Naslovnica / NOVICE / Poročilo o prenamnožitvi podlubnikov na Kamniškem (september 2015)

Poročilo o prenamnožitvi podlubnikov na Kamniškem (september 2015)

Obseg napada in škode zaradi podlubnikov bodo letos največje v zadnjih 70 letih. Prvega septembra 2015 je bilo v Sloveniji evidentiranih 1.115.090 m3 smreke napadene s podlubniki.

SLIKA1_PODLUBNIKI SEPTEMBER 2015

Do konca septembra je bilo na območju KE Kamnik (občini Kamnik in Komenda) evidentirano 891 žarišč podlubnikov s 23.579 poškodovanimi drevesi v skupni brutto izmeri 26.965m3.

SLIKA2_PODLUBNIKI SEPTEMBER 2015

Za izvedbo sanacijskih del je bilo v upravnem postopku izdano 744 odločb. Do sedaj je posekano in odpeljano iz območja gozdov iz 498 odločb v skupni brutto izmeri 11.928m3, kar predstavlja skoraj 51% poškodovane lesne mase. Za primerjavo: na območju OE Ljubljana je realizirano 37% poškodovane lesne mase, na območju cele države pa 43%.

SLIKA 3_ PODLUBNIKI NA KAMNIŠKEM 2015

Pri izvedbi sanacijskih in preventivnih ukrepov se še vedno pojavljajo težave v obliki pomanjkanja usposobljenih izvajalcev za posek in spravilo ter težave pri sprotnem odvozu izdelanih sortimentov, ki vsebujejo še žive podlubnike.

Ob dokaj verjetnih vremenskih napovedih v najboljšem primeru lahko pričakujemo zaustavitev razvojnega cikla podlubnikov do naslednje pomladi, ko se bo temperatura zopet povzpela nad 9°C. Predah med bitkama – lahko rečemo – pa lahko izkoristimo za izvedbo preventivnega ukrepa z požigom lubja in sečnih ostankov, saj so odpadlo lubje in neolupljeni kosi debel prezimovališče ličink, bub in odraslih hroščev. Ličinke in bube osmerozobega smrekovega lubadarja preživijo pri temperaturah do -13 oz. -17 °C, odrasli hrošči pa preživijo temperature celo do -30 °C.

SLIKA4_PODLUBNIKI SEPTEMBER 2015

O načinu izvedbe teh ukrepov se predhodno informirajte pri vašem revirnem gozdarju.

Krajevna enota Kamnik: tel.(01) 83 91 946
Miha Zabret vodja KE 041 657 247

Mihelčič Anže Revir Kamnik- Komenda 041 657 267
(k.o. Stranje, Košiše, Bistričica, Kamnik, Volčji potok, Podgorje, Križ, Mlaka, Klanec, Tunjice, Kaplja vas, Moste, Suhadole in Nasovče),

Rok Jagodic Revir Sela 041 657 216
(k.o. Gozd, Črna, Godič, Mekinje, Tučna, Nevlje, Podhruška, Znojile, Palovče, Hruševka)

Miha Žnidaršič Revir Kamniška Bistrica 041 657 268
(k.o. Gojška planina, Črna, Županje njive)

Janez Spruk Revir Motnik 041 657 245
(k.o. Hribi, Motnik, Zgornji Motnik, Špitalič)

Jože Kozjek Revir Tuhinj 041 657 226
k.o., Loke, Rakitovec, Hribi, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj)

Zavod za gozdove Slovenije KE Kamnik