Naslovnica / Napovedi in obvestila / Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine

Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine

Občina Kamnik je objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v letu 2016.

Višina razpisanih sredstev je 8.000,00 €.

Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani-fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

  • so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot,
  • so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oz. dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih in poslovnih prostorov, niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na pripadajoči solastniški delež.

Rok za predložitev vlog je 5. 10. 2016.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Kamnik prispele do datuma za predložitev do 12. ure. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih popolnih vlog.

X