Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Tuhinjska dolina se še naprej povezuje

Tuhinjska dolina se še naprej povezuje

Na povabilo Turističnega društva Tuhinjska dolina so se v Termah Snovik ponovno srečali predstavniki društev, krajevnih skupnosti, šole, turističnih ponudnikov, potovalne agencije in člani turističnega društva Tuhinjska dolina, skratka vsi tisti, ki se zavzemamo za kvaliteto življenja in večjo prepoznavnost Tuhinjske doline, ki jo bomo dosegli s povezovanjem in skupno promocijo.

Na srečanju, ki je minuli četrtek potekalo v novi dvorani Term Snovik, udeležila pa sta se ga tudi župan Matej slapar in nekdanji v.d. direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik,  g.  Franci Kramar, so prisotni na kratko predstavili izvedene aktivnosti v zadnjem obdobju ter razkrili tudi nekaj prihodnjih načrtov.

Župan Matej Slapar se je zbranim zahvalil za njihov trud in prizadevnost ter doprinos k prepoznavnosti, ne le Tuhinjske doline, ampak tudi občine, hkrati pa prisotne seznanil s trenutnimi aktivnostmi in prihodnjimi načrti v Tuhinjski dolini, kjer se trenutno obnavljata trško jedro in kanalizacija v Motniku,  pločnik v Špitaliču, izvaja se varna pot v šolo v Šmartnem, urejajo se razne lokalne ceste, v prihodnje pa je predvidena še vrsta drugih aktivnosti.

Franci Kramar je, kot predstavnik Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, poudari odlično sodelovanje z društvi iz doline, predvsem s Turističnim društvom Tuhinjska dolina,  kateremu so finančno pomagali pri postavitvi drsališča, s skupnimi močmi pa je bil ponatisnjen tudi zemljevid tematskih pohodnih poti v dolini.

Dobro sodelovanje z različnimi akterji v Tuhinjski dolini je izpostavil tudi Predrag Canjko, direktor Term Snovik, v nadaljevanju pa je beseda tekla o  pomembnosti in prispevku lokalnega glasila Tuhinjski glas, ki s svojo vsebino pomaga pri ohranjanju izročila za zanamce.

Tekom pogovora je bilo predstavljenih tudi kar nekaj idej in predlogov, bodisi o nujnosti nadaljevanja izgradnje kolesarske poti Kamnik – Vransko, o povezavi tematske poti Snovik – Sela, obnovitvi smerokazov ob pohodni poti  Gora- Snovik – Poljana, pozitivno pa je bila sprejeta tudi novost v dolini, in sicer šola zdravja, ki vsako jutro med tednom poteka pri oz. v šotoru pri Termah Snovik.

 

Na srečanju so se predstavili tudi turistični ponudniki iz Tuhinjske doline, ki so izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem s Termami Snovik, kot tudi Turističnim društvom Tuhinjska dolina, ki je izdelalo novo spletno stran. Le-ta obenem služi tudi kot informativno oz. destinacijsko spletišče, saj so na njej, razen tuhinjskih zanimivosti, predstavljeni tudi različni turistični ponudniki iz  doline.

V soboto, 19. 6. 2021, bo Turistično društvo Tuhinjska dolina, v sodelovanju z Občino Kamnik,  priredilo glasbeni večer VSE NAJBOLJŠE SLOVENIJA, ki pa zaradi epidemije, ne bo potekal v takšnem obsegu, kot je bilo sprva zamišljeno. Slovesnost v počastitev tridesetletnice naše države je bila namreč prvotno zamišljena tudi kot večdnevno srečanje Tuhinjcev, ki so se preselili v druge kraje oz. tujino.

Gospod Hribar je prisotne  seznanil še z nadaljnjimi investicijami v Termah Snovik – izgradnjo hotela in izgradnjo pokritega olimpijskega bazena, za kar pa bo potrebno pridobiti še spremembo prostorskega načrta.

Pri Turistični zvezi Slovenije letos poteka akcija – sončna Slovenija, zato je Matevž Hribar, ki sicer skrbi za sončnice in sončno Tuhinjsko dolino, sončnic letos posejal še več.

S ciljem, da Tuhinjska dolina postane celovita turistična destinacija, so se sodelujoči strinjali, da bodo promovirali drug drugega, na koncu pa ugotovili, da so takšna srečanja ter povezovanja nuja, če hočemo, da se naša dolino turistično razvija, obenem pa ostaja neokrnjena zelena dolina, ki vabi in , nudi oddih v naravi.

Pavla Tomec, TD Tuhinjska dolina
Foto: Kamnik.info