Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo o zaporah cest in spremembah prometnega režima

Obvestilo o zaporah cest in spremembah prometnega režima

Občina Kamnik občanke in občane obvešča o začasni spremembi prometnega režim, ki bo veljala od 18. junija do 25. avgusta:

  • DELNA ZAPORA IN PREKOP javne poti Vrhpolje pri Kamniku od 18. 6. 2018 do 1. 8. 2018,
  • OBČASNA POPOLNA ZAPORA IN PREKOP javne poti Vrhpolje pri Kamniku od 18. 6. 2018 do 1. 8. 2018,
  • POPOLNA ZAPORA IN PREKOP javne poti Loke v Tuhinju–Klobčar; 15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018,
  • POPOLNA ZAPORA IN PREKOP javne poti Loke–mimo cerkve; 15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018,
  • DELNA ZAPORA IN PREKOP javne poti Loke v Tuhinju–Vobovše; 4 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018. 

Dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote v času med 7. in 15. uro.

 

OBVOZI

  • v času popolne zapore javne poti Vrhpolje pri Kamniku ni možnega obvoza. Pred vzpostavitvijo popolne zapore mora izvajalec del vse stanovalce, ki ne bodo imeli dostopa do stanovanjskih objektov, obvestiti o času popolne zapore ter jim urediti parkiranje za osebna vozila. Dnevno po končanju del se mora cesta urediti v normalno prevozno stanje in odstraniti popolno zaporo,
  • v času popolne zapore javne poti Loke v Tuhinju–Klobčar bo za osebna vozila urejen obvoz po kolesarski poti od Srednje vasi do Lok,
  • v času popolne zapore javne poti Loke–mimo cerkve se bodo dela izvajala v dveh fazah, tako, da bo urejen dostop do vseh stanovanjskih objektov.

Občankam in občanom ter voznikom se Občina Kamnik iskreno zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.