Naslovnica / Napovedi in obvestila / Pomagajmo študentki Klari

Pomagajmo študentki Klari

Epidemija in z njo povezani ukrepi v veliki meri otežkočajo tudi študij in delo študentov, zato vas študentka Klara Rakovič prosi za pomoč pri izdelavi njene magistrske naloge, v kateri obravnava pomembno in zanimivo temo uporabe družbenih omrežij kot orodja za soudeležbo občanov pri pomembnih odločitvah v občini oz. na lokalni ravni.

Možnost participacije je še posebno pomembna na lokalni ravni, saj je državljanom najbližje. Lokalna raven je namreč pogosto vstopna točka za participacijo državljanov. Na tej ravni se participativna kultura pogosto oblikuje v mislih državljanov in na tej ravni politične odločitve najbolj vidno vplivajo na vsakodnevno življenje.

Podatki kažejo, da se pričakovanja javnosti po večji interakciji in komunikaciji javne uprave v realnem času, s čedalje večjo prisotnostjo družbenih omrežij v našem življenju, povečujejo ter da javnost čedalje bolj pridobiva informacije in novice preko družbenih omrežij.

Naloga občinske uprave je, da najde pomenljive načine za vključevanje javnosti v dialog o pomembnih javnih vprašanjih in kultivira participacijo na ključnih točkah v razvoju in izvajanju javnih politik. Najnovejši način za vključevanje javnosti je lahko tudi uporaba družbenih omrežjih.

Da pa se lahko vzpostavi družbena omrežja kot komunikacijski kanal med občinsko upravo in občani, pa je odvisno tudi od mnenja občanov o družbenih omrežjih ter od njihovih želja po komunikaciji z občinsko upravo preko družbenih omrežij.

Moje ime je Klara Rakovič in opravljam magistrsko nalogo na Fakulteti za upravo pod mentorstvom dr. Jožeta Benčine in dr. Tine Jukić z naslovom Uporaba družbenih omrežij kot orodja za participacijo občanov.

V magistrskem delu sem med drugim zastavila vprašanja, kakšne so navade in želje Kamničanov glede uporabe družbenih omrežij za komunikacijo z lokalno samoupravo ter kakšen pomen Kamničani pripisujejo participaciji na družbenih omrežjih v procesu sprejemanja odločitev na lokalni ravni glede politik, usmeritev razvoja ter lokalnih projektov?

Pripravila sem anketo, katere namen je pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Vaše izraženo mnenje bi mi bilo v veliko pomoč, zato vas lepo povabim, da izpolnite mojo anketo. Anketa bo aktivna do 3. aprila 2021.

-> Anketa je na voljo na tej povezavi (klik)

Izpolnjevanje ankete bo vzelo le nekaj minut, a bo zelo pripomoglo k pridobitvi celotne slike o mnenju Kamničanov glede družbenih omrežij in komunikacije z lokalno samoupravo.

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za izpolnitev ankete.

Klara Rakovič