Naslovnica / NOVICE / Problematika nasilja v družini

Problematika nasilja v družini

V četrtek, 1.10.2015, je v prostorih Centra za socialno delo Kamnik potekal posvet ravnateljev in svetovalnih delavcev osnovnih šol in vrtcev Občin Kamnik, Komenda in Preddvor. V okviru prizadevanj Centra za socialno delo Kamnik za boljše sodelovanje s službami na področju nasilja v družin in s tem dvigovanjem kakovosti dela, redno potekajo srečanja z ravnatelji in svetovalnimi delavci osnovnih šol in vrtcev na področju občin Kamnika, Komende in Preddvora. Na pobudo Centra za socialno delo Kamnik so bili na posvet povabljeni tudi predstavniki Policijske postaje Kamnik in Zdravstvenega doma Kamnik. Vseh udeležencev posveta je bilo devet, predstavniki zdravstvenega doma Kamnik se srečanja niso udeležili.

Za usklajeno in kakovostno delovanje na področju nasilja, je pomembno sodelovanje vseh omenjenih služb, zato je bil namen tokratnega srečanja uskladitev delovanja služb v primeru pojava nasilja, izmenjava informacij in izkušenj pri tem ter ubesedenje medsebojnih pričakovanj različnih služb.

Prisotni so se dogovorili, da je potrebno nadaljevati s prizadevanji za čim boljše koordiniranje služb na področju nasilja v družini. Ugotovili so, da se službe med seboj dobro povezujejo in uspešno sodelujejo, vendar pa je za izboljšavo sodelovanja potrebno postoriti še naslednja dejanja:

  • Oblikovati seznam kontaktnih oseb po posameznih službah, ki delujejo v smeri zaščite žrtev nasilja, za čim hitrejšo izmenjavo informacij v smeri učinkovitega delovanj strokovnih služb.
  • Seznaniti vse službe z dokumentom »Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družin«, ki so ga podpisala Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za notranje zadeve, v zvezi z učinkovitim delovanjem služb, ki delujejo v primeru zaznave nasilja in ukrepanja v smeri zaščite žrtev nasilja.

Udeleženci posveta so se dogovorili, da se bodo še naprej redno srečevali.

 

Besedilo in fotografije: Člani strokovnega tima za obravnavo nasilja Centra za socialno delo Kamnik