Naslovnica / NOVICE / Zapora prehoda pri Komunalnem podjetju Kamnik je slednjič le odstranjena

Zapora prehoda pri Komunalnem podjetju Kamnik je slednjič le odstranjena

Ograjo pri Komunalnem podjetju Kamnik, ki je onemogočala prehod prek brvi in Keršmančevega parka do Cankarjeve ceste, so delavci KPK, po tistem, ko smo KPK in Občino Kamnik opozorili, da ni prekinjen zgolj tradicionalni prehod, ampak je ograjen tudi del zemljišča oz. nekaj parkirnih mest v lasti Občine Kamnik, danes dopoldne vendarle odstranili.

Tik pred začetkom festivala Kamfest se je na prehodu pri Komunalnem podjetju Kamnik pojavila visoka ograja, ki je onemogočala tradicionalni prehod iz Cankarjeve ceste proti brvi pri Keršmančevem parku, ki ga vsakodnevno uporablja precejšnje število občank in občanov, predvsem pa sprehajalcev in otrok iz bližnjih vrtcev.

 

Iz začasne v trajno zaporo?

Iz obvestila, ki je bilo v času festivala prilepljeno na zaporo, je bilo razbrati, da naj bi šlo zgolj za začasno zaporo povezano z ureditvenimi deli v okolici Komunalnega podjetja Kamnik. Ker pa so bila ureditvena dela končana že pred časom, zapora pa je stala še danes zjutraj, je vse skupaj precej vznejevoljilo občane in občanke, ki omenjen prehod uporabljajo že desetletja.

Ena izmed občank je na Občino Kamnik zato naslovila vprašanje, zakaj je Komunalno podjetje Kamnik zaprlo prehod čez svoje dvorišče v Keršmančev park, ki se je uporabljal več kot 50 let, ter s tem onemogočil prehod starejšim in najmlajšim osebam.

V odgovoru občanki, ki ga je Občina Kamnik danes, v rubriki Žulj tedna, objavila na svoji spletni strani, pa so odgovorni na občini posredovali zgolj kratko pojasnilo Komunalnega podjetja Kamnik, ki je v svojem odgovoru navedlo:

»Prehod čez dvorišče Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., ki je v privatni lasti, smo bili primorani zapreti zaradi varovanja zasebne lastnine in preprečitve zbiranja raznih skupin, ki so se v zadnjem času vse pogosteje nahajale in zbirale na zemljišču in ob objektih Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., ter povzročale materialno škodo tako na objektih kot tudi v njihovi okolici.

Občanom Kamnika pa je prehod do mostu čez Kamniško Bistrico in do parka še vedno omogočen, in sicer 50 metrov višje proti severu.«

Zaprt prehod in nedostopno parkirišče

Že res, da je moč iz Keršmančevega parka do Cankarjeve ceste priti tudi prek drugega, nekoliko oddaljenega prehoda, ampak pešpot, ki je v uporabi že najmanj od postavitve brvi, se prek Cankarjeve, kjer je urejen prehod za pešce, smiselno nadaljuje naprej po Drnovškovi ulici v Mekinje, glede na dolgoletno redno uporabo poti, pa bi lahko rekli, da gre za javno pešpot, ki je ni moč kar tako samovoljno zapreti, četudi bi dejansko potekala prek zemljišča v zasebni lasti.

Parkirišče v lasti Občine Kamnik je od nedavnega zaprto z zapornico.

Dejansko stanje je v resnici namreč povsem drugačno, kajti že hiter pogled v javno dostopne zemljiške podatke pokaže, da Komunalno podjetje Kamnik z zaporo ni zgolj onemogočilo prehoda, ampak obenem dejansko ogradilo tudi kakih 100 kvadratnih metrov zemljišča v lasti Občine Kamnik, na katerih so urejena (javna?) parkirišča, ki so s postavitvijo zapornice, odslej dostopna in rezervirana zgolj zaposlenim v upravi.

Parkirišče med upravo KPK in Keršmančevim parkom, do katerega dostop onemogoča na novo postavljena zapornica, je javno, saj je, kot je razvidno iz javno dostopnih zemljiških podatkov, last Občine Kamnik. (Vir: Piso.si)

Interes kapitala pred interesom občanov

Iz odgovora občanki na spletni strani Občine Kamnik, bi lahko razbrali, da Občina Kamnik trajni zapori ni nasprotovala, ampak z njo očitno celo soglašala, kar nas nehote navede k misli, da so odgovornim na občini očitno pomembnejši interesi zasebnega podjetja, kot interesa njihovih občanov.

Spričo tega smo Občino Kamnik ter Komunalno podjetje Kamnik danes zjutraj zaprosili za pojasnilo, zaenkrat pa so nam odgovor poslali zgolj iz Komunalnega podjetja Kamnik

V svojem odgovoru, ki nam ga je po elektronski pošti posredovala Manca Cvirn, namestnica direktorice KPK, so zapisali:

»Prehod čez dvorišče Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., ki je v privatni lasti, smo bili primorani zapreti zaradi varovanja zasebne lastnine in preprečitve zbiranja raznih skupin, ki so se v zadnjem času vse pogosteje nahajale in zbirale na zemljišču in ob objektih Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., ter povzročale materialno škodo, tako na objektih kot tudi v njihovi okolici. Tako smo pogosto, zlasti med vikendi, ob samem objektu in njegovi okolici našli odvržene pločevinke in steklenice, žal pa tudi uporabljene in odvržene injekcijske igle in drug pribor, ki ga uporabljajo narkomani. Seveda ni potrebno posebej poudarjati, da odvržene igle predstavljajo veliko nevarnost za okužbo mimoidočih in še posebej otrok, zato so morali za njih poskrbeti ustrezno zaščiteni in strokovno usposobljeni ljudje.

Kljub perečemu problemu, ki se ga na Komunalnem podjetju Kamnik, d. d., zelo dobro zavedamo, je šlo za začasno zaporo v času izvedbe festivala Kamfest, ki je bila danes odstranjena. Skupaj z Občino Kamnik namreč aktivno iščemo rešitev, ki bo na najustreznejši način zagotovila varovanje zasebne lastnine, preprečila zbiranje raznih skupin ter povzročanje škode in neposredne nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega pa smo kot družbeno odgovorno podjetje v zadnjem obdobju na lastne stroške poskrbeli za nasaditev rož v Keršmančevem parku, uredili pa smo tudi dostop do parkirišč ob objektu Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., na Cankarjevi cesti. Tako smo razširili uvoz na parkirišče ter poglobili robnike in s tem omogočili dostopnejšo in prijaznejšo uporabo parkirišča za kratkotrajno parkiranje tudi staršem, ki svoje otroke pripeljejo v vrtec ali jih pridejo iskat.    

Ponovno pa bi radi poudarili, da v času zapore prehoda čez dvorišče Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., občanom Kamnika in drugim prehod do mostu čez Kamniško Bistrico in do Keršmančevega parka ni bil onemogočen, saj lahko uporabljajo prehod, ki je 50 m višje proti severu.«

Pojasnilo Občine Kamnik

Na Občini Kamnik so v svojem odgovoru oz. pojasnilu zapisali: “Občina Kamnik je v času festivala Kamfest ocenila, da je prehod iz Keršmančevega parka na Cankarjevo ulico smiselno zapreti, tako iz vidika zagotovitve prometne in splošne varnosti kot tudi zaradi vedno pogostejšega zbiranja raznih skupin in posledično kršitev javnega reda in miru. Vsekakor pa Občina Kamnik ni dovolila zaprtja javnih površin, zaradi česar Komunalno podjetje Kamnik, d.d., ni postavilo trajne zapore. Fizična zapora ni bila postavljena v obliki fiksne ograje, pač pa je šlo za premično ograjo, ki je bila danes s strani Komunalnega podjetja Kamnik tudi umaknjena. Občina Kamnik se zaveda, da so občanke in občani sicer navajeni uporabljati omenjeni prehod, zavedati pa se je potrebno tudi dejstva, da gre del prehoda iz Keršmančevega parka do Cankarjeve ceste po zemljišču v zasebni lastnini in ne gre za kategorizirano javno pot.”

Prehod je znova mogoč

Navedbe Komunalnega podjetja Kamnik, da so zaporo že odstranili, z veseljem lahko potrdimo tudi sami. Že kako po tistem, ko smo omenjeno podjetje in Občino Kamnik po elektronski pošti opozorili, da ni onemogočen zgolj prehod, ampak da je nedostopno in ograjeno tudi parkirišče v lasti Občine Kamnik, smo ob ogledu zapore opazili delavce KPK, ki so ograjo že odstranjevali.

Peš prehod iz Keršmančevega parka proti Cankarjevi cesti je tako znova mogoč, bržkone pa bo moralo Komunalno podjetje Kamnik poskrbeti tudi za neoviran dostop do javnih parkirišč oz. morda le-te, če je kaj takšnega sploh mogoče, pod pogoji, ki veljajo za vse občane in podjetja v občini, najeti od Občine Kamnik.