Naslovnica / Napovedi in obvestila / V Komunalnem podjetju Kamnik zaposlimo sodelavce različnih profilov

V Komunalnem podjetju Kamnik zaposlimo sodelavce različnih profilov

V svojo sredino vabimo dinamične, pozitivno naravnane in samoinicativne sodelavce. Pridružite se nam! 

Zaposlujemo sodelavce različnih profilov, z različnim spektrom znanj. V našem podjetju je hitro nabiranje izkušenj neizbežno. Pri zaposlovanju dajemo prednost kandidatom iz kamniške občine. Za vse dodatne informacije v zvezi s prostimi delovnimi mesti ali z zaposlovanjem pokličite našo kadrovsko službo. Prijave sprejemamo 14 dni od objave prostega delovnega mesta. Vabljeni v naš kolektiv!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: ČISTILKA (M/Ž)

Opis nalog:

 • čiščenje poslovnih prostorov,
 • skrb za red in čistočo delovnega okolja,
 • vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v povezavi s področjem dela.

Pričakujemo:

 • izobrazba: II. stopnja izobrazbe oz. končana osnovna šola,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • zanesljivost in natančnost,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje in nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: ČISTILKA)

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO – AVTOMEHANIK (M/Ž)

Opis nalog:

 • popravila in servisiranje težjih motornih vozil in gradbenih strojev,
 • skrb za urejenost delovnega okolja in delovnih strojev,
 • izvajanje del skladno z navodili, sprejetimi standardi in pravilniki,
 • vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v povezavi s področjem dela.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna – smer: motorna vozila, ladje in letala (IV. stopnja),
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • zanesljivost in natančnost,
 • doseganje planov dela,
 • pozitiven odnos odnos do sodelavcev in pripadnost podjetju,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela, vestnost in zavzetost,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje in nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: AVTOMEHANIK)

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: POGREBNIK (M/Ž)

Opis nalog:

 • organizacija in izvedba pogrebne slovesnosti,
 • izkop jam za pokojne,
 • prevozi pokojnikov,
 • delo s pokojniki (priprava pokojnikov za pogrebni ceremonial),
 • pomoč pri prenosu pokojnikov,
 • vzdrževanje, čiščenje in urejanje pokopališč,
 • sodelovanje pri pogrebnem ceremonialu,
 • opravljanje drugih del in nalog v skladu s strokovno usposobljenostjo, potrebami in po nalogu nadrejenega.

Pričakujemo:

 • izobrazba: nižja poklicna šola (III. stopnja),
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • znanje slovenskega jezika in osnovno poznavanje dela z računalnikom,
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, sposobnost opravljanja težkih fizičnih del ne glede na vremenske pogoje, sposobnost opravljanja različnih del v zvezi s pokopom, pieteta do pokojnikov in svojcev idr.,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: POGREBNIK)

6. 6. 2022 | STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE (TGM) – M/Ž

 Opis nalog:

 • upravljanje s stroji TGM – nizke gradnje (bager, finišer, valjar, gredar, nakladač idr.) – izkopavanje, nakladanje, razlaganje, nameščanje, planiranje, utrjevanje, polaganje asfalta idr.,
 • skrb za tehnično primernost strojev – čiščenje, vzdrževanje in podmazovanje strojev,
 • oskrbovanje strojev z gorivom in potrošnim materialom,
 • odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje okvar pristojnim,
 • izvajanje drugih del po naročilu nadrejenega.

Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna šola – smer: gradbeništvo (IV. stopnja),
 • pridobljeno Potrdilo o  strokovni usposobljenosti upravljanja s TGM,
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B, F in G kategorije,
 • drugi pogoji: delavnost, pozitivna naravnanost in veselje do dela, odgovornost in zanesljivost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • dinamično in raznoliko delo,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: STROJNIK TGM)

6. 6. 2022 | VOZNIK TOVORNEGA VOZILA (M/Ž)

 Opis nalog:

 • prevozi gradbenega materiala,
 • opravljanje ostalih prevozov povezanih z izvajanjem javnih služb (vodovod, odpadne vode, vzdrževanje cest idr.)
 • pomoč pri ostalih delih, ki se izvajajo s tovornim vozilom,
 • zimska služba, posipanje, pluženje,
 • nakladanje in razkladanje materiala,
 • skrb za delovno opremo in tovorno vozilo,
 • skrb za material/vozilo in preprečevanje odtujevanje materiala/vozila,
 • druga dela vezana na izvajanje prevozov s tovornimi vozili.

Pričakujemo:

 • izobrazba: poklicna šola voznika tovornega vozila ali zaključena IV. stopnja izobrazbe,
 • pridobljena temeljna poklicna kvalifikacija za voznike – KODA 95,
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj na delovnem mestu voznika tovornega vozila,
 • vozniški izpit B, C in E kategorije,
 • drugi pogoji: pozitivna naravnanost, zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje,
 • možnost takojšnje zaposlitve.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA)

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: ELEKTRIČAR (M/Ž)

  Opis nalog:

 • elektro dela na vzdrževanju javne razsvetljave,
 • elektro vzdrževalna dela na vodovodnih in kanalizacijskih črpališčih,
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb,
 • skrb za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Kamnik,

Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna – smer elektrotehnika in energetika – IV. stopnja
 • odgovornost pri delu
 • eno leto delovnih izkušenj;
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik); dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas;
 • dinamično delo v ambicioznem delovnem okolju;
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: ELEKTRIČAR)

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž)

 Opis nalog:

 • izvajanje fizičnih del pri gradnji in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema in greznic,
 • ostala fizična dela na vzdrževanju komunalne infrastrukture,
 • skrb za red in čistočo delovnega mesta;
 • opravljanje vseh drugih del, ki spadajo v področje dela oziroma jih določi nadrejeni in je zanje strokovno in fizično odgovoren.

Pričakujemo:

 • izobrazba: II. stopnja izobrazbe oz. končana osnovna šola
 • zanesljivost, vestnost in odgovornost;
 • dobra fizična kondicija;
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje;
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: KOMUNALNI DELAVEC)