Naslovnica / NOVICE / Zapleti pri gradnji kanalizacije v Tuhinjski dolini

Zapleti pri gradnji kanalizacije v Tuhinjski dolini

Krajanom Lok in Srednje vasi je te dni znova prekipelo, saj je izvajalec del, ki tamkaj gradi sekundarno kanalizacijo, poškodoval vaški oz. krajevni vodovod, zaradi česar so bili nekateri tamkajšnji prebivalci dlje časa brez vode.

Prebivalci dobršnega dela Tuhinjske doline so, če že ne zaradi drugega, vsaj zaradi s številnimi semaforji in luknjasto cesto oviranega prometa, že pošteno naveličani zapletov in dolgotrajnih del izgradnje sekundarne kanalizacije, saj dela, ki jih ne opravljajo lokalni izvajalci, po njihovem mnenju potekajo prepočasi in, kot pravijo, nestrokovno.

Minule dni je pritisk še posebej močno narasel prebivalcem Lok, Vasenega in Srednje vasi, vendar ne v ceveh njihove krajevne vodovodne napeljave. Izvajalec del, ki na tem območju že hudo dolgo gradi sekundarno kanalizacijo, je namreč tekom del, kljub opozorilom članov krajevnega vodovodnega odbora, poškodoval s samoprispevkom in lastnim delom zgrajeno napeljavo vaškega vodovoda, zaradi česar je bilo kar nekaj tamkajšnjih gospodinjstev, kot nam je bilo povedano, domala tri dni brez vode.

Izvajalcu del so na pomoč interventno priskočili na pomoč delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki so zadevo na mestu pretrganja napako sicer sanirali in odpravili, ker pa je krajevni vodovodni sistem že star, hudič pa ima rad mlade, so se napake na dotrajanem salonitnem cevovodu, napake začele kazati še drugje.

Ker krajani za svoj vodovod in svojo vodo še naprej želijo skrbeti sami, se je med njimi začela porajati celo sumničavost, da jih nekdo tudi na ta način želi »motivirati«, da bi svoj vodovod slednjič vendarle predali v last in  upravljanje Občini Kamnik, ki je investitorica izgradnje omenjenih del izgradnje sekundarne kanalizacije, vseeno pa, kot na krivca za nastalo situacijo, s prstom kažejo predvsem na izvajalca del, še posebej pa za nadzornika, ki po njihovem mnenju ne opravlja nadzora v zadostni meri.

Spričo omenjenih zapletov, ki so povzročili kar nekaj hude krvi, smo Občino Kamnik, kot investitorico projekta, zaprosili za pojasnilo ter prejeli odgovor, ki se glasi:

»Pri izgradnji sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini je na območju Lok v Tuhinju v torek, 3. 12. 2019, prišlo do pretrganja vodovodne cevi, ki jo je podizvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., tudi saniral. V sredo in četrtek do poškodb cevi med gradnjo ni prišlo, okvara se je namreč pokazala izven območja gradbišča, kjer je zaradi tresljajev in dotrajanosti počila salonitna cev DN 65, in sicer na internem vaškem vodovodnem omrežju. Zaradi nastale razpoke se je izpraznil vodohran, kar je posledično privedlo do večjih motenj pri oskrbi s pitno vodo na tem območju.

Občina Kamnik je bila ves čas v kontaktu s Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o. in člani vaškega vodovodnega odbora, v želji, da bi čim hitreje našli in odpravili napako. Kot navedeno, se je mesto okvare našlo in je le-ta že odpravljena. Glede na dotrajanost cevi in vidne poškodbe, se je Občina Kamnik odločila, da bo vodovodno cev (odsek v cesti) zamenjala.

Zamenjava je predvidena v ponedeljek, 9. 12. 2019, predvidoma bo ta dan tudi motena oskrba s pitno vodo na območju Lok v Tuhinju, o tem bomo občanke in občane obvestili na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Pred samim pričetkom izgradnje kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini se je izkazalo, da so posamezne trase vaških vodovodov večkrat izven predvidenih tras. Tako je Občina Kamnik pred pričetkom del naročila posnetek vaških vodovodnih sistemov, saj le-ti niso evidentirani v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Kljub posnetkom, se na terenu večkrat izkaže, da poleg evidentiranih in posnetih tras vzporedno potekajo dodatni vodi, ki pa jih izvajalci del predhodno ne morejo predvideti in tako lahko, kot v primeru Lok v Tuhinju, pride do pretrganja cevi in začasnih motenj pri dobavi s pitno vodo. Večkrat tedensko so na območjih gradnje oziroma na gradiščih prisotni nadzorniki in predstavniki Občine Kamnik.

Vaški vodovodi niso del javne infrastrukture, z njimi pa upravljajo vaški vodovodni odbori.

Na tem mestu se vsem krajankam in krajanom zahvaljujemo za razumevanje.«

 

Sodeč po navedbah v odgovoru Občine Kamnik, ki se je, kot so nam je povedal eden izmed članov vodovodnega odbora, zares aktivno vključila v reševanje nastalih težav, bo težava z vodovodom že vkratkem rešene.

Upajmo, da tudi za dlje časa, kajti v KS Srednja vas nimajo težav zgolj z izvajalci del iz drugih krajev, ki bodo kmalu odšli, ampak tudi z nepopustljivostjo in nemogočimi zahtevami svojih sokrajanov oz. posameznih lastnikov zemljišč, zaradi trme katerih, najbrž vsaj do razlastitve, v svoji vasi še lep čas ne bodo dobili v celoti in spodobno urejenega pločnika.