Naslovnica / Pavliha / Pokojninska reforma: Poenostavljeno upokojevanje in posebne ugodnosti za upokojence

Pokojninska reforma: Poenostavljeno upokojevanje in posebne ugodnosti za upokojence

Za odhod v pokoj bo odslej zadoščal že en sam pravilno izpolnjen obrazec. – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvešča vse prihodnje upokojence in državljane, ki se v prihodnosti tudi dejansko nameravajo upokojiti, da bodo že v kratkem v veljavo stopili novi ukrepi pokojninske reforme, ki povsem poenostavljajo postopke upokojevanja.

Bistvena novost, ki v največji možni meri zmanjšuje papirologijo in nepotrebne birokratske postopke, se kaže že v poenotenju obrazcev, saj obrazec z zahtevo za priznanje pravice starostne ali predčasne pokojnine odslej najdete na hrbtni strani mrliškega lista. Pravilno izpolnjen in potrjen mrliški list je namreč temeljni, hkrati pa tudi edini dokument, ki ga boste potrebovali za začetek postopka upokojitve in tudi nadaljnje uživanje vaše zaslužene pokojnine.

Obrazec z veljavnim mrliškim listom boste lahko na pristojni enoti zavoda oddali največ en dan pred nameravano upokojitvijo, pokojnino pa boste začeli prejemati natanko mesec dni po vašem vstajenju, ki ga bo, v izogib morebitnim poskusom prevare, ki jih beleži zgodovina, skrbno proučila tričlanska komisija zavoda.

To pa še ni vse, kajti vsi novi upokojenci boste ob pokojitvi prejeli tudi lepo in praktično darilo, ekološko neoporečno kartonsko krsto.

krsta iz kartona

Ukrepi za že upokojene

Razen za bodoče upokojence, vladna pokojninska reforma in varčevalni ukrepi prinašajo številne novosti in stimulativne vzpodbude tudi obstoječim upokojencem. Le-ti bodo namreč, razen pik in upokojenskih popustov, ki so jih deležni okrog prvega v trgovskih centrih, odslej oproščeni plačila trošarine na alkohol in tobačne izdelke, deležni bodo subvencij za ukvarjanje z adrenalinskimi športi, prav tako pa bodo nekaterih ugodnosti deležni tudi v prometu, saj jim bo, pod pogojem, da se v vozilu nahaja vsaj še en upokojen sopotnik, dovoljena tako vožnja pod vplivom alkohola, kot tudi vožnja v rdečo luč, prehitra vožnja in vožnja v nasprotno smer na avtocesti.

Invalidsko upokojevanje

Na področju invalidskega upokojevanja pokojninska reforma ne prinaša bistvenih novosti, zgolj manjšo lokacijsko spremembo, ki po predvidevanjih načrtovalcev reforme ne bo bistveno vplivala na postopek invalidskega upokojevanja. Z začetkom prihodnjega meseca se namreč odpira enotna  centralna pisarna za invalidsko upokojevanje na Kredarici, vsi prosilci za invalidsko upokojitev, pa bodo, seveda, če bodo izpolnjevali pogoje, vse postopke lahko enostavno uredili že z enim, dvema, ali največ tremi osebnimi obiski pisarne, medtem ko bodo obstoječi invalidski upokojenci morali svoj status, na enak način kot novi prosilci, v zgoraj omenjeni pisarni zgolj osvežiti.