Naslovnica / NOVICE / Voda bo znova klorirana

Voda bo znova klorirana

Komunalno podjetje Kamnik je danes prek svoje spletne strani uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica obvestilo, da bo od jutri, 24.11.2017, znova  vzpostavljena preventivna dezinfekcija vode.

Po navedbah KPK naj bi bil ukrep začasen, izvajal pa naj bi se predvidoma 10 dni oz. do preklica.

Klorirana voda utegne med prebivalci, ki živijo na območju vodovodnega sistema Kamniška Bistrica , (Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Godič, Kregarjevo, Kršič, Okroglo, Podjelše, Stranje, Stahovica, Vodice nad Kamnikom, Zagorica nad Kamnikom, Zakal in Županje njive) ki je bil povečini zgrajen s samoprispevkom, ponovno povzročiti nemalo slabe volje.

Občani, ki živijo neposredno pod hribi, kjer bi morali praviloma imeti in piti najboljšo vodo, se s tem, da morajo, četudi zgolj občasno, piti klorirano vodo, namreč nikakor ne morejo sprijazniti. Zato od pristojnih pričakujejo takojšnje ukrepanje, ne le v smislu za vse pogostejših »preventivnih dezinfekcij«, ampak predvsem v smeri odkritja in odpravljanja vzrokov za občasen pojav neskladnih vzorcev oz. onesnaženja vode, ki je bila še pred časom povsem neoporečna.

Glede na to, da je napovedana preventivna dezinfekcija že druga v letošnjem letu, smo Komunalno podjetje Kamnik, ki je izvajalec koncesije za oskrbo s pitno vodo v občini Kamni, zaprosili za podrobno pojasnilo, njihov odgovor pa se glasi:

»V letošnjem letu smo preventivno kloriranje izvajali v mesecu maju. Za tak ukrep smo se primorani odločiti, ko se pojavijo koliformne bakterije v sistemu in niso odpravljene samo s spiranjem sistema. To se pojavlja predvsem v spomladanskem in jesenskem času zaradi več padavin in večjih temperaturnih sprememb. Po posvetu z Nacionalnem laboratorijem za zdravje, okolje in hrano iz Kranja, ki za nas opravlja tudi redni mesečni monitoring pitne vode,  do takšnih pojavov prihaja tudi na drugih vodovodnih sistemih izven občine Kamnik.

V skrbi za čim boljšo pitno vodo se poslužujemo samo občasnega kloriranja pitne vode, kar je precej redka praksa v naši državi, o tem pa vedno obvestimo občanke in občane občine Kamnik.

Vzrok pojava koliformnih bakterij ne moremo izključiti, saj se pojavljajo povsod v naravi. Velika večina upravljavcev vodovodov po Sloveniji se zaradi tovrstnih pojavov poslužujejo stalne dezinfekcije pitne vode skozi vse leto. 

Zaradi naprednejšega testiranja pitne vode pa se tudi na splošno pojavlja vse več neskladnih vzorcev, kar bo sčasoma privedlo do tega, da surove vode ne bo moč piti iz nobenega javnega vodovoda.«