Naslovnica / NOVICE / Odziv Občine Kamnik na članek o prometni nesreči v Tunjicah

Odziv Občine Kamnik na članek o prometni nesreči v Tunjicah

Na članek o današnji prometni nesreči v Tunjicah  – Prometna nesreča v Tunjicah: Po nesreči soliti je prepozno, so se odzvali na Občini Kamnik ter nam poslali sporočilo v katerem zanikajo navedbe tamkajšnjih prebivalcev, da že dlje časa opozarjajo na problematiko vode na cestišču.

Sporočilo ter pojasnilo Občine Kamnik, ki ga objavljamo v celoti na način in v obliki kot smo jo prejeli, se glasi:

Spoštovani urednik spletnega portala Kamnik.info,

na vašem spletnem portalu je v današnji novici z naslovom »Prometna nesreča v Tunjicah: Po nesreči soliti je prepozno« zapisano, da je bila Tunjiška cesta nedavno povsem prenovljena in je nenavadno oziroma nedopustno, da po dobršnem delu cestne vzpetine med Tunjiško Mlako in Tunjicami stalno teče voda. Občina Kamnik takšnim navedbam v celoti nasprotuje, saj je iz teksta vidna oziroma razumljena napačna razlaga, da voda teče po cestišču zaradi slabe gradnje. V zvezi s prenovo te ceste vam pojasnjujemo sledeče.

Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Tunjic in Tunjiške Mlake je bilo v skladu s projektno dokumentacijo obnovljeno tudi cestišče, ki je obsegalo izgradnjo nove meteorne kanalizacije. Ker je gradnja na območju Tunjic potekala več kot 2 leti, smo tekom gradnje na že zgrajenih delih ob nalivih opazovali stanje vozišča, in morebitne pomanjkljivosti odvodnjavanja odpravljali sproti. Sočasno z izgradnjo smo na Občini Kamnik vseskozi upoštevali informacije občanov, glede obstoječega stanja zalednih vod itd. ter ustrezno ukrepali. Navedbe, da so tamkajšnji prebivalci, na težavo z vodo na cestišču opozarjali že dlje časa, ne držijo, saj bi v tem primeru zadevo rešili sočasno z izgradnjo.

Dejstvo je, da so na območju Tunjic in Tunjiške Mlake tudi dvorišča, iz katerih se meteorna voda izteka na vozišče. Ker gre za privatna zemljišča nima pristojnosti posegati v le te, bo pa ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.

Prosimo vas, da pojasnilo Občine Kamnik v celoti objavite na vašem spletnem portalu.

Hvala in lep pozdrav,
Občina Kamnik, Odnosi z javnostmi