Naslovnica / NOVICE / COVID-19: Kljub novim zapovedim in prepovedim je bila v Domžalah, Cerkljah, Komendi in Kamniku precej kužna tudi sobota

COVID-19: Kljub novim zapovedim in prepovedim je bila v Domžalah, Cerkljah, Komendi in Kamniku precej kužna tudi sobota

Tudi v soboto, 10. 10. 2020, je bilo v Domžalah, Cerkljah, Kamniku in drugih sosednjih ter bližnjih občinah odkritih precej novih okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih Ministrstva za zdravje in sledilnika COVID-19 je tudi sobota, 10. 10. 2020, minila v znamenju naraščanja potrjenih okužb z novim koronavirusom, ki jih je bilo, med okoliškimi občinami, največ odkritih med prebivalci občine Domžale, kjer so v soboto potrdili 9 novih primerov okužbe, medtem ko je število aktivnih okužb naraslo na 86 aktivnih primerov.

Precej novih primerov je bilo včeraj odkritih tudi v občini Zagorje ob Savi, kjer so zabeležili 7 novoodkritih okužb, število aktivnih primerov okužb med občani pa se je povzpelo na 36.

Pet novih potrjeno okuženih občanov je bilo v soboto, 10. 10. 2020, odkritih tudi v občini Cerklje, kjer je trenutno zabeleženih 24 aktivnih primerov okužbe, štiri nove okužbe pa so bile včeraj odkrite tudi med prebivalci kamniške občine, v kateri je trenutno zabeleženih 59 aktivnih primerov.

Občuten porast novoodkritih okužb, upoštevaje število prebivalcev in velikost občine, je bilo včeraj odkritih tudi v občini Komenda, in sicer štiri, število aktivnih primerov pa se je s tem povečalo na 15 primerov.

Nove okužbe so bile včeraj potrjene tudi v še nekaterih sosednjih oz. bližnjih občinah, in sicer dve v občini Preddvor, po ena pa v Lukovici, Moravčah in Trzinu.

Zaradi hitrega naraščanja okužb lahko pričakujemo, da bo vlada še dodatno zaostrila ukrepe s katerimi naj bi se širjenje okužb vsaj upočasnilo, če že ne preprečilo, v kar sicer marsikdo, tako kot v še nekatere poteze vlade (razen dolgov) in sam virus, precej dvomi. Naj pa spomnimo, da nekateri zaostreni ukrepi veljajo že zdaj, saj od petka, 9. 10. 2020, veljavni odlok zapoveduje:

  • začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi,
  • zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
  • zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
  • organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ za shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja,
  • na shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano,
  • globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklicani pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
  • opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra;
  • omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo;
  • ne glede na omejitev opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač;
  • število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.