Naslovnica / NOVICE / Zapleti pri urejanju poti na Zaprice

Zapleti pri urejanju poti na Zaprice

Odgovorni nadzornik, ki nadzoruje izvajanje del pri urejanju poti na Zaprice, Občini Kamnik predlaga, da zaradi neizvajanja pogodbenih določil takoj ukrepa zoper Komunalno podjetje Kamnik. Bojan Klemen, direktor KPK zagotavlja, da bodo dela opravljena v predvidenem roku.

Po odločnem ukrepanju župana, ki je v prejšnjem tednu zaradi »šlamparij« brez milosti »obračunal« z Gorenjsko gradbeno družbo, je tokrat vrsta očitno prišla tudi Komunalno podjetje Kamnik. Le-to naj bi, po ugotovitvah odgovornega nadzornika, ing. Iztoka Žvegle, ne izpolnjevalo pogodbenih obveznosti pri urejanju poti do gradu Zaprice, zaradi česar Občini Kamnik predlaga, da se zoper Komunalno podjetje nemudoma ukrepa v skladu z 10. členom pogodbe.

Kot smo izvedeli ima izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d.d. za ureditev »Muzejske ceste« z občino sklenjeno pogodbo, ki je bila sklenjena 30. 5. 2016.  Dela na urejanju omenjene poti sicer že nekaj časa potekajo, vendar naj bi le ta potekala prepočasi in na neustrezen način, zaradi česar so bili izvajalci deli, tako s strani Občine Kamnik, kot tudi s strani odgovornega nadzornika, že večkrat opozorjeni, da naj dela organizirajo s primerno delovno silo in gradbeno mehanizacijo, da bodo dela dokončana skladno s pogodbenim rokom.

Komunalno podjetje Kamnik se, po navedbah nadzornika na pozive ni odzivalo in dela še vedno izvaja z največ tremi oz. običajno zgolj z dvema delavcema, prav tako pa naj bi se dela na gradbišču končevala že pred 14. uro.

Za odpravo omenjenih nepravilnosti, ki zagotovo ne prispevajo k hitrejši oz. pravočasni ureditvi »Muzejske ceste« proti Zapricam, je bilo Komunalno podjetje pozvano tudi na sestanku in z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec pa je bil pozvan, da do 13. 7. 2016 posreduje podroben terminski plan s katerim bo dokazal, da bo lahko dela dokončal v pogodbenem roku.

Komunalno podjetje Kamnik d.d. omenjenega terminskega plana do včeraj, kljub ponovnemu pozivu, ni posredovalo, zaradi česar je nadzorni inženir Občini Kamnik predlagal, da se proti KPK, kot izvajalcu del, ukrepa skladno z 10. členom pogodbe, ki določa, da ima Občina Kamnik (naročnik), v primeru, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil, možnost po lastni izbiri zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino, zahtevati sorazmerno znižanje vrednosti pogodbenih del in odškodnino, ali pa brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

kpk krsitve pogodbe

Za katero izmed naštetih možnosti se bo Občina Kamnik morda odločila, zaenkrat še ni znano, najbrž pa se bo Komunalno podjetje Kamnik d.d., ki pretežen del svojih prihodkov ustvari prav z izvajanjem koncesij in del za Občino Kamnik, moralo kar precej potruditi, da nadoknadi zamujeno in dela dokonča v predvidenem roku.

Direktor Komunalnega podjetja Kamnik Bojan Klemen nam je v kratkem telefonskem pogovoru dejal, da so imeli v zvezi z zapleti glede urejanja poti na Zaprice danes sestanek z županom, medtem ko ugotovitev nadzornega inženirja ni želel komentirati, ampak je dejal oz. zagotovil zgolj to, da bo Komunalno podjetje Kamnik naročena dela opravilo v predvidenem roku.

Fotografija: MMK