Naslovnica / NOVICE / Odziv na pismo bralca: Odgovor in pojasnilo Komunalnega podjetja Kamnik

Odziv na pismo bralca: Odgovor in pojasnilo Komunalnega podjetja Kamnik

Na pismo bralca županu Mateju Slaparju “Nevarna šolska pot v Kamniku“, ki smo ga 5. 9. objavili na našem portalu, so se, ker bralec v pismu omenja tudi Komunalno podjetje Kamnik, z odgovorom in pojasnilom odzvali v Komunalnem podjetju Kamnik.

V pojasnilu in odgovoru bralcu so v Komunalnem podjetju Kamnik zapisali:

Komunalno podjetje Kamnik d.o. o. (v nadaljevanju: KPK, d. o. o.) je bil izbrano kot najugodnejši ponudnik na osnovi izvedenega javnega naročila »Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku-Odsek železniške postaje na Kranjski – Kovinarska – Kajuhova«. Skladno z razpisno dokumentacijo omenjenega razpisa je rok izvedbe 90 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo,  izhajajoč iz pogodbenih rokov je tako rok izvedbe 18. 10. 2019.

Očitke bralca glede »razsutega gradbišča » zavračamo, saj je gradbišče urejeno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) kot tudi Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008, 54/2009-popr., 61/2017) in ostalo področno zakonodajo. 

Ostro zavračamo docela neresnične trditve bralca, »da se delavci KPK nikakor ne trudijo, da bi to čim prej dokončali ter da gradbišče ob 15-ih že sameva«. Delavci KPK, d. o. o.  so strokovni in usposobljeni za področje dela, ki ga opravljajo. Trudijo se dela izvesti  strokovno, kvalitetno in v skladu s projektom, kar jim zagotovo uspeva, saj bodo dela zaključena pred rokom izvedbe in predvidenim terminskim planom.  Delavci na gradbišču z delom pričnejo ob 6. uri zjutraj in zaključujejo predvidoma ob 15. uri; v kolikor pa se izkaže potreba, pa delavnik tudi podaljšajo. Glede na navedeno so naši delavci zavzeti in učinkoviti pri opravljanju svojega dela.

Navedeno dokazujemo s tem, da smo si zadali cilj, da smo v vzhodnem delu gradbišča Kovinarske ceste uspeli do pričetka šolskega leta dokončati in celostno urediti varen prehod iz Steletove ulice  preko Kovinarske ceste do Kajuhove poti. S tem smo zagotovili varno šolsko pot.

Tudi delavci komunalnega podjetja so samo ljudje in glede na delo, ki ga opravljajo, tako na tem gradbišču, kot tudi med letom, v mrazu kot vročini,  si zaslužijo počitek. 

Ponosni smo, da bo sklenjena kolesarska povezava delo lokalnih prebivalcev.

V kolikor so kritike in graje konstruktivne narave,  jih vzamemo na znanje kot predlog za izboljšanje našega dela na območju lokalne skupnosti ter varnosti občank in občanov  v občini Kamnik, ki je domena vseh nas, kajti merilo naše uspešnosti vsekakor predstavlja zadovoljstvo občank in občanov občine.

Če pa bralec meni, da je organizacija našega dela slaba, ga vabimo, da s svojim znanjem doprinese k izboljšanju delovanja naše delovne ekipe in s tem razvoja lokalne skupnosti.

Komunalno podjetje Kamnik