Naslovnica / NOVICE / Pregled (dobrega) dela Upravne enote Kamnik v letu 2015

Pregled (dobrega) dela Upravne enote Kamnik v letu 2015

Upravna enota Kamnik, ki pokriva območje občin Kamnik in Komenda, je tudi v lanskem letu nadaljevala z uspešnim delom, saj so z njenim delom zadovoljni tako občani, kot tudi zaposleni. Uspešno delo potrjujejo tudi rezultati, saj se UE Kamnik že vrsto let uvršča med najuspešnejše upravne enote v Sloveniji. Program dela za leto 2014 so realizirali v celoti, doseženi rezultati pa so v skladu z sprejetim programom in postavljenimi cilji, ki jih, kljub zaostrenim pogojem poslovanja in varčevanju, celo presegajo.

Delo Upravne enote Kamnik v lanskem letu sta, na včerajšnji konferenci za medije, predstavila načelnik UE Kamnik Mihael Novak ter Mag. Dušan Žumer, vodja Oddelka za upravne notranje zadeve.

Kot je posebej poudaril načelnik UE Kamnik Mihael Novak, ki to funkcijo opravlja že od samih začetkov kamniške upravne enote, so razlogi za uspešno delo predvsem sad načrtnega, strokovnega, odgovornega in zavzetega dela vseh sodelavk in sodelavcev, za kar se jim je ob tej priložnosti tudi iskreno zahvalil.

Zadovoljni uporabniki in zaposleni

Na upravni enoti so v jeseni 2014 izvedli anketo o zadovoljstvu strank in dosegli oceno 4,77, ki je še malo višja od zadnje ocene iz leta 2012. Zadovoljstvo strank, pa naj bi, bo besedah Mihaela Novaka, poleg navedenega potrjevali tudi mnogi odzivi in na različne načine podane pohvale uporabnikov storitev.

Zadovoljni, pa so tudi zaposleni, saj so na UE Kamnik uspeli ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni so z anketo svoje zadovoljstvo na delu ocenili s povprečno oceno 4,4, ki je bila pri vseh vidikih zadovoljstva višja od povprečne ocene v Republiki Sloveniji.

Iz uporabniškega vidika lahko dobro delo UE Kamnik potrdimo tudi sami, medtem, ko je visoka stopnja zadovoljstva z delom upravne enote zagotovo  tudi voda na mlin občinske uprave, kajti pretežen del občanov namreč še vedno ne razlikuje med delom občinske uprave in upravne enote, saj vse zadeve urejajo v isti stavbi oz. »na občini«.

Nekaj manj dela kot lani

UE Kamnik je lanskem letu obravnavala 14.128 upravnih zadev, kar je 1.227 oz. skoraj 8% manj kot v preteklem letu.

Skupno število upravnih zadev v reševanju se je v letu 2014 v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo na vseh področjih dela, razen na področju kmetijstva, kjer se je povečalo. Manj je bilo zamenjav dokumentov in dovoljen za bivanje tujcev, manj je bilo registracij vozil, zmanjšalo pa se je tudi število vlog za izdajo gradbenih dovoljenj za vse vrste objektov.

Zabeleženo je bilo tudi zmanjšanje drugih upravnih nalog, ki so jih lani opravili 32.772, kar je za 4.850 manj kot v preteklem letu (12,89 %).

V letu 2014 je bilo v primerjavi s preteklim letom opravljenih za 1.256 več drugih upravnih nalog na področju notranjih zadev ter za 1.212 drugih upravnih nalog več na področju pravosodja in javne uprave. Zmanjšale so se naloge na področju infrastrukture in prometa, in sicer za 7.452 zadev, manj zahtevkov za posredovanje podatkov so vložili tudi sodni izvršitelji, manj pa je bilo tudi prekrškovnih nalog, precej več dela pa so imeli v UE Kamnik z deli v povezanimi z referendumi in volitvami.

V skladu s sprejetim varčevalnim programom je zaposlenim v UE Kamnik uspelo znižati tudi stroške. Kot je povedal načelnik je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2014 racionalna. Število zaposlenih se je zmanjšala za dva uradnika, tako da je na UE Kamnik trenutno 33 redno zaposlenih uradnikov. Za plače, materialne stroške in investicije so v letu 2014 porabili 921.547 EUR, kar je za 5,7 % manj kot v preteklem letu (977.689 EUR).

Nekaj statističnih zanimivosti

statistika

Več rojstev kot smrti
Upravna enota Kamnik pokriva območje občin Kamnik in Komenda. Na območju UE se je število prebivalcev povečalo za 237 občanov in že presega število 37.000. Zabeleženih je bilo 444 rojstev in 260 smrti.

Zakonske zveze
Število sklenjenih zakonskih zvez se je v primerjavi z letom 2013 nekoliko zvišalo in sicer na 154 (v letu 2013 – 145). Izven uradnih prostorov je bilo sklenjenih 68 zakonskih zvez, v uradnih prostorih pa 86. Registrirane so bile tudi 3 istospolne zakonske zveze.

Menjave osebnega imena
V lanskem letu je bilo 48 vlog za spremembo osebnega imena (v letu 2013 – 50).

Menjava listin in izgubljeni dokumenti
V letu 2014 je bilo na UE Kamnik izdanih 4.754 javnih listin. Od tega je bilo vloženih 3.387 vlog za izdajo osebnih izkaznic in 1.367 vlog za izdajo potnih listin, skupaj z vpisom sprememb v potni list.

Pri svojem delu so uradniki opazili, da se iz leta v leto povečuje število postopkov s pogrešanimi in najdenimi potnimi listinami, osebnimi izkaznicami ter dovoljenji za začasno in stalno prebivanje. V letu 2014 je bilo kar 235 takih postopkov.

152 občanov brez veljavnega osebnega dokumenta
Lani je bilo 152 občanom poslano obvestilo, da ne posedujejo nobene veljavne javne listine.

Tujci
Izdanih je bilo 211 dovoljenj za stalno prebivanje tujcev, kar je nekaj manj kot v preteklem letu (269), prav tako pa se je precej zmanjšalo tudi število izdanih dovoljenj za začasno prebivanje tujcev. Lani 415 dovoljenj, v letu 2013 – 555.

Vloge za pridobitev državljanstva
Na področju državljanstva so v UE Kamnik zabeležili upad zadev. V celotnem poročevalnem obdobju je bilo obravnavanih 30 vlog za sprejem v državljanstvo RS (od tega je bilo 8 vlog kot nerešenih prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja). V zvezi z ugotavljanjem državljanstva so bile obravnavane 4 vloge.

Odškodnine izbrisanim
Dne 18. 6. 2014 se je začel uporabljati Zakon o povračilu škode osebam ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki je upravnim enotam dal nove pristojnosti. Po navedenem zakonu je denarno odškodnino možno uveljavljati v upravnem in sodnem postopku. Upravne enote so tako pristojne za odločanje o dveh novih zadevah, in sicer za odločanje v zadevah določitve denarne odškodnine v upravnem postopku in za odločanje v zadevah priznanja statusa upravičenca do povračila škode.

Vloženih je bilo 44 zahtevkov, od tega je bilo 8 zahtevkov zaradi nepristojnosti odstopljeno drugim upravnim enotam, ugodeno je bilo 34 zahtevkom, 1 zahtevek je bil zavrnjen in 1 zahtevek zavržen.

Ugotavljanje stalnega prebivališča
V preteklem letu se je nekoliko zmanjšalo število zahtevkov za vodenje postopkov ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Skupno je bilo vodenih 93 postopkov (v letu 2013 – 104). V večini teh postopkov, ki se sicer vodijo po uradni dolžnosti, prevladuje še vedno kot osnovi razlog finančna nedisciplina ter nerešena premoženjsko pravna razmerja med zakonci. Tem prevladujočim razlogom pa se v zadnjem času pridružujejo nekatera nova dejstva: uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz naslova stalnega prebivališča; izkoriščanje inštituta začasnega prebivališča v primerih, ko bi se sicer oseba morala stalno prijaviti na določenem naslovu; dejstvo je tudi, da veliko ljudi prebiva v najemniških stanovanjih, kjer jim najemodajalci ne dajo soglasja za prijavo prebivališča. Nekaj pobud je bilo danih tudi za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, dejansko pa so zaposleni v tujini (vozniki, ki so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v RS in se v Sloveniji dejansko ne naselijo).

Dolgovi umrlih se avtomatizirajo
S 1. 1. 2014 je bila vzpostavljena izmenjava podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter upravnimi enotami. Na osnovi te aplikacije je upravnim enotam omogočen neposredni dostop do baze podatkov o prejemnikih pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Od tega datuma dalje dosledno in ažurno vpisujemo v smrtovnico podatek v primeru, da je bila umrla oseba upravičena do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Orožje
Na področju orožja je 130 oseb registriralo 175 kosov orožja. V 99 primerih je bil voden postopek odjave orožja iz registra orožja in orožne listine, v 29 primerih je bilo izdano dovoljenje za nabavo streliva in v 19 primerih potrjeno pooblastilo za nošenje ali prenos orožja.

Društva
Na področju društev je bilo na novo registriranih 20 društev (v letu 2013 – 25), izbrisanih je bilo 8 društev (v letu 2013 – 10), v 50 primerih pa je bila izdana odločba o spremembi temeljnega akta oziroma zastopnika društva. Na dan 31. 12. 2014 je bilo v upravni enoti registriranih 325 društev (konec leta 2013 – 313). Izdanih je bilo 48 odločb o dovolitvi javne prireditve. Pri večjih in množično obiskanih javnih prireditvah, kamor sodijo Dnevi narodnih noš, Kmetijski sejem v Komendi, Kolesarska dirka Alpe ipd., so bile sklicane ustne obravnave, na katere so bili vabljeni poleg organizatorjev tudi predstavniki lokalnih skupnosti in predstavniki policije.

Zamenjajte vozniško dovoljenje
Kljub sprotni informiranosti občanov so na upravni enoti zabeležili negativni trend pri zamenjavi vozniških dovoljenj. Izdanih in zamenjanih je bilo 2.474 vozniških dovoljenj (leta 2013 – 2.551), zato nameravajo v prihodnje nameniti več pozornosti informiranju občanov, da z menjavo vozniških dovoljenj ne odlašajo do zadnjega roka.

Nekaj več registriranih vozil in voznikov
Minimalno se je povečalo število registriranih motornih in priklopnih vozil. V letu 2013 je bilo registriranih 22.493, do zaključka meseca novembra 2014 pa 22.768 vozil. Na novo je bilo registriranih 1.014 vozil, odjavljenih pa 1.459 vozil.

Tudi število voznikov se je povečalo, in sicer iz 22.625 v letu 2013 na 23.392.

Pretečena prometna dovoljenja
Lastnikom vozil je bilo lani poslanihi 745 obvestil o poteku veljavnosti prometnega dovoljenja nad 30 dni in preko 2.800 prijaznih obvestil (v obdobju od 1. 1. 2014 do 20. 10. 2014).

275 odvzetih vozniških dovoljenj
Izvršenih je bilo 275 sodb o prekršku, s katerimi je bila voznikom izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, oziroma prepoved vožnje z motornim vozilom ali prenehanje veljavnosti z odložitvijo izvršitve (v letu 2013 – 158).

Kot prekrškovni organ je upravna enota izdala 92 plačilnih nalogov in predlagali 78 izvršb oziroma predlogov za prisilno izterjavo neplačanih glob, v obravnavi pa so imeli tudi eno zahtevo za sodno varstvo.

 

Druga področja dela Upravne enote Kamnik bomo, spričo obsežnosti in aktualnosti, predvsem na področju urejanja okolja in prostora ter kmetijstva, predstavili v posebnih prispevkih.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve