Naslovnica / NOVICE / Župan Komende o svojem odstopu razmišlja na bolniški, izredna seja bo (šele) prihodnji teden

Župan Komende o svojem odstopu razmišlja na bolniški, izredna seja bo (šele) prihodnji teden

V Komendi vre, župan Stanislav Poglajen, ki je prejšnji teden, na začetku »tajne« oz. za javnost zaprte seje Občinskega sveta, napovedal svoj odstop, pa o svojem odstopu še premišljuje na bolniški, medtem ko bo izredna seja, ki je bila predvidena že ta četrtek, sklicana (šele) v prihodnjem tednu.

O tem, da v Občini Komenda ni vse v najlepšem redu, nad samo občino pa se zgrinjajo temni oblaki, že nekaj časa čivkajo, ne le komendski, ampak ptički širom naokoli. Sodeč po dogajanju v zadnjih dneh pa kaže, da se utegnejo razmere še bolj zakomplicirati, najbrž pa še dodatno zaostriti.

Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda, ki je prejšnji teden na seji občinskega sveta napovedal svoj odstop, ki ga je hkrati pogojil s spremembo statuta in imenovanjem podžupana, kar naj bi storil v tem tednu na izredni seji, si je izgleda premislil oz. o svojem morebitnem odstopu še premišljuje.

V sporočilu svetnikom in javnosti, v katerem pojasnjuje svojo plat zgodbe o neposrečeni razlastitvi zemljišč, ki je pripeljala do visoke odškodnine družbi Palmarium, je namreč sporočil, da je svojo najavo o odstopu podal pod »velikim pritiskom« in da jo bo najprej ponovno proučil ter se šele na to dokončno odločil.

Izredne seje, ki je bila predvidena za ta teden, tako ne bo, saj je župan, kot je včeraj sporočila mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave Občine Komenda, odšel na bolniško, same seje pa ni sklical, kar pa bi moral, skladno s Poslovnikom Občinskega Sveta, storiti že najmanj tri dni pred samo sejo.

Zaradi tega so nekateri komendski svetniki, ki so še prejšnji teden v skupni svetniški izjavi složno zahtevali županov takojšnji in nepreklicen odstop, že razmišljali, da bi sejo sklicali kar sami, vendar je Občina Komenda danes na svoji spletni strani objavila, da je 4. izredna seja Občinskega sveta Občine Komenda sklicana v četrtek, 4. marca 2021, ob 17. uri.

Na dnevnem redu izredne seje so predvidene štiri točke, in sicer predlog spremembe statuta po hitrem postopku, celovita informacija župana glede dogajanja v zadevi Palmarium, informacija o trenutnem stanju v zvezi z zapiranjem odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah, pod zadnjo točko pa tudi odstop župana.

Ker gradivo za zadnjo točko dnevnega reda (še) ni objavljeno, je težko predvideti kaj bodo komendski svetniki in svetnice v zvezi z županovim odstopom dejansko lahko sploh obravnavali, smo pa iz različnih virov dobili informacije, da naj bi (morebiten) županov odstop postal predmet svetniškega glasovanja, kar je precej nenavadno.

Župana namreč neposredno izvolijo volivke in volivci, zaradi česar je njegov odstop izključno predmet njegove presoje (in samokritike), ne pa tudi predmet odločitve glasovanja občinskega sveta. Razen morda v primeru, če župan računa na to, da bo uspel v tem času, med drugim tudi z imenovanjem kar dveh podžupanov, med komendskimi svetnicami in svetniki, ki so še prejšnji teden odločno zahtevali njegov odstop, zlobirati dovolj glasov podpore, da bi upravičil svoj morebitni (ne)odstop.

Glede na to, da je župan (bolniški navkljub) vendarle uspel sklicati izredno sejo, se iskreno nadejamo da z njegovim zdravjem ni nič hujšega in da bo čim prej ter v celoti okreval, vseeno pa se, še posebej, če upoštevamo vse ostalo dogajanje na Občini Komenda, nehote poraja občutek, da gre pri vsem skupaj predvsem (ali zgolj) za zavlačevanje in pridobivanje na času.

Že včeraj se je namreč, na svoji prvi izredni seji v tem mandatu, sestala občinska Statutarno pravna komisija, ki je obravnavala in tudi potrdila predlog spremembe Statuta Občine Komenda, po katerem naj bi imela občina, ki jo je vse skupaj komajda za kako večjo krajevno skupnost, ne le enega, ampak kar dva podžupana, kar bo vsekakor vplivalo tudi na (višje) stroške obubožane občine oz. občinski proračun.

Je pa omenjena komisija sinoči obravnavala tudi predlog spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda, po katerem naj bi se spremenil 26. člen, ki govori o izključitvi javnosti. Le-ta naj bi, če nekoliko poenostavimo, »po novem« določal, da lahko svetnice in svetniki sejo zaprejo za javnost kadarkoli bi se jim to zahotelo, ne le v primeru, kot je s poslovnikom določeno zdaj, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja. Komendski občinski svet pa bi javnost dela, glede predlog spremembe, zagotavljal (zgolj) s tem, da bi »lahko« izdajal uradna obvestila oz. sporočila, in sicer z besedilom, ki bi ga določil občinski svet. ???

Zaradi  polemik in burnih odzivov nekaterih članov statutarne pravne komisije, ki jih je sprožila obravnava omenjenega predloga, in je, vsaj po našem mnenju, bržkone pa tudi po mnenju številnih »neinformiranih« občanov in občank Komende, v očitnem nasprotju z vsemi demokratičnimi načeli, da ne omenjamo ustavno pravico do informiranja, je predsednica Statutarno pravne komisije predlog spremembe poslovnika, kot nam je v današnjem telefonskem pogovoru pojasnila mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave Občine Komenda, umaknila z dnevnega reda, naj pa dodamo še to, da je pod omenjenim predlogom, kot njegov predlagatelj, podpisan župan Slavko Poglajen, na katerega spletni strani, pod prvo alineo programa za obdobje 2018-2022, med drugim še vedno lahko preberemo njegovo zavezo, da se bo še naprej trudil: »Za transparentno delovanje in upravljanje z javnimi sredstvi, …«

Komendski svetniki in svetnice omenjenega predloga spremembe poslovnika na izredni seji tako ne bodo obravnavali, glede na to, da so že na zadnji seji, brez ustrezne podlage in obrazložitve sejo samovoljno zaprli za javnost, pa se prav nič ne čudili, če bi bil predlog morda sprejet celo z večino glasov.

Ne gre namreč pozabiti, da se dobršen del komendskih »predstavnikov ljudstva« ter njihovih klanov, da same občinske uprave sploh ne omenjamo, pri obravnavi »občinskih zadev« vede, kot da je Občina Komenda njihov lastni fevd, zaradi česar, namesto transparentno, raje delujejo in odločajo za zaprtimi vrati in stran  ter daleč od oči ter ušes javnosti.

Morda je temu tako tudi zaradi tega, ker pri vseh občinskih kolobocijah in težavah, zaradi katerih Občina Komenda tone v vse večje težave, vendarle niso tako neobveščeni in nedolžni, kot se radi prikazujejo svoji »neinformirani« komendski javnosti, zaradi česar se, četudi “svojega” župana žrtvujejo kot grešnega kozla, tudi sami bojijo morebitne nenadne spremembe vetra na »komendskih občinskih vrhovih«, nove občinske metle ter vseh še neodkritih okostnjakov, ki utegnejo v bližnji prihodnosti še pasti iz komendskih občinskih omar.