtimi vrati

Predvsem zaradi tega, ker je v preteklih letih na (povsem subjektivnem) situ Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kamnik obtičalo že kar precej dobrih, utemeljenih ter celo večkrat podanih predlogov za priznanja posameznikom in organizacijam, ki bi si priznanje vsekakor zaslužili, vendar ga, iz takšnih ali drugačnih vzrokov, ki niso bili vedno nujno tudi tehtni ali upravičeni, zaradi za zaprtimi vrati sprejetih odločitev, niso prejeli.

Zato najbrž ne bi bilo napak, če bi zdajšnji svetniki še pred koncem svojega mandata, ki se bo iztekel konec letošnjega leta, morda preučili tudi možnosti za osvežitev obstoječega Odloka o priznanjih Občine Kamnik, le-temu dali več prožnosti ter obenem, ne le županu, ampak tudi občanom dali možnost, da ob javnem pozivu predlagajo tudi kandidate za prejem posebnih priznanj občine.

V izogib nejasnostim in morebitnim pomislekom, pa bi bilo še posebej dobrodošlo, če bi občinski svetniki že z odlokom poskrbeli za boljšo transparentnost in javnost vseh postopkov. Najprej s tem, da komisije ne bi sestavljali zgolj predstavniki trenutne mestne oblasti in politike, kar priznanjem daje skorajda politični pečat, predvsem pa z odstranitvijo nesmiselne skrivnostnosti, ki na celoten postopek, s tajnimi oz. z za javnost zaprtimi sejami občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, povsem po nepotrebnem meče senco dvoma na morebitno korektnost same obravnave predlogov, četudi temu morda sploh ni tako.

Potrebna bi bila sprememba odloka

Gre za neke vrste nesprejemljivo neuravnoteženost, saj predlagatelji, ki podajo svoje predloge za priznanja, le-te obrazložijo in se podnje tudi podpišejo, medtem ko »občinski komisijski odločevalci«, svojo odločitev, predvsem pa morebitne odločujoče (proti)argumente,  skrivajo za zapahnjenimi vrati zaprtih sej, kar najbrž ni najbolj prav in pošteno, mar ne? Tudi zaradi tega, ker svetniki in svetnice, ki morajo na koncu izbrane oz. prefiltrirane predloge tudi potrditi, nimajo ne možnosti vpogleda, ne možnosti (javne) obravnave vseh podanih predlogov, ki so jih podali občani in organizacije.

Kakorkoli že, omenjeni pomisleki in morebitna (politična) kuhinja zaprtih vrat, zagotovo ne razvrednotijo dosežkov in truda vseh, ki jih občani predlagajo za prejemnike priznanj, pa naj jih predlagani dobijo, ali ne. Kajti njihovo delo, prispevek in dosežke, znajo, če jih ne zna na ustrezen način nagraditi tudi občina, prepoznati in ceniti vsaj njihovi predlagatelji, kar pa je najbrž vredno še več.

Vsaj omembo in javno čestitko si zaslužijo vsi predlagani

Zato je, vsaj po našem mnenju, edino prav, da je tudi javnost seznanjena z vsemi predlaganimi kandidati za priznanja Občine Kamnik, četudi smo se za pridobitev spodaj objavljenega seznama letošnjih nominirancev, morali poslužiti neuradnih poti, saj si priznanja, vsaj po mnenju njihovih predlagateljev, zagotovo pa tudi množice drugih občank in občanov, bržkone tudi zaslužili, žal pa v primeru, da predloge občinski odločevalci zavrnejo, njihova imena niso nikjer niti omenjena.

Na morebitna (zoprna) vprašanja povezana s tem, zakaj si nekateri izmed predlaganih priznanje zaslužijo, drugi pa spet ne, pa naj, po tistem, ko bo tudi uradno znana odločitev podeljevalcev občinskih priznanj, tehtno in argumentirano obrazložijo pristojni na Občini Kamnik, saj jim ob tem lahko morda pride na misel celo to, da bi za podeljevanje priznanj izdelali konkretnejša merila in kriterije, ki bi vsaj v neki meri izničila in odpravila povsem subjektivno “komisarsko” odločanje  o prejemnikih občinskih priznanj.

»Nominiranci« za priznanja Občine Kamnik v letu 2018 so:

Bronasto priznanje

Ivanka Bajde – predlagatelj Martina Strmšek in sokrajani
Ivan Urh – predlagatelj Klub gorskih tekačev Papež
Društvo TUN`ŠKI GLAS – predlagatelj OO NSi Kamnik
Podjetniški klub Kamnik – predlagatelj OO NSi Kamnik
Turistično društvo Gora sv. Miklavž – predlagateljica Maja Hribovšek

Srebrno priznanje

Antonija Golob – predlagatelj Kulturno društvo dr. Franceta Steleta in KS Tunjice
Janez Stražar – predlagatelj OO NSi Kamnik
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik- Komenda – predlagatelj Miran Jereb
Zdravstveni dom Dr. Julija Polca Kamnik – predlagatelj Lista Dušana Papeža

Zlato priznanje

Martin Gorenc – predlagateljica Metka Mali in prostovoljci Župnijske Karitas Kamnik
Dušan Papež – predlagatelj Matjaž Šerkezi in skupina predlagateljev
Janez Sedušak – predlagatelj Medobčinsko društvo invalidov Kamnik
Čebelarsko društvo Kamnik – predlagatelj Anton Iskra

Ne glede na to, ali bodo predlagani kandidati priznanja Občine Kamnik tudi v resnici dobili, vsem nominirancem iskreno čestitamo ter se jim obenem zahvaljujemo za njihov trud in prispevek k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v naši občini.