Naslovnica / NOVICE / Smrad na Tunjiškem klancu

Smrad na Tunjiškem klancu

Izgradnja novega kanalizacijskega sistema je zagotovo več kot dobrodošla pridobitev tudi za krajane Tunjic, ki so ob izgradnji kanalizacije navsezadnje prišli tudi do nove ceste, vse pa kaže, da se z novim kanalizacijskim sistemom pojavljajo tudi nove težave, ki pa so najbrž zgolj prehodnega značaja.

Pred dnevi smo v uredništvo portala Kamnik.info namreč prejeli pismo krajana Tunjic, ki se je spraševal, zakaj je na Tunjiškem klancu občasno moč zaznati zelo močan oz. kot je zapisal, neznosen smrad, hkrati pa navedel, da so krajani pri novem črpališču v Kurji dolini že večkrat zaznali prisotnost delavcev Komunalnega podjetja Kamnik. Ker je, po besedah omenjenega krajana Tunjic smrad res neznosen, nas je zaprosil, če se lahko pozanimamo zakaj do vsega skupaj prihaja in če lahko v kratkem pričakujejo, da se bodo zadeve uredile.

Za pojasnilo oz. informacije smo zaprosili Občino Kamnik, od koder so nam posredovali sledeč odgovor:

»Komunalno podjetje Kamnik d.d. (KPK d.d.) je dne, 11. 10. 2016, od Občine Kamnik v upravljanje prejelo kanalizacijsko omrežje na območju Tunjiške ceste, Košiš, Tunjiške Mlake in Tunjic. V mesecu oktobru je upravljalec vsem lastnikom objektov poslal dopis, da je potrebno skladno z 22. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS št. 64/2009), najkasneje v šestih mesecih po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja in pridobitvi uporabnega dovoljenja,  priključiti vse objekte na javno infrastrukturo. Izgradnja kanalizacijskega omrežja se lahko izvaja pod nadzorom upravljalca omrežja, stranka pa mora pred izvedbo priključka pri upravljavcu vložiti prijavo priključka z obrazcem, ki se nahaja na spletni strani www.kpk-kamnik.si ali pa ga osebno dvigne na sedežu podjetja.

Smrad katerega opisujete, je lahko posledica več dejavnikov, zato je težko sklepati kaj je vzrok. Najprej bi bilo potrebno ugotoviti izvor smradu (ali prihaja iz hišnih priključkov, greznic, kanalizacijskih cevi, iz jaškov, črpališč, itd.), šele nato se lahko odpravi vzrok smradu.

Vsekakor smrad ni in ne sme biti prisoten pri nemotenem delovanju kanalizacijskega sistema. V kolikor se smrad pojavi, je le ta pokazatelj, da nekje sistem ne deluje pravilno. Občani naj se v tem primeru obrnejo na koncesionarja javne službe. Kot smo že omenili, je na podlagi podeljene koncesije,  za oskrbo sistema zadolženo podjetje KPK d.d..

Obvezna javna služba odvajanja odpadnih in padavinskih voda med drugim obsega tudi redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav ter izvajanje morebitnih rekonstrukcij, zato naj prebivalci stopijo v stik z upravljavcem da se vzrok smradu čim prej odkrije in tudi odpravi.«

cpralisce-tunjice-3

Da so s črpališčem v Kurji dolini pri Tunjicah očitno res neke težave, priča tudi to, da smo danes dopoldne, ko smo omenjeno črpališče obiskali tudi sami, tamkaj naleteli na delavca Komunalnega podjetja Kamnik, ki je izvajal dela v elektro omarici črpalne postaje.

Smradu tokrat sicer ni bilo zaznati, se pa vseeno nadejamo, da bodo težave, v zadovoljstvo vseh, čim prej odpravljene, v kolikor pa bodo takmajšnji krajani znova zaznali smrad, pa naj se obrnejo neposredno na Komunalno podjetje Kamnik in jih o težavah obvestijo.