Naslovnica / NOVICE / Sod smodnika: Skrivnostno mešetarjenje z urejanjem prostora v Občini Kamnik

Sod smodnika: Skrivnostno mešetarjenje z urejanjem prostora v Občini Kamnik

Pristojni na Občini Kamnik nočejo razkriti kdo so bodoči investitorji za pripravo Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) na območju občine Kamnik, s katerimi že imajo sestanke.

Izsek iz Tednika Občine Kamnik (30. 10. 2017)

Pred časom je našo pozornost vzbudila mimobežna, na prvi pogled skorajda nedolžna navedba podatka v Tedniku Občine Kamnik, v katerem se je kamniška občinska uprava »pohvalila«, da so imeli v preteklem tednu več sestankov z »bodočimi investitorji za pripravo OPPN

Ker je urejanje prostora v občini nesporno eno izmed najbolj pomembnih, hkrati pa tudi najbolj občutljivih področji, nenazadnje se s sprejemanjem odločitev na tem področju določa kdo, kaj in kje bo lahko (ali pa ne) gradil, smo želeli vse skupaj nekoliko podrobneje preveriti, predvsem pa razjasniti, kajti iz nadaljnih navedb in pojasnil Občine Kamnik je moč sklepati, da si nekateri potencialni investitorji vse skupaj predstavljajo precej po domače.

Kdo so skrivnostni investitorji?

Zato smo Občino Kamnik zaprosili, da posreduje informacije o tem, s katerimi investitorji so bili opravljeni sestanki in na katera konkretna območja OPPN-jev oz. občine je tekla beseda.

Žal nam, na naše precejšnje presenečenje, pristojni na Občini Kamnik niso posredovali konkretnega in jasnega odgovora, ampak so nam odgovorili zgolj na splošno:

OBČINA KAMNIK: »Kot smo navedli v Tedniku, je bilo v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora opravljenih več sestankov v zvezi s pričetki postopkov OPPN-jev. Sporočamo vam, da so bili s potencialnimi investitorji opravljeni zgolj informativni pogovori in, da do danes še nismo prijeli relevantnega gradiva. V skladu z veljavno zakonodajo bomo takoj, ko bo gradivo primerno za pričetek postopkov, izdali sklepe o pričetku postopka OPPN-jev. Sklepi z vsemi relevantnimi podatki bodo objavljeni na uradni spletni strani Občine Kamnik in v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Javnosti se (zaenkrat) vse skupaj nič ne tiče

Izmikajoč, če že ne povsem slepomišen Občine Kamnik, ki ni postregel z zahtevanimi informaciji, ni podal konkretnih odgovorov, zato smo občini še enkrat zastavili še bolj konkretna vprašanja, in sicer:

  • Kdaj (datum) in s katerimi investitorji (ime investitorja) so bili opravljeni sestanki glede priprave OPPN in na katera ureditvena območja Občine Kamnik so se sestanki nanašali?
  • Kateri predstavniki Občine Kamnik so na omenjenih sestankih prisostvovali?
  • Kakšni so bili sklepi in ugotovitve sestankov?

Žal tudi v naslednjem odgovoru Občine Kamnik nismo prejeli nič drugega, kot zgolj nekakšen izmikajoč birokratsko aroganten odgovor, ki ga lahko razumemo kvečjemu v smislu, da se občanov vse skupaj (zaenkrat) nič ne tiče ter da bomo z vsem skupaj seznanjeni takrat, ko se bo odgovornim na Občini Kamnik to pač zahotelo oz. bolje rečeno, ko se temu ne bodo mogli več izogniti.

OBČINA KAMNIK: »Na zastavljena novinarska vprašanja v zvezi s predmetnim področjem dela smo vam 30. 10. 2017 po elektronski pošti že posredovali relevanten odgovor, iz katerega nedvoumno izhaja, da je šlo za informativne pogovore, ki so bili opravljeni v okviru notranje organizacijske enote Oddelek za urejanje prostora.

Kot vam je znano, slednjega vodi dr. Marija Tadeja Ježek. Upoštevaje dejstva, da je šlo zgolj za informativne pogovore in da v tej zvezi še ni bilo uvedenih nobenih formalnih postopkov glede priprave sprememb oziroma dopolnitev OPPN-jev, vam drugih relevantnih informacij ne moremo posredovati. Občinska uprava je v skladu z veljavnimi predpisi, tudi ko gre za področje urejanja prostora, dolžna opraviti pogovore s katerokoli zainteresirano stranko, sočasno pa poskrbeti za integriteto taistih zainteresiranih subjektov.

V primeru konkretno izkazanega interesa, podkrepljenega s predložitvijo predpisanih gradiv, ki bodo osnova za pričetek formalnega postopka morebitnega spreminjanja OPPN-jev, bomo o tem obvestili zainteresirano javnost, in sicer z objavo relevantnih informacij na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Mešetarjenje, lobiranje, pritiski in grožnje

V občini Kamnik je trenutno kar nekaj odprtih in perečih vprašanj v zvezi z urejanjem prostora, od katerih je najbolj »vroče« predvsem območje nekdanje smodnišnice, kjer že dlje časa vlada prava stihija, v ozadju vsega skupaj pa se odvijajo najrazličnejša lobiranja, pritiski, izsiljevanja ter tudi grožnje vsem, ki se na takšen ali drugačen način upirajo pritiskom in interesom kapitala ter vplivnih posameznikov, ki si z mešetarjenjem z zemljišči v občini Kamnik, ne glede na koristi in interese mesta, občine in njenih prebivalcev, obetajo hitre in mastne zaslužke.

(Ne)odgovorov Občine Kamnik, netransparentnosti postopkov, skrivanje podatkov in informacij na konkretno zastavljena vprašanja, pa si žal ne moremo razlagati drugače, ko da pritiskom in lobiranju vse bolj podlegajo oz. pri tem že kar konkretno  sodelujejo, tudi pristojni na Občini Kamnik.

Spomnimo se le, s kakšno naglico so bile junija, na zadnji seji občinskega sveta, kljub poprejšnjim opozorilom in pomislekom, sprejete denimo Smernice prostorskega razvoja območja nekdanje smodnišnice oziroma t.i. Strokovne podlage, za katere so nas (in svetnike) pristojni na seji Občinskega sveta Občine Kamnik prepričevali, da so neobvezne, pa četudi so osnova za izdelavo Občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Po informacijah, ki jih imamo, imajo nekateri investitorji za dobršno območje smodnišnice, OPPN-je že izdelane, njihova prizadevanja, oz. bolje rečeno, lobiranja in pritiski, pa v tem trenutku potekajo predvsem v smeri, da bi pristojne prepričali, da se območja smodnišnice ne bi obravnavalo kot celoto, ampak bi se ga razbilo na posamezne sklope, s čemer bi lahko (še) lažje uveljavljali svoje (vrtičkarske) kapitalske interese, s čemer se na nek način, le da v še večjem obsegu, ponavlja zgodba soseske Mali grad oz. območja nekdanjega Utoka in Alprema.

Kot zaenkrat vse kaže, pa jim gredo vsaj nekateri na Občini Kamnik, ki bi morali skrbeti predvsem za interese občine in občanov, pri vsem skupaj zelo na roke. Če že ne drugače, zagotovo s skrivanjem informacij pred javnostjo.