Naslovnica / NOVICE / Visoki stroški zimske službe

Visoki stroški zimske službe

Minulo noč je znova zapadlo nekaj malega snega, sneženje pa med nekaterimi občani vsako leto povzroči tudi nekaj razburjenja na račun zimske službe, ki je Občini Kamnik v precejšnje finančno breme.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki kot koncesionar vzdržuje kamniške lokalne ceste, so sicer kar precej pridni in zagnani, ampak zavedati se je potrebno, da niso ravni humanitarni delavci, saj vsako njihovo posredovanje precej stane. Komunalno podjetje Kamnik je namreč že precej časa dobičkonosno zasebno podjetje, ki ni v lasti občine, kot so še vedno zmotno prepričani številni občani.

Nekaj pritožb občanov, glede neočiščenih lokalnih cest in pločnikov, je najbrž tudi upravičenih, povečini pa bi tovrstne pritožbe lahko pripisali predvsem nepotrpežljivosti in razvajenosti voznikov in pešcev, ki pozabljajo, da živimo v alpski deželi, kjer je sneg, kljub zelenim zimam, povsem običajen naravni pojav, čiščenje snega pa zahteva kar nekaj časa ter, kot že omenjeno, tudi precej denarja.

Ne gre pozabiti, da Komunalno podjetje Kamnik d.d., vzdržuje 138,690 km lokalnih cest, 6,375 km lokalnih zbirnih cest, 11,755 km lokalnih mestnih in krajevnih cest, 25,715 km javnih poti v mestu Kamnik, 177,916 km javnih poti izven mesta Kamnik, 8,768 km nekategoriziranih cest in 46,034 km nekategoriziranih javnih prometnih površin, kar skupaj znese kar 418,253 km cest.

Običajno vozniki in pešci, največkrat mestni oz. ravninski, ki jadikujejo nad neočiščenimi cestami in pločniki, vidijo zgolj poti in ceste pred svojimi dvorišči, pozabljajo pa na to, da je v občini Kamnik kar nekaj visoko ležečih naselij, kjer je običajno tudi še več snega, zato je bržčas razumljivo, da vse ceste in poti hkrati ne morejo biti očiščene, ampak je včasih potrebno na čiščenje kakega odseka počakati tudi kak dan ali dva.

V vsakem primeru, pa zagotavljanje zimske službe Občini Kamnik predstavlja precejšnje finančno breme, ki vsako leto nanese nekaj sto tisoč evrov. V letu 2013, ko je bila zima nekoliko bolj bogata s snegom, je ta znesek znašal kar 906.355 evrov, medtem ko v bolj milih zimah znaša okrog 400.000 evrov.

Bržčas bi se te stroške, ob nekoliko večji potrpežljivosti in razumevanju občanov, dalo tudi precej zmanjšati, ampak nekateri občani in občanke, žal, še vedno težko dojamejo, da mora biti vozilo v zimskih razmerah ustrezno opremljeno, voznik pa mora vožnjo v zimskih razmerah tudi obvladati, če ne je bolje, da se tistih nekaj dni posluži javnega prevoza.

Med zimsko opremo vsakega vozila zagotovo sodijo tudi verige, ampak voznic in voznikov, ki bi jih imeli, predvsem pa znali nadeti in uporabljati, bi v Kamniku in bližnji okolici najbrž našli zgolj za vzorec. Med vozniki in voznicami iz višjih predelov občine, kjer zaradi snega in zime običajno ne jamrajo in, za razliko od svojih »nižinskih kolegov«, ne glede na razmere pravočasno pridejo v službo, ali kamorkoli so že namenjeni, pa so verige povsem običajna oprema, njihova uporaba pa osnovno in nujno vozniško znanje.

Podobno velja tudi za pešce, kajti vsi, ki se pritožujejo nad zasneženimi pločniki, na pot do bližnjega bifeja ali trgovine pa se podajo v salonarjih ali  v kroksih, pa so najmanj smešni, da ne uporabimo kakega bolj sočnega izraza, s katerim znajo taisti “obložiti” skrbnike kamniških lokalnih cest.

Stroški zimske službe v zadnjih štirih letih

LETOSTROŠKI ZIMSKE SLUŽBE
2011367.893 €
2012473.000 €
2013906.355 €
2014399.105 €