Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo o popolni zapori pločnika in ceste v Mekinjah

Obvestilo o popolni zapori pločnika in ceste v Mekinjah

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik na podlagi koncesijske pogodbe št: 371-0083/2009-6/2 (7)  o opravljanju gospodarske javne službe na področju opravljanja gospodarske javne službe ˝Urejanje in vzdrževanje občinskih cest˝ na območju občine Kamnik, 101. člena Zakona o cestah ( ZCest-1) ( Uradni list  RS, št. 109/10, 48/12-ZCest-1A, 36/14, 46/15-ZCest-1B), Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16 ) in 32. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 50/15, 20/17) v postopku za zaporo občinske ceste izdaja:

DOPOLNILNO MNENJE

K že izdanemu mnenju št. 53-2, z dne 14. 1. 2019 , ki ostaja z izdajo tega mnenja v veljavi.

Dopolnitev se izdaja za :

POPOLNO ZAPORO IN PREKOP LC 160051 Mekinje-Godič (Cankarjeva cesta 51)

  1 DAN v času od 21.1.2019 do 25.1.2019 v delovnem času med 8. uro in 13. uro

– POPOLNA ZAPORA PLOČNIKA (od h. š. Cankarjeva 49 do h. š. 52)- sprememba preusmeritve  

  pešcev  v času od  18. 1. 2019 do 7. 2. 2019

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. d. , Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK ima v času sanacije meteorne kanalizacije pridobljeno dovoljenje za delno zaporo lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič ( Od h. š. Cankarjeva 49 do h. š. 52) in popolno zaporo pločnika v času od 16. 1. 2019 do 7. 2. 2019.

Popolna zapora in prekop lokalne ceste se izvede zaradi, dodatnega odvajanje meteorne vode preko lokalne ceste.

Zaradi varnosti se spremeni preusmeritev pešcev, tako, da se jih vodi po betonskih stopnicah , ki potekajo ob stanovanjski hiši Cankarjeva 51 na lokalno cesto LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo) – Zduša . Izvajalec del si je pridobil soglasje lastnika objekta, Cankarjeva cesta 51.

V času popolne zapore bo urejen obvoz po regionalni cesti v smeri Kamnik-Zgornje Stranje-Godič in obratno.

Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

Komunalno podjetje Kamnik