Naslovnica / NOVICE / Obisk ministrice za šolstvo: Odgovori ministrstva v zvezi z »nevarno« OŠ Frana Albrehta

Obisk ministrice za šolstvo: Odgovori ministrstva v zvezi z »nevarno« OŠ Frana Albrehta

Ob ponedeljkovem obisku šolske ministrice Simone Kustec na OŠ Frana Albrehta, ki je žal potekal brez prisotnosti medijev, zaradi česar ministrici, ki je omenjeno šolo nekdaj obiskovala tudi sama, nismo mogli zastaviti nekaterih aktualnih vprašanj v zvezi z »nevarno« kamniško šolo, smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Občini Kamnik nekaj vprašanj posredovali po elektronski pošti.

Občina Kamnik nam je odgovore na zastavljena vprašanja, ki ste si jih lahko prebrali v prispevku: »Simona Kustec, ministrica za šolstvo, je obiskala »nevarno« kamniško šolo Frana Albrehta«, posredovala še isti dan, medtem ko smo morali na odgovore ministrstva nekoliko počakati.

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo namreč, na vsa zastavljena vprašanja, sprva prejeli zgolj zelo skop odgovor, ki se je glasil: »Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je na OŠ Frana Albrehta včeraj mudila na delovnem obisku, Ta je bil namenjen predvsem pogovoru o izobraževanju na daljavo in ponovnem nadaljevanju pouka v šoli za prvo triado.«

Ker pa je vprašanje varnosti kamniških otrok, ki obiskujejo domnevno nevarno OŠ Frana Albrehta za njihove starše bržkone pomembnejša in še bolj pereča od protikoronskih ukrepov, smo ministrstvo še enkrat zaprosili, da posreduje odgovore na zastavljena vprašanja.

Odgovore, ki jih, kot smo jih prejeli objavljamo v nadaljevanju prispevka, nam je danes posredovala Nataša Gerkeš iz službe za stike z javnostmi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kakšna je bila narava oz. tema obiska ministrice v Kamniku?
Čemu o obisku ministrice ni bila obveščena javnost oz. je bil obisk ministrice domala tajen, ne da bi imeli predstavniki medijev zastaviti vsaj nekaj aktualnih vprašanj?
Do kakšnih ugotovitev je prišlo pri ogledu OŠ Frana Albrehta?

Ministrstvo za šolstvo: “Kot smo vam že odgovorili, je bil obisk ministrice na OŠ Frana Albrehta delovne narave ob nadaljevanju šolskega leta v šolskih prostorih. V nadaljevanju pošiljamo odgovore na vprašanja, ki so povezana z investicijo v OŠ Frana Albrehta.”

Ali OŠ Frana Albrehta še izpolnjuje pogoje za izvajanje pouka?
Ministrstvo za šolstvo: “Ustanovitelj osnovnih šol je v skladu z 41. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) lokalna skupnost. Lokalna skupnost na podlagi 82. člena ZOFVI zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicije in za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme.

Odgovor na to vprašanje je predvsem v domeni šole, nato občine in šele potem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kolikor je seznanjeno s tem.

V mesecu juniju 2020 je vodstvo Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport seznanilo, da v šolskem letu 2020/2021 število prostorov v matični šolski stavbi Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik ne zadostuje več nujnim potrebam za izvedbo pouka v eni izmeni za vse učence, zato bo pouk za dva oddelka 5. razreda v soglasju z Občino Kamnik v šolskem letu 2020/2021 potekal v nadomestnih prostorih – v učnih prostorih pri župnišču na Šutni v mestu Kamnik.”

Ali je OŠ Frana Albrehta nevarna in če je, kakšni nevarnosti oz. nevarnostim so izpostavljeni njeni uporabniki?
Ministrstvo za šolstvo: “Odgovor na to vprašanje je v domeni občine.”

Ali bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, glede na dolgoletna opozorila o potencialni nevarnosti šole za učence in učitelje, sprejelo kakršne koli ukrepe za takojšnjo zagotovitev varnosti?
Ministrstvo za šolstvo: “Zagotovitev varnosti je v domeni občine, ki je lastnica in ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda.”

Kdaj bodo ti (morebitni) ukrepi sprejeti?
Ministrstvo za šolstvo: “Direktorat za investicije na MIZŠ je seznanjen, da občina že dlje časa načrtuje novogradnjo šole. Izvedba je v domeni občine.”

Ali ministrica oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ministrica morda razmišljajo o preventivnem zaprtju šole?
Ministrstvo za šolstvo: “Na Direktoratu za investicije MIZŠ niso seznanjeni, da je obstoječa šolska stavba morebiti nevarna do te mere, da bi jo bilo potrebno zapreti.”

Kdaj se lahko starši otrok, ki obiskujejo omenjeno šolo, nadejajo izboljšanja razmer?
Ministrstvo za šolstvo: “Odgovor je v pristojnosti občine Kamnik.”

Kakšno je mnenje ministrstva oz. ministrice o načrtih Občine Kamnik za novo OŠ Frana Albrehta, za katero je bilo že podano mnenje, da je predimenzionirana (in predraga)?
Ministrstvo za šolstvo: “MIZŠ je podalo mnenje na projekt glede skladnosti projekta s smernicami iz Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo), ki potrjuje ustreznost programske zasnove v okviru površin, ki presegajo priporočene površine iz navodil. Odločitev o obsegu investicije je v domeni občine, v primeru sofinanciranja ministrstvo upošteva površine, ki so skladne z navodili.”

V kolikšni meri bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo izgradnjo nove šole?
Ministrstvo za šolstvo: “MIZŠ bo sofinanciralo izgradnjo nove šole skladno s pogoji in merili Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu za obdobje 2021-2024, ki bo objavljen 4. februarja.2021, v kolikor bo projekt občine Kamnik pridobil dovolj točk po merilih razpisa in če  bo izbran za sofinanciranje. Največji možni obseg sofinanciranja MIZŠ bo razviden v razpisni dokumentaciji, z dnem objave.

 

Fotografije: Osnovna šola Frana Albrehta