Naslovnica / NOVICE / Zadnji letošnji Kul petek so obiskali zdravstveni inšpektorji

Zadnji letošnji Kul petek so obiskali zdravstveni inšpektorji

Zadnji kamniški Kul petek v letošnji sezoni je bil znova prijeten in dobro obiskan, utegne pa biti preklemansko drag, saj so javno prireditev, na kateri se, po odločitvi Roka Jarca, novega direktorja ZTŠ Kamnik, ni izvajalo preverjanje pogoja PCT, obiskali tudi zdravstveni inšpektorji, ki so ob ogledu prireditvenega prostora zaznali dve kršitvi, za kateri je predvidena zelo visoka globa.

V kamniškem parku Evropa se je v petek, 30. 7. 2021, odvil še zadnji Kul petek letošnje sezone. Nevsiljivo simpatična ter dobro obiskana prireditev, kakršnih bi si v Kamniku želeli še več, ne le julija, ampak prek cele poletne sezone, pa utegne še dolgo in glasno odmevati.

Obisk inšpektorjev

Vendar ne toliko zaradi same prireditve, kot zaradi obiska zdravstvenih inšpektorjev, ki jih je na prizorišče domnevno privabila prijava, še bolj pa najbrž odločitev in poprejšnja javna napoved Roka Jarca, direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, da se na prireditvi ne bo preverjalo vladno zaukazanega pogoja PCT.

Preverjanje pogoja PCT – prebolel, cepljen, testiran – s katerim naj bi se domnevno zmanjševala možnost širjenja okužbe z novim koronavirusom,  po mnenju mnogih pa je diskriminatoren, se na vhodu na prizorišče Kul petka v resnici ni preverjalo, uporniško (pre)drzna osebna odločitev direktorja Roka Jarca pa utegne Zavodu za turizem in šport Kamnik, ki je prireditev organiziral, ter tudi direktorju, kot odgovorni osebi, na glavo nakopati zajetno globo.

Dve ugotovljeni kršitvi

Sicer zelo korekten, morda le nekoliko preveč medijsko sramežljiv par inšpektorjev Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki je želel svoj postopek opraviti v miru in stran od kamere, je pri inšpekcijskem nadzoru prizorišča ugotovil dve kršitvi, in sicer: da se ob vstopu na prireditveni prostor, ki je bil  zavarovan z varnostniki, pri obiskovalcih ne preverja zapovedan pogoj PCT ter da pri vhodu na prizorišče ni nameščenega razkužila za roke obiskovalcev prireditve.

Za vsako izmed obeh odkritih kršitev je, z vladnim Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ter Zakonom o nalezljivih boleznih, predvidena zelo visoka globa, in sicer v razponu od 4.000 do 100.000 evrov za pravno osebo ter od 400 do 4.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Inšpektorja sta o svojih opažanjih naredila zapisnik, katerega kopijo sta izročila direktorju, odločbo, v kateri bo izrečen ukrep oz. določena višina globe, pa bodo v Zavodu za turizem in šport Kamnik najbrž prejel še v tem tednu.

Napetost v pričakovanju odločbe in globe

Dneve do prejetja inšpekcijske odločbe in globe pa utegnejo na Zavodu za turizem in šport Kamnik preživeti v precejšnji negotovosti in napetosti. Vsakršna izrečena globa bo namreč globoko zajedla v okleščeni proračun Zavoda ter v veliki meri ogrozila realizacijo različnih projektov. V najslabšem primeru utegne “požreti” celo organizacijo tradicionalnih Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, ki naj bi v začetku septembra, če seveda ne bo kakih novih protikoronskih ukrepov, doživeli že svojo 50. ponovitev.

Za informacijo o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora in izrečenih ukrepih smo Ministrstvo za zdravje oz. Zdravstveni inšpektorat zaprosili tudi sami, vendar bo treba na odgovor in pojasnila najbrž potrebno počakati še kak dan ali dva.

Direktor se namerava pritožiti

Rok Jarc, direktor ZTŠ Kamnik je v izjavi za javnost, ki jo je v precejšnjem zanosu in skorajda simbolično podal ravno pod kamniškim spomenikom osvoboditve in revolucije, napovedal, da namerava odločbo in morebitno izrečeno globo, če bo to potrebno, izpodbijati tudi na Ustavnem sodišču, medtem ko se je, po njegovih besedah, za pravno pomoč ponudnikom na prireditvi, ki pa z inšpektorjema niso imeli težav, s pro bono pravnimi storitvami že ponudila tudi znana slovenska odvetnica.

Po njegovem mnenju je namreč to, kar počne država, neetično, neustavno in tudi v nasprotju s krščanskimi normami ter dodal, da se bo v primeru, če bi dogodek morda želeli preprečiti, za pomoč zatekel k bližnjim frančiškanom, na katerih vrtu bi bila prireditev lahko izvedena kot verski dogodek.

Obenem je še potrdil, da je odločitev o nespoštovanju določil odloka izključno njegova, svojo izjavo pa zaključil s pomenljivimi besedami: »Če je Bog z nami, kdo je proti nam?«

Celotno izjavo, ki smo jo posneli v petek na prizorišču, si lahko ogledate v videoposnetku.

 

Težave za direktorja

S svojo odločitvijo, da se na Kul petku ne bo spoštovalo vladnih določil za preprečevanje širjenja epidemije, pa si utegne novopečeni direktor Rok Jarc, ki je na direktorskem položaju šele kaka dva meseca, razen morebitne globe, nakopati tudi dodatne težave, in sicer pri svojih nadrejenih.

Kot direktor javnega zavoda, ki ga je ustanovila Občina Kamnik, je namreč, skladno s statutom Zavoda za turizem in šport Kamnik in pogodbo o zaposlitvi, odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Zavoda in izvajanje zakonov, zaradi česar bo njegova namerna oz. naklepna odločitev, da ne izvaja določil vladne uredbe, še posebej v primeru izrečene globe, zagotovo tudi predmet obravnave na Svetu Zavoda za turizem in šport Kamnik. Le-ta ima moč in pooblastila, da direktorja predčasno razreši, in sicer, kot to določa 20. člen statuta, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda, oziroma, če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.

Jože Korošec, kot predsednik Sveta ZTŠK, ki smo ga s telefonskim klicem zmotili med dopustom, nam zaenkrat še ni znal povedati, kako namerava Svet Zavoda ukrepati, je pa dejal, da je potrebno nekoliko počakati in najprej videti, kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo.

Namerna kršitev

Da gre za namerno in zavestno kršitev odloka, kar utegne v veliki meri vplivati tudi na višino izrečene globe, ni nobenega dvoma. To je moč razbrati tako iz napovedi in izjav direktorja Roka Jarca, kot tudi s pojasnil Občine Kamnik, ki ga je, kot ustanoviteljica javnega zavoda opozorila, da mora odlok spoštovati.

Sredi prejšnjega tedna, ob javno objavljeni napovedi, da se na Kul petku ne bo izvajalo preverjanje pogoja PCT, smo Občino Kamnik zaprosili za stališče glede napovedi kršitve, na kar smo najprej prejeli nekoliko skop odgovor: »Občina Kamnik je mnenja, da je treba spoštovati Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.«, ko pa smo zaprosili še za dodatno pojasnilo, kako bo Občina Kamnik zagotovila spoštovanje veljavnih odlokov in kako bo, v primeru, da ZTŠ Kamnik, kot organizator prireditve, izvajanja ukrepov ne bo zagotovil, morda ukrepala sama, pa so na Občini Kamnik zapisali: »Organizator dogodka KUL PETEK je javni Zavod za turizem in šport Kamnik, katerega avtonomno vodi direktor Zavoda in je odgovoren Svetu zavoda. Občina Kamnik je direktorju pojasnila njegovo odgovornost pri organizaciji dogodkov in izrazila pričakovanje, da bodo pri organizaciji spoštovana vsa zakonska določila z namenom, da se zaščiti zdravje obiskovalcev prireditve ter naših občank in občanov. Nadzor nad spoštovanjem ukrepov pa imajo za to pristojne institucije.«

Pojasnilo (in sporočilo) Občine Kamnik je sicer povsem jasno, vseeno pa ga je moč razumeti tudi kot nekakšno pilatovsko umivanje rok in izmikanje odgovornosti. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da se je v prejšnjem tednu epidemiološka slika v Kamniku znova precej poslabšala (9 novih potrjenih okužb), Občina Kamnik pa je v lanskem letu za preprečevanje širjenja epidemije, nemalokrat tudi po nepotrebnem, porabila cel kup denarja ter občasno, ko smo že ravno pri bibličnih prispodobah, preventivno zganjala »celega hudiča«, medtem ko zdaj skrb za zdravje svojih občanov, skorajda pišmeuhovsko, prepušča “pristojnim institucijam”.

Pomisleki o smiselnosti (in učinkovitost) “pristojnih inštitucij” pa se nam porajajo tudi pri konkretnem ukrepanju Zdravstvenega inšpektorata. Inšpektorja prireditve, ki bi lahko zaradi nespoštovanja predpisanih ukrepov predstavljala nevarnost za zdravje obiskovalcev ter pripomogla k širjenju razvpite nalezljive bolezni, dogodka namreč nista prekinila. Zato se najbrž lahko upravičeno vprašamo, če je naloga inšpekcijskih služb res predvsem kaznovalne narave, ne pa, kot bi bilo utemeljeno pričakovati, predvsem varovanje zdravja državljanov in preprečevanje morebitne nevarnosti. Prekinitev javne prireditve, na kateri ni poskrbljeno za vse predvidene oz. predpisane ukrepe, bi bila bržkone logična, razen morda v primeru, če nevarnost vendarle ni tolikšna, kot nas poskušajo prepričati, ali pa, da so vsi predpisani ukrepi dejansko, kot so prepričani mnogi, v resnici zgolj nekakšen neučinkovit politični larifari.

Mešani odzivi javnosti

Poteza direktorja Roka Jarca, da na Kul petku ne izvaja preverjanja pogoja PCT, je v javnosti naletela na mešane odzive, pri čemer nasprotniki ukrepov (in vlade) njegovo dejanje na družabnih omrežjih podpirajo in pozdravljajo, medtem ko podporniki ukrepov (in vlade) že začenjajo vrteti svoje nemile jezične mline.

Morda tudi zaradi tega, ker se Rok Jarc že dlje časa odkrito spogleduje s politiko in le stežka prikriva svoje politične apetite, trenutno direktorovanje enemu izmed najpomembnejših kamniških javnih zavodov pa preveč očitno in nepotrpežljivo poskuša izkoristiti tudi (ali predvsem?) za lastno samopromocijo. Zato ne bomo prav nič presenečeni, če se bo na prihodnjih državnozborskih volitvah pojavil na kaki »domovinski« strankarski listi, s čemer ni nič narobe, saj ima možnost kandidature vsak, le Kamničani ne bodo prav nič navdušeni, če bosta, zavoljo tovrstnih populističnih potez, trpela delo in proračun Zavoda za turizem in šport Kamnik.

Trenutno se je nedvomno znašel med Scilo in Karibdo, izgube še svežega direktorskega stolčka pa ga najbrž lahko reši le morebitno “usmiljenje” Zdravstvenega inšpektorata, uspešna pritožba zoper inšpekcijsko odločbo in globo oz. Ustavno sodišče, ki bi utegnilo razveljavilo še kak vladni odlok. No, razen morda v primeru, če ga pri njegovih »revolucionarnih protivladnih namerah«, spričo njegove izrazito, če že ne domala povsem skrajno desne politične usmeritve, ne podpirata tudi kamniški župan in trenutna občinska oblast. Bomo videli.

Kakorkoli že, kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, bo zagotovo precej bolj jasno, ko poštarji v Kamnik prinesejo inšpekcijsko odločbo ter odmerjeno globo, zaenkrat pa so Kamničani povsem zadovoljni s tem, da se je vsemu navkljub, četudi letos v nekoliko bolj skromnih okvirih, uspešno odvila še ena sezona priljubljenih Kul petkov, kajti tudi na zadnjem je bilo prav luštno.

 

Opomba: Na zgornji prispevek se je 6. 8. 2021 odzval direktor Rok Jarc, katerega zapis si lahko preberete na povezavi: Odziv direktorja Roka Jarca na prispevek: “Zadnji letošnji Kul petek so obiskali zdravstveni inšpektorji”

Fotogalerija