Naslovnica / Pavliha / Prepoved prodaje in zaplemba vsega alkohola na območju države

Prepoved prodaje in zaplemba vsega alkohola na območju države

V sklopu ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je Vlada RS izdala Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih, ki, med drugim, na območju cele države zapoveduje popolno prepoved prodaje alkohola, obenem pa zapoveduje tudi obvezno oddajo oziroma, če se izrazimo bolj razumljivo, zaplembo vseh alkoholnih pijač v državi.

Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih, ki ga je vlada sprejela sinoči na svoji 11. dopisni seji je, kot je pojasnil državni sekretar Vesi Vodopivec, zgolj eden izmed nujnih ukrepov, ki bo pomagal pri zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom.

S tem odlokom se namreč začasno določajo posebni pogoji glede dobaviteljev etanola kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev, predvsem pa za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19. Z odlokom Slovenija poenostavlja nacionalne zahteve in z njimi ne posega v krovno EU uredbo ali delovanje notranjega trga na področju biocidov, pri tem pa se država zanaša predvsem na lastne zmogljivosti in samooskrbo.

Gre namreč za to, da v državi že dlje časa kronično primanjkuje razkužilnih oz. dezinfekcijskih sredstev, medtem ko je etanol dokazano eno izmed najboljših, najučinkovitejših ter cenovno ugodnih dezinfekcijskih sredstev, kot vemo pa ga je dovolj na razpolago v različnih alkoholnih pijačah, ki pa niso uporabne za dezinfekcijo, saj povečini vsebujejo manj kot 60% alkohola, ki je potreben za učinkovito dezinfekcijo.

Zaradi obsežnega širjenja virusa SARS-CoV-2 in razglasitve epidemije COVID-19 se je v Republiki Sloveniji povečala potreba po biocidnih proizvodih iz vrste proizvodov 1 in 2 za osebno razkuževanje in razkuževanje površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Teh potreb ni mogoče zadovoljiti z biocidnimi proizvodi z etanolom, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 528/2012/EU, saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz 95. člena navedene uredbe, zasedene.

Zaradi ustrezne oskrbe na območju Republike Slovenije s sredstvi za razkuževanje se z odlokom začasno zaostrijo pogoji za uporabo etanola kot aktivne snovi, in sicer tako, da se za njihovo proizvodnjo lahko uporabi tudi etanol drugih dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje. V ta namen je z uredbo, ki je stopila v veljavo ob polnoči, zapovedana popolna prepoved prodaje vseh alkoholnih pijač oz. pijač, ki vsebujejo več kot 2% alkohola, saj bodo le-te uporabljene za proizvodnjo vsaj 60% čistega etanola, kakršen je učinkovit v dezinfekcijske namene.

V ta namen se bodo najprej uporabile zaloge vseh proizvajalcev, dobaviteljev in prodajalcev alkoholnih pijač, ki delujejo na območju države, v primeru, da te zaloge ne bodo zadoščale, pa bodo k obvezni oddaji vsega alkohola zavezana tudi vsa gospodinjstva in fizične osebe v državi.

Določila uredbe ter uredba sama, bo podrobneje predstavljena na novinarski konferenci ob 14. uri, naj bi dopuščala tudi nekatere izjeme, ki pa naj bi se, kot smo uspeli zaenkrat izvedeti, nanašala zgolj vzorčne primerke, na vino, ki se uprablja za verske obrede oz. t.i. mašno vino, na najdragocenejša arhivska vina in nekatere avtohtone lokalne alkoholne posebnosti, kot sta denimo ogrožena dolenjska šmarnica, tunjiški močeradovec in podobno, ki jih je potrebno, vsaj v omejenem obsegu, potrebno ohraniti kot nacionalno kulturno oz. alkoholno dediščino, medtem ko izjem za druge pijače, razen manjših vzorčnih količin posameznih pijač, niso predvidene.

Kljub temu, da utegne neljub, bržkone pa tudi precej nepriljubljen, vendar nujno potreben ukrep, prizadeti vsaj polovico državljanov naše države, pa se v vladi obenem nadejajo tudi nekaterih drugih posrednih pozitivnih učinkov uredbe, in sicer predvsem v smislu zmanjšanja števila kršitev prepovedi druženja in vandalizma, zmanjšanje števila prometnih nesreč, nenazadnje pa tudi občutno zmanjšanje družinskega nasilja in socialnih stisk, ki jim največkrat botruje prav uživanje alkohola oz. kronični alkoholizem.

Vlada pri uvedbi in izvajanju določil uredbe, ki jo utegnejo kritiki, kljub dobrosrčnim in najboljšim namenom, bržkone označiti kar za prohibicijo, ne pričakuje večjih težav, saj so so člani vlade prepričani, da se državljani zavedajo resnosti situacije v kateri smo se znašli, zato so prepričani, da se bodo državljani, vsaj za nekaj časa in v dobrobit zdravja, z veseljem pripravljeni odreči tudi alkoholu.

Glede na to, da pa je v naši državi precej državljanov kronično odvisnih od alkohola, uredba predvideva tudi vzpostavitev centralnega državnega registra alkoholikov, preko katerega bo vsem državljanom, ki se bodo registrirali kot alkoholiki, zagotovljena pomoč pod zdravniškim nadzorom, zaradi česar se bodo v zdravstvenih domovih odprle alkoholične ambulante, ki bodo, podobno kot metadonske ambulante, skrbele za najnujnejšo oskrbo alkoholnih odvisnikov.

Več podrobnejših informacij vladnem Odloku o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih bo na voljo tekom dneva.