Naslovnica / Napovedi in obvestila / Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. 1. 2017

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. 1. 2017

Upravna enota Kamnik obvešča, da se letom 2017 vojnim veteranom pravica do zdravstvenega varstva ponovno zagotavlja v polnem obsegu, in sicer ob izpolnjevanju predpisanih splošnih pogojev po Zakonu o vojnih veteranih – to je uveljavljen status vojnega veterana po zakonu in dopolnjena starost 55 let (pred to starostjo pa le v primeru ugotovljene trajne popolne izgube delovne zmožnosti).

Na podlagi Zakona o spremembah ZVV (Uradni list RS, št. 32/2004) se vojnemu veteranu, ki mu je na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih financ zaradi preseganja osnove za veteranski dodatek prenehala pravica do zdravstvenega zavarovanja, ta pravica s 1. 1. 2017 ponovno prizna.

O tem bo upravna enota odločila v postopku po uradni dolžnosti, tako da vojnim veteranom ni potrebno vlagati zahtev za priznanje pravice do zdravstvenega varstva.

Tisti vojni veterani, ki pa so v letu 2016 prvič uveljavili navedeno pravico in jim bo le-ta z iztekom leta prenehala, pa morajo ponovno vložiti zahtevo za priznanje pravice do zdravstvenega varstva.

Za vse informacije in morebitna vprašanja se lahko obrnete na svetovalki s tega področja na upravni enoti, in sicer:

  • Olgo Agović, tel. 01 831 81 67
  • Bernardko Koželj, tel. 01 831 81 77

Upravna enota Kamnik