Naslovnica / Napovedi in obvestila / Začasna sprememba prometnega režima ob dnevu spomina na mrtve

Začasna sprememba prometnega režima ob dnevu spomina na mrtve

Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik obveščata občanke in občane, da bo od srede, 31. oktobra 2018, do četrtka, 1. novembra 2018, zaradi povečanega prometa potekala začasna sprememba prometnega režima na javnih cestah in javnih prometnih površinah.

Sprememba prometnega režima velja od srede, 31. oktobra 2018, od 6. ure do srede, 1. novembra 2018, do 20. ure.

Podrobnosti sprememb prometnega režima so razvidne iz priloženih skic:

 • Na odseku Pot na Poljane v smeri proti Žalam se vzpostavi enosmerni promet s sledečo označbo na začetku, sredini in za izvozom na parkirišče se postavi znak 2407 (enosmerna cesta), na zaključku odcepa in pred izvozom iz parkirišča se postavi znak 2201 (prepovedan promet v eno smer); na križišču ceste v vas Žale, Šlakarjeve poti in enosmernega odseka Poti na Poljane se postavi znak 2226 (prepovedano zavijanje na levo) in znak 2407 (enosmerna cesta) za vzpostavitev enosmernega prometa na Šlakarjevi poti, v smeri od Žal proti Kolodvorski ulici se prekrije obstoječi znak za slepo ulico v Kolodvorski ulici; levi pločnik Poti na Poljane, od »Kozoroga« do parkirišča na Žalah se mora v celotni dolžini rezervirati za pešce (zaporna vrvica).
 • Na Šlakarjevi poti se odstranita dva niza cvetličnih korit, in sicer na Žalah in na izvozu na Kolodvorsko ulico (korita se namestijo na površini časovno omejenem parkiranju – modra cona ob Evropskem parku).
 • Zapora parkirišča pri Kmetijski zadrugi v četrtek, 1. novembra 2018, od 8. ure do 10.30; postavi se tabla pokončne zapore.
 • Zapora parkirišča pri Evropskem parku v sredo, 31. oktobra 2018, ob 6. uri.
 • Zapora dovoznega priključka do objekta Šlakarjeva pot 1 – postavi se tabla pokončne zapore.
 • V času povečanega prometa se izvede popolna zapora Samčevega prehoda (od Kavarne Veronika do križišča samostanske in Šlakarjeve ulice). Popolno zaporo glede na gostoto prometa po presoji izvaja občinska redarska služba.

 • Na severni in južni strani Šutne ter Kolodvorski ulici se spustijo dvižni stebrički.
 • Ob vstopu na Šutno na severni strani se namesti prometni znak 2407 (enosmerna cesta), z dopolnilno tablo 4402, ki označuje čas veljavnosti prometnega znaka 2407. Na južni strani Šutne, pa se namesti prometni znak 2201 (prepovedan promet v eno smer). Obstoječi znaki se prekrijejo.
 • Ob vstopu na Šutno na severni strani se namesti prometni znak 2232-4 (omejitev hitrosti).
 • V križišču Medvedove ulice in Poti na Poljane, t.j. pri Kmetijski zadrugi, sodišču in pred enosmernim odcepom na Poti na Poljane, se postavi prometni znak 3309-1 smer obvoza z napisom »Žale z označbo ustrezne smeri«.
 • Na ključnih križiščih se postavi prometni znak 2436 z označeno smerjo za parkirišče Žale.
 • Obvoz za stanovalce Kolodvorske, Streliške in Zapric se uredi po Samostanski ulici.
 • Na Sadnikarjevi ulici in Petruškovi ulici se uredi intervencijska pot z odstranitvijo cvetličnih korit.

SEMAFORJI

Od srede, 31. oktobra 2018, od 6. ure do četrtka, 1. novembra 2018, do 20. ure se preklopijo semaforji na utrip oranžne luči v križiščih obvoznica – Cankarjeva in obvoznica – Maistrova.