Naslovnica / NOVICE / Odgovor Občine Kamnik na članek Višji davek na nepremičnine: Župan predlaga kar 15% povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Odgovor Občine Kamnik na članek Višji davek na nepremičnine: Župan predlaga kar 15% povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na vašem portalu smo zasledili članek Višji davek na nepremičnine: Župan predlaga kar 15% povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, objavljen dne 12. 11. 2020, in vljudno prosimo za objavo odgovora Občine Kamnik na omenjeni članek.

Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se izračuna na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS št. 100/11 in 99/12, v nadaljevanju: Odlok).

Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se na podlagi Odloka upoštevajo naslednja merila:

  • opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture,
  • lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča,
  • ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča.

Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določi kot vsota št. točk, navedenih v 8., 9. in 10. členu Odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča. Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

Občina Kamnik je vrednost točke NUSZ nazadnje zvišala v letu 2012. Pretekla leta je bila ob obravnavi te točke na seji občinskega sveta pogosto izražena pobuda, naj se vrednost točke vendarle poviša, sploh glede na bistveno nižje vrednosti, ki jih iz naslova NUSZ plačujejo v primerljivih občinah. Tako je občinska uprava opravila analizo primerljivih občin in na podlagi le tega predlagala osnutek predloga sklepa, na osnovi katerega bi se po osmih letih povečala vrednost točke. Po analizi lahko ugotovimo, da ima kljub povišanju točke vrednosti NUSZ Občina Kamnik še vedno nižjo vrednost obdavčitve kot primerljive občine.

Glede na objavljeno tabelo vrednostnih točk občin objavljamo primerjalni izračun plačila NUSZ za 150m2 veliko stanovanjsko hišo po občinah:

Občina Domžale
stanovanjska hiša Št. točk EUR 2020
I. območje 480 161,16
II. območje 320 111,39
III. območje 240 80,58
Občina Kamnik
stanovanjska hiša Št. točk EUR 2020 EUR 2021
I. območje 120 107,21 123,28
II. območje 89 79,51 91,43
III. območje 59 52,71 60,61
IV. območje 41 36,63 42,12
Občina Trzin
stanovanjska hiša Št. točk EUR
I. območje 650 161,36
II. območje 570 141,50
Občina Komenda
stanovanjska hiša Št. točk EUR
I. območje 136 132,19
II. območje 84 81,64
III. območje 52 50,54
VI. območje 25 24,30
Občina Grosuplje
stanovanjska hiša Št. točk EUR
I. območje 290 140,07
II. območje 210 101,43
III. območje 120 57,96
VI. območje 130 62,79
Občina Škofja Loka
stanovanjska hiša Št. točk EUR
I. območje 245 105,84
II. območje 275 118,81
III. območje 195 84,24
VI. območje 70 30,24
Občina Ig
stanovanjska hiša Št. točk EUR
I. območje 270 115,55

 

Iz priloženih primerjalnih tabel je razvidno, da je npr. v občini Kamnik, v primerjavi s primerljivo občino po številu prebivalcev – občino Domžale, plačilo NUSZ za 150 m2 veliko stanovanjsko stavbo po povišanju vrednostne točke še vedno manjše kot v občini Domžale.

Poudarjamo tudi, kar pa je najpomembnejše, da bodo sredstva, ki jih bo Občina pridobila iz tega naslova, namenjena obnovi javne prometne in komunalne infrastrukture ter ureditvi drugih javnih površin, kar nedvomno predstavlja pridobitev za vse občanke in občane občine Kamnik.

Občina Kamnik